Innovatie door verbinden

27/10/2009

Op 4 en 5 november zijn de Innovatie-estafette dagen (voorheen: de Dag van Maarssen) Water, Transport en Mobiliteit op Vliegkamp Valkenburg. Dagen om interactief ideeën te delen en op te doen. Met elkaar in gesprek te gaan, te inspireren en motiveren. We vragen Jeroen Haver naar de invulling rondom Duurzame Mobiliteit.

foto pas Jeroen haverJeroen Haver werkt als strategisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Mobiliteit. Vanuit deze functie is hij mede verantwoordelijk voor het programma duurzame mobiliteit tijdens de Innovatie-estafette.

Innovatie-trio
“De Dag van Maarssen is met de Innovatie-estafette weer echt een stap verder,” vertelt Jeroen Haver. “Meer dan voorheen wil Verkeer en Waterstaat met andere partijen laten zien wat er op innovatiegebied gebeurt en mogelijk is.. De drie partijen die ook nodig zijn om te innoveren: overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven. Bovendien gebeurt er heel veel in ‘innovatieland’ waardoor we het congres breder hebben getrokken en over 2 dagen verdeeld. Bovendien is verbindingen aangaan van belang vandaar de focus op het woord estafette. Voor innovatie heb je elkaar immers nodig.”

Elektrisch rijden
Tijdens de Estafette wordt er vanuit de hoek van Duurzame mobiliteit de nadruk gelegd op het ‘Proeftuinenprogramma elektrisch rijden’. Daarnaast stimuleert het rijk ook nadrukkelijk de ontwikkeling van andere duurzame opties, zoals biofuels en waterstof, maar elektrisch rijden wordt er in Valkenburg wat meer uitgelicht. Jeroen Haver: “Vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat introduceren we dan ook het ‘Formule E-team’, een sterk interdisciplinair team dat de samenwerking in Nederland voor de versnelde marktintroductie van elektrisch rijden gaat versterken. Het team gaat allerlei bestaande initiatieven en projecten aan elkaar verbinden en is de aanjager die belemmeringen signaleert en wegneemt.”

Interactie met jongeren
“Tijdens deze dagen proberen we nadrukkelijk de jonge honden erbij te betrekken, dus zeg maar de jonge wetenschappers, ondernemers en uit het bedrijfsleven, “aldus Haver. “Het aanspreken en naar voren halen van deze groep 20-ers en vroeg 30-ers loopt door het hele programma. Zowel op het hoofdpodium als op de kleine podia en op de markt. Om het kort te zeggen, gaan we deze dagen de resultaten vieren die zijn behaald na de vorige Dag van Maarssen, kijken we waar we nu staan en waar de uitdagingen liggen voor de komende jaren en gaan we interactie en dus verbinding aan.”

http://www.clubvanmaarssen.org/
De locatie op oud-vliegveld Valkenburg heeft enorm veel ruimte waardoor de Estafette groots aangepakt kan worden en er 1200 bezoekers tegelijk onderdak kunnen vinden. Qua opzet en grootte is dit gebeuren uniek te noemen.

Meer informatie en aanmelden is te krijgen via www.clubvanmaarssen.org. Belangrijk: allerlei duurzame pendelbussen rijden van station Leiden C.S. naar en van de locatie op oud-Vliegkamp Valkenburg.

Advertenties

D-INCERT: op weg naar een electrische toekomst

26/06/2009

Electrisch vervoer is hot. Soms lijkt het alsof er geen twijfel meer over is dat we op zeer korte termijn al massaal in electrische voertuigen rondrijden. Er zitten nogal wat haken en ogen aan een grootschalige inzet van electrische voertuigen. Er moet nog veel worden uitgezocht, zowel in technisch (infrastructuur, laadtijd, …) alsook maatschappelijk (acceptatie) opzicht.

De vorig jaar opgezette organisatie D-INCERT (Dutch Innovation Centre for the Electrification of Road Transport, een initiatief van de drie technische universiteiten (Delft, Eindhoven en Enschede) in samenwerking met de hogescholen van Arnhem/Nijmegen en Rotterdam, wil hier een rol in spelen. D-INCERT brengt vertegenwoordigers uit wetenschap, de commerciële sector, milieuorganisaties en andere organisaties samen. Samen identificeren de deelnemers aan D-INCERT welke barrieres nog moeten worden geslecht en vervolgens worden er projecten gestart om dit daadwerkelijk te doen.

Chris Hellinga

Chris Hellinga

Volgens Chris Hellinga, een van de initiators, is acceptatie door de consument de meest cruciale factor is voor een brede introductie van electrische voertuigen: “met name het gemak om de auto thuis, in de publieke ruimte en op het werk te kunnen opladen zal doorslaggevend zijn.”

Uiteraard is ook voor de overheid een belangrijke rol weggelegd. “Een sterk beleidskader zal, natuurlijk, de ontwikkeling van EV-technologieën stimuleren,” aldus Chris.

En dat staat te gebeuren, volgens Arie Brouwer, adviseur mobiliteit bij SenterNovem. Op de website van Energietransitie Duurzame Mobiliteit vertelt hij dat naast de initiatieven op het gebied van onderzoek er “ook vanuit de rijksoverheid ondersteuning is voor elektrisch vervoer. Zo is het ministerie Verkeer & Waterstaat bezig met de Proeftuin elektrisch en hybride voertuigen, om het toepassen van de innovaties te stimuleren. Ook het Platform Duurzame Mobiliteit van EnergieTransitie ondersteunt ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer. Hybride en elektrisch rijden is een van de transitiepaden.”