Electrische bierboot te water

22/01/2010

Naast de aansprekende, geheel op zonne-energie rijdende Cargohopper, kent Utrecht sinds vorige week nog een niet-alledaagse verschijning in de stadsdistributie: een bierboot die wordt aangedreven door electriciteit. Ook de overslag gebeurt geheel en al op (groene) electriciteit.

Utrechtse bierboot

Bron: blog van de afdeling BIS, gemeente Utrecht

Goed opgeladen houdt de boot het een volle werkdag uit. De bierboot stoot geen CO2 uit en dat is al snel 16,5 ton CO2 minder dan distributie middels vrachtauto’s.

Cargohopper, een initiatief van Hoek Transport B.V. en de gemeente Utrecht (link naar het blog van de afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken), de initiatiefnemer van de electrische bierboot, gaan nauwer met elkaar samenwerken. Er zijn inmiddels ook voorzichtige plannen om een electrische vuilnisboot te introduceren. Goed bezig daar in Utrecht!

Advertenties

De electrische route van Eneco

17/12/2009

Eneco wil dat binnen vier jaar een kwart van zijn voertuigvloot uit electrische voertuigen bestaat. Het bedrijf hoopt door de eerste schaapjes over de dam te drijven dat er veel zullen volgen.

Tijdens de ‘nacht van de duurzaamheid’ van 9 september jongstleden was Eneco een van de partijen die een gezamenlijke aanbesteding aankondigde. Samen met initiatiefnemers Urgenda, Tendris en TNT en daarnaast onder meer de Triodos Bank, NUON, Essent, Philips, de Rabobank, de Gemeente Rotterdam, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en anderen, moeten er zo’n 3.000 electrische voertuigen in de bestelling gaan.

Voor Eneco zal de introductie van de EV’s in drie fasen geschieden, aldus Monique Blokpoel in een interview met MindsinMotion.net.

Monique Blokpoel

Monique Blokpoel

In de eerste fase zal Eneco 500 voertuigen aanschaffen en door het hele land inzetten en daarnaast oplaadpunten realiseren bij Enecovestigingen en bij werknemers thuis. In de tweede fase zullen oplaadpunten, zogenaamde NRGSPOTS bij bedrijven en (stedelijke) overheden worden aangelegd. Betalen bij de NRGSPOTS zal mogelijk zijn met de OV-chipkaart.

Wanneer op den duur het grote publiek eveneens geïnteresseerd raakt om electrisch te gaan rijden, dan zal Eneco ook oplaadpunten om aan huis te kunnen laden gaan aanbieden. “Op dit moment is de prijs van electrische voertuigen voor consumenten nog te hoog,” aldus Monique. Stimulering van electrisch rijden door bedrijven en overheden is nodig.

Volgens Monique is het verder van belang dat er Europese standaarden worden ontwikkeld voor zowel de techniek van de oplaadpunten alsook voor de betalingswijzen. “Het is te vergelijken met benzinestations: je kunt met elke auto bij elk benzinestation tanken. Er wordt niet geconcurreerd op techniek, maar op service.”

Monique vindt dat het in ieders belang is dat de beste techniek wordt gebombardeerd to standaard, zodat de consument niet de prijs betaalt.


Een kijkje over de grens: electrisch rijden een hype?

27/11/2009

Bij het realiseren van een toekomst waarin verkeer en vervoer geen negatieve impact meer heeft op onze natuurlijke leefomgeving en samenleving, heeft menigeen zijn kaarten gezet op electrisch vervoer. De voordelen ten aanzien van lokale luchtverontreiniging zijn duidelijk: lokale emissies van fijnstof en roet kunnen door inzet van EV’s effectief worden aangepakt. Maar hoe zit het eigenlijk met de uitstoot van broeikasgassen?

Volgens de European Federation for Transport & Environment (T&E), gevestigd in Brussel, zal de huidige Europese regelgeving die er op toe zou moeten zien dat de CO2-emissies veroorzaakt door auto’s worden beperkt, een stuk minder effectief blijken dan je op het eerste oog zou zeggen.

Jos Dings (foto: T&E)

T&E stelt dat in de eerste plaats EV’s als nul-emissievoertuigen worden gezien, terwijl de centrale opwekking van de electriciteit, in Nederland met name door kolencentrales, wel degelijk voor emissies zorgt. “Electrische auto’s zouden moeten worden beloond voor hun energie-efficiëncy en niet voor het verleggen van hun emissies van hun eigen uitlaat naar de schoorstenen van electriciteitscentrales,” aldus T&E in een recent uitgegeven rapport.

Verder kunnen autofabrikanten middels zogenaamde ‘super-credits’ tot 2016 voor elk voertuig dat minder dan 50 g/km uitstoot, gemiddeld 3,5 SUV’s verkopen en daarmee toch voldoen aan de EU-doelstellingen. Na 2016 mag voor elke EV die een autofabrikant verkoopt een SUV worden verkocht die twee maal zoveel uitstoot als de gemiddelde EU-doelstelling.

Om EV’s tot een succesnummer te maken voor de industrie en het milieu, zal er continue druk nodig blijven om de CO2-emissies en energie-efficiëntie van alle auto’s te blijven reduceren, respectievelijk verbeteren, aldus Jos Dings, directeur van T&E.


Formule E-team krijgt koninklijke aanvoerder

06/11/2009

Zoals in de vorige blogpost aangekondigd, is deze week het Formule E-team geïntroduceerd tijdens de zogenoemde ‘Innovatie-estafette’.

“ZH Prins Maurits van Oranje is benoemd tot voorzitter van het Formule E-team dat de marktintroductie van elektrisch vervoer in Nederland zal aanjagen. Dat maakte minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat vandaag bekend. De minister is verheugd dat Maurits van Oranje deze uitdagende functie accepteert: “Het voorzitterschap van Prins Maurits laat zien dat het ons serieus is als het gaat om elektrisch vervoer”. Prins Maurits en minister Eurlings waren aanwezig op de Innovatie-estafette 2009, hét podium waarop bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk innovatieve doorbraken demonstreren en nieuwe projecten starten op het gebied van water, transport en mobiliteit.” Dit aldus een persbericht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.


Eerste certificaat ‘duurzame stadsdistributie’ uitgereikt

10/10/2009
uitreiking

Vlnr.: Wethouder Ingrid de Bondt, chauffeur Mike van Rooijen, gedeputeerde Wouter de Jong en Pvda Tweede Kamerlid Diederik Samsom

Afgelopen vrijdag ontving Cargohopper-chauffeur Mike van Rooijen (20) uit handen van gedeputeerde van de provincie Utrecht Wouter de Jong en wethouder beheer openbare ruimte en mobiliteit van Utrecht Ingrid de Bondt het eerste officiële certificaat ‘duurzame stadsdistributie’. De Cargohopper is een electrische ‘trein’ op luchtbanden die de Utrechtse middenstand bevoorraadt, sinds enkele maanden geheel en al op zonne-energie.

Bij de uireiking waren ook Tweedekamerleden Hans Spekman en Diederik Samsom aanwezig. Tijdens de korte discussie die volgde op de uitreiking liet de laatste zich kritisch uit over het handhaven van de milieuzones in de Nederlandse binnensteden. Hij benadrukte dat handhaving hard nodig is, zeker ook om nieuwe duurzame initiatieven de optimale kans te geven zich voorspoedig te ontwikkelen. “Amsterdam laat zien dat het de stad ook werkelijk ernst is,” aldus Samsom.

Het certificaat duurzame stadsdistributie is een initiatief van VTL, de grootste opleider op het gebied van transport en logistiek in Nederland. Het certificaat benadrukt het belang om leerlingchauffeurs via projecten als Cargohopper bekend te maken met de nieuwe technieken die het rijden op alternatieve energie met zich meebrengt. Bovendien zijn dergelijke nieuwe vervoersmethoden bijzonder geschikt om jongeren te interesseren voor het transport, aldus Mariël Oolthuis van VTL. Van Rooijen onderschrijft dit: “Vergeleken bij het werk van een gewone chauffeur op een bestelwagen vind ik dat ik als eco-chauffeur eigenlijk een erebaan heb.”


Subsidieprogramma ‘proeftuinen duurzame mobiliteit’ van start

01/10/2009
It giet oan

It giet oan

In een persbericht liet het Ministerie van Verkeer en Waterstaat weten dat het subsidieprogramma proeftuin hybride en electrisch rijden van start is gegaan.

Doel van het programma is om “met grootschalige praktijkproeven snel meer ervaring met electrisch rijden op te doen,” aldus Verkeer en Waterstaat. In totaal wordt via een aanbestedingsprocedure 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bedrijven die praktijktests met meerdere electrische en hybride voertuigen en oplaadinfrastructuur gaan uitvoeren. Let wel, het moet gaan om nieuwe projecten.

Voorstellen kunnen tot 23 december worden ingediend bij SenterNovem. Op hun website is meer informatie te vinden, onder meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden. Natuurlijk gaan we de winnaars van de aanbesteding straks op de voet volgen!


Wordt hydride de nieuwe hybride?

28/08/2009

Het Nederlandse bedrijf Innas heeft een volledig hydrostatische overbrenging ontwikkeld ter vervanging van de standaard mechanische versnelling die momenteel in praktisch alle auto’s op de markt is te vinden. De vinding gaat door het leven als ‘hydride’, en zou volgens een artikel op MindsinMotion.net wel eens de langverwachte doorbraak op het gebied van hybride voertuigen kunnen betekenen.

Basisconcept van de hydride. Beeld: Innas B.V.

Basisconcept van de hydride. Beeld: Innas B.V.

Volgens Rob van Malsen zijn “[e]lectrische hybrides erg in, maar een technische doorbraak is nodig om technische en economische barrieres te slechten. De ‘Hydride’ kan deze doorbraak ondersteunen. Ons hydraulische aandrijfsysteem is erg geschikt om de verschillende krachten die nodig zijn bij het accelereren en die vrijkomen bij het afremmen in goede banen te leiden. Het hydraulische systeem kan in plaats van door een verbrandingsmotor ook door een electrische motor worden aangedreven. Electrische motor en accupakket kunnen dan worden geoptimaliseerd voor gemiddelde belasting, terwijl de piekbelasting door het hydraulische systeem voor zijn rekening wordt genomen. Hiermee kan worden volstaan met goedkopere electrische motoren en accu’s en kan de afhankelijkheid van technologische ontwikkelingen op accugebied worden verminderd.” Zie voor een uitgebreide toelichting op het hydride systeem en de verdere toepassingsmogelijkheden het originele artikel.