Innovatie door verbinden

27/10/2009

Op 4 en 5 november zijn de Innovatie-estafette dagen (voorheen: de Dag van Maarssen) Water, Transport en Mobiliteit op Vliegkamp Valkenburg. Dagen om interactief ideeën te delen en op te doen. Met elkaar in gesprek te gaan, te inspireren en motiveren. We vragen Jeroen Haver naar de invulling rondom Duurzame Mobiliteit.

foto pas Jeroen haverJeroen Haver werkt als strategisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Mobiliteit. Vanuit deze functie is hij mede verantwoordelijk voor het programma duurzame mobiliteit tijdens de Innovatie-estafette.

Innovatie-trio
“De Dag van Maarssen is met de Innovatie-estafette weer echt een stap verder,” vertelt Jeroen Haver. “Meer dan voorheen wil Verkeer en Waterstaat met andere partijen laten zien wat er op innovatiegebied gebeurt en mogelijk is.. De drie partijen die ook nodig zijn om te innoveren: overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven. Bovendien gebeurt er heel veel in ‘innovatieland’ waardoor we het congres breder hebben getrokken en over 2 dagen verdeeld. Bovendien is verbindingen aangaan van belang vandaar de focus op het woord estafette. Voor innovatie heb je elkaar immers nodig.”

Elektrisch rijden
Tijdens de Estafette wordt er vanuit de hoek van Duurzame mobiliteit de nadruk gelegd op het ‘Proeftuinenprogramma elektrisch rijden’. Daarnaast stimuleert het rijk ook nadrukkelijk de ontwikkeling van andere duurzame opties, zoals biofuels en waterstof, maar elektrisch rijden wordt er in Valkenburg wat meer uitgelicht. Jeroen Haver: “Vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat introduceren we dan ook het ‘Formule E-team’, een sterk interdisciplinair team dat de samenwerking in Nederland voor de versnelde marktintroductie van elektrisch rijden gaat versterken. Het team gaat allerlei bestaande initiatieven en projecten aan elkaar verbinden en is de aanjager die belemmeringen signaleert en wegneemt.”

Interactie met jongeren
“Tijdens deze dagen proberen we nadrukkelijk de jonge honden erbij te betrekken, dus zeg maar de jonge wetenschappers, ondernemers en uit het bedrijfsleven, “aldus Haver. “Het aanspreken en naar voren halen van deze groep 20-ers en vroeg 30-ers loopt door het hele programma. Zowel op het hoofdpodium als op de kleine podia en op de markt. Om het kort te zeggen, gaan we deze dagen de resultaten vieren die zijn behaald na de vorige Dag van Maarssen, kijken we waar we nu staan en waar de uitdagingen liggen voor de komende jaren en gaan we interactie en dus verbinding aan.”

http://www.clubvanmaarssen.org/
De locatie op oud-vliegveld Valkenburg heeft enorm veel ruimte waardoor de Estafette groots aangepakt kan worden en er 1200 bezoekers tegelijk onderdak kunnen vinden. Qua opzet en grootte is dit gebeuren uniek te noemen.

Meer informatie en aanmelden is te krijgen via www.clubvanmaarssen.org. Belangrijk: allerlei duurzame pendelbussen rijden van station Leiden C.S. naar en van de locatie op oud-Vliegkamp Valkenburg.

Advertenties

Een kijkje over de grens: open source-waterstofauto

26/10/2009

Het open source-project voor duurzame mobiliteit, c,mm,n, is misschien bij u bekend. Het is een initiatief van de drie Nederlandse technische universiteiten en de Stichting Natuur en Milieu. Iedereen die wil kan meewerken aan de ontwikkeling van een compleet nieuw mobiliteitsconcept, inclusief voertuig, navigatie en allerhande mobiliteitsdiensten die het leven van de mobilist er gemakkelijker op maken. Het principe is te vergelijken met de ontwikkeling van open source-software, waarvan besturingssysteem Linux de meest bekende is.

Riversimple Urban Car

Riversimple Urban Car

In het Verenigd Koninkrijk is een vergelijkbaar initiatief gaande, opgezet door Hugo Spowers van Riversimple in samenwerking met de universiteiten van Cranfield en Oxford. De auto, de Riversimple Urban Car, werd in september gepresenteerd en er hebben zo’n 400 mensen op open source-basis aan meegewerkt.

Spowers heeft de mensen van c,mm,m uitgenodigd om te komen spreken op een conferentie die hij heeft georganiseerd. Het kan bijna niet anders of deze twee initiatieven gaan enorm veel aan elkaar hebben. Spowers geeft zelf aan dat er behoefte is aan enige coordinatie tussen de verschillende open source-projecten, mogelijk middels een internationaal open source-forum.

Grote vraag is natuurlijk hoe massaproductie vorm gaat krijgen. Linux brand je zo even op een cd, maar een auto moet toch echt ergens van een band lopen. Het schijnt dat er wat lijntjes bestaan met de Porsche-familie.


Duurzaamheid vaker een besliscriterium

13/10/2009

Op 9 september jl. is logistiek dienstverlener Boekhout Distributie, met negen andere organisaties, onderscheiden met de Lean & Green Award 2009. We spreken met Wouter Boekhout, algemeen directeur.w.boekhout

Vijftig jaar geleden is Boekhout senior met twee vrachtwagens dit bedrijf begonnen. Nu werken er 120 medewerkers en rijden er 100 vrachtwagens in binnen- en buitenland. “Ik heb eerst bij diverse andere bedrijven ervaring opgedaan als planner, inkoper, product- en marketingmanager. In 1997 ben ik in het bedrijf gekomen om het een jaar later van mijn vader over te nemen.”

Efficiëntie door samenwerken

“Het is uitdagend om in deze tijd een bedrijf in logistiek en vervoer te hebben. Er is zo ontzettend veel veranderd in de markt en dus ook in het bedrijf. Niet alleen op ICT-gebied maar ook doordat we steeds internationaler worden. Daarnaast zijn we enkele jaren terug een samenwerking aangegaan met vier gelijkwaardige partners in dezelfde branche en daar ben ik erg enthousiast over. Onder de vlag Distri XL zorgen we er met elkaar voor dat er zo weinig mogelijk wagens leeg rijden. We geven elkaar orders door en het mooie is dat alle partijen er beter van worden qua efficiëntie en effectiviteit. Bovendien hebben we met zijn vieren meer ideeën dan ieder voor zich,” vertelt Wouter Boekhout. 

Lean & Green Award: ’n erkenning Lees de rest van dit artikel »


Eerste certificaat ‘duurzame stadsdistributie’ uitgereikt

10/10/2009
uitreiking

Vlnr.: Wethouder Ingrid de Bondt, chauffeur Mike van Rooijen, gedeputeerde Wouter de Jong en Pvda Tweede Kamerlid Diederik Samsom

Afgelopen vrijdag ontving Cargohopper-chauffeur Mike van Rooijen (20) uit handen van gedeputeerde van de provincie Utrecht Wouter de Jong en wethouder beheer openbare ruimte en mobiliteit van Utrecht Ingrid de Bondt het eerste officiële certificaat ‘duurzame stadsdistributie’. De Cargohopper is een electrische ‘trein’ op luchtbanden die de Utrechtse middenstand bevoorraadt, sinds enkele maanden geheel en al op zonne-energie.

Bij de uireiking waren ook Tweedekamerleden Hans Spekman en Diederik Samsom aanwezig. Tijdens de korte discussie die volgde op de uitreiking liet de laatste zich kritisch uit over het handhaven van de milieuzones in de Nederlandse binnensteden. Hij benadrukte dat handhaving hard nodig is, zeker ook om nieuwe duurzame initiatieven de optimale kans te geven zich voorspoedig te ontwikkelen. “Amsterdam laat zien dat het de stad ook werkelijk ernst is,” aldus Samsom.

Het certificaat duurzame stadsdistributie is een initiatief van VTL, de grootste opleider op het gebied van transport en logistiek in Nederland. Het certificaat benadrukt het belang om leerlingchauffeurs via projecten als Cargohopper bekend te maken met de nieuwe technieken die het rijden op alternatieve energie met zich meebrengt. Bovendien zijn dergelijke nieuwe vervoersmethoden bijzonder geschikt om jongeren te interesseren voor het transport, aldus Mariël Oolthuis van VTL. Van Rooijen onderschrijft dit: “Vergeleken bij het werk van een gewone chauffeur op een bestelwagen vind ik dat ik als eco-chauffeur eigenlijk een erebaan heb.”


Het gaat om ‘glasbak’-oplossingen

04/10/2009

Na 30 jaar nam Paul Langeweg afscheid van de ANWB en kiest hij ervoor om als zelfstandig ondernemer de functie van ‘Ensemblage Officer’ uit te oefenen onder andere bij Nederland Bereikbaar: “Op het snijvlak van publieke en overheidsvraagstukken wil ik als buitenboordmotor fungeren binnen ‘duurzame’ projecten.”

foto paul langewegPaul Langeweg is van huis uit stedenbouwkundige die zich al tijdens zijn studie specialiseerde op bestuurskundige aspecten. Bij de ANWB groeide hij in een positie als deskundige op het gebied van ruimtelijke ordening in relatie tot verkeer, recreatie en toerisme. “Als vertegenwoordiger van een specifiek maatschappelijk belang bij de ANWB heb ik geleerd dat serieuze veranderingen (zoals duurzaamheid) nooit en te nimmer planmatig tot stand komen. Ik ben me toen bovenmatig gaan interesseren over hoe dat nou anders kan.”

De vier B’s
Tezamen met een aantal gelijkgestemde zielen heeft Paul Langeweg zijn bevindingen over veranderingsprocessen/gedragsveranderingen vastgelegd in een boekentrilogie: fysica van samenwerking. “In deze boeken beschrijven we een denkmodel hoe wij vinden dat het proces zou moeten verlopen. Dat denkmodel gaat er, in grove lijnen, van uit dat je de om een fundamentele verandering te bewerkstelligen de vier B’s moet bundelen: Burgers, Bedrijven, Bestuurders en Bureaucraten.

Om het aan elkaar schakelen van de vier krachten in de praktijk te brengen heb ik gemeend dat me dat beter afgaat als ik geen onderdeel meer ben van een organisatie met een bepaalde visie. Vandaar mijn stap om na 30 jaar ANWB als zzp-er te gaan werken als een soort vijfde b – de zogenaamde buitenboordmotor die energie geeft aan het proces en meehelpt de richting te bepalen.”

fileEen file maken!
“Het ‘Vier-B-model’ is een soort handvat/denkmodel om niet alleen de ambtenaren maar de juist de mensen die een bepaalde zaak als een probleem ervaren mee te laten denken in de oplossingen. We moeten meer verantwoordelijkheid neerleggen bij degene die last van het probleem hebben. Neem de files. Eigenlijk een volslagen belachelijk verschijnsel. Lees de rest van dit artikel »


Subsidieprogramma ‘proeftuinen duurzame mobiliteit’ van start

01/10/2009
It giet oan

It giet oan

In een persbericht liet het Ministerie van Verkeer en Waterstaat weten dat het subsidieprogramma proeftuin hybride en electrisch rijden van start is gegaan.

Doel van het programma is om “met grootschalige praktijkproeven snel meer ervaring met electrisch rijden op te doen,” aldus Verkeer en Waterstaat. In totaal wordt via een aanbestedingsprocedure 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bedrijven die praktijktests met meerdere electrische en hybride voertuigen en oplaadinfrastructuur gaan uitvoeren. Let wel, het moet gaan om nieuwe projecten.

Voorstellen kunnen tot 23 december worden ingediend bij SenterNovem. Op hun website is meer informatie te vinden, onder meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden. Natuurlijk gaan we de winnaars van de aanbesteding straks op de voet volgen!