Walstroom stukken schoner

27/09/2009

Vanaf het begin is het CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) betrokken bij het Sectorakkoord Mobiliteit. “Het CBRB heeft zich, tezamen met de schippers, als doel gesteld om in 2020 20% CO2-uitstoot te reduceren ten opzichte van het peiljaar 1990,” aldus Robert Tieman, secretaris veiligheid en milieu bij CBRB.

Robert Tieman in bootRobert Tieman is, zoals hij zelf zegt, een milieumens. “Tijdens mijn opleiding als maritiem officier aan de Hogere Zeevaartschool (Amsterdam) ben ik bij Ecomare op Texel geweest. Daar heb ik veel geleerd over hoe we ons milieu vervuilen. Het maakte me ervan bewust dat we maar één aarde hebben waarvoor we met elkaar moeten zorgen. In mijn verdere carrière heb ik steeds meer geleerd over het samengaan van milieu met economie. Dus wel de ambitie zo hoog mogelijk houden maar het moet ook rendabel blijven. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee.”

 Ambitieuze doelstelling
“Naast de CBRB-doelstelling van 20% reductie in 2020 wil de stad Rotterdam koploper zijn en heeft als doelstelling zelfs 50% CO2-reductie neergelegd. Dat is een mooie uitdaging voor de binnenvaart; er lopen inmiddels diverse projecten om deze ambitie waar te maken. Zo verwachten we veel van de Modal Merge projecten; dit efficiente samenspel van schip, trein, vrachtwagen zal absoluut een vermindering laten zien van het brandstofgebruik en dus van de CO2-uitstoot. Om een voorbeeld te noemen: er wordt een nieuw containertransferium gebouwd bij Alblasserdam om de A15 te ontlasten. Ook loopt er een project ‘Voortvarend Besparen’, een programma om het vaargedrag te beïnvloeden en om de mensen bewuster te laten omgaan met zaken die duurzamer zouden kunnen.”

Walstroom
“Vanuit het CBRB ben ik ook betrokken bij de Europese Binnenvaart Unie en EICB (Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart). Het EICB is een gezamenlijk initiatief van onder andere de brancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en de Koninklijke Schuttevaer. Binnen het CBRB zijn we betrokken bij het walstroomproject: om in 2011 circa 100 aansluitingen voor walstroom te realiseren in diverse gemeenten zoals Dordrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht,”vertelt Robert Tieman. Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

GO-greener: innovatie door combinatie

24/09/2009
Ton van Rooijen

Ton van Rooijen

“Hoe kan het toch dat autofabrikanten bijna van de een op de andere dag A- en B-label auto’s kunnen aanbieden, terwijl deze auto’s zijn uitgerust met dezelfde verbrandingsmotoren als hun voorgangers?” Met deze vraag in zijn achterhoofd ging Ton van Rooijen aan de slag en hij ontdekte dat je met een serie relatief simpele ingrepen een auto maarzo vijftien procent zuiniger kunt maken. Hieruit werd GO-Greener geboren, een bedrijf – inmiddels acht mensen sterk – dat met een combinatie van kleine ingrepen auto’s een stuk zuiniger maakt. Onderdelen komen uit alle hoeken van de wereld en ook het klantenbestand beperkt zich niet tot Nederland: ook Düsseldorf Airport maakt gebruik van de diensten van Van Rooijen en consorten.

“Bedrijven verwachten direct toepasbare oplossingen waarmee direct geld kan worden bespaard, waarmee auto’s weer groener kunnen worden gemaakt, enzovoort. Zo wordt je heilige koe een spaarvarkentje en dat spreekt de Nederlander wel aan,” aldus Ton.

Lees meer over het initiatief in dit artikel en klik hier voor de GO-Greener homepage.


In beweging komen!

21/09/2009

Op 090909 (Dag van de Duurzaamheid) hebben tien bedrijven de Lean & Green Award gekregen, een keurmerk van het innovatieprogramma Duurzame Logistiek voor bedrijven die zich inspannen om hun logistieke processen duurzamer te maken. TNT Innight was een van de tien en we vragen Remco Verheij wat Lean & Green voor TNT betekent.

L&G TNT InnightTNT Innight is een 100% dochter van TNT N.V. Zij houdt zich bezig met nachtdistributie, dat wil zeggen transport tussen 19.00-07.00 uur voor bijvoorbeeld onderdelen of goederen voor computer, telecom, repro, medische technologie, healthcare, installatietechniek, witgoed, fotografie, zakelijke dienstverlening, automotive en agro.

Keurmerk
Met deze service bespaart de klant van TNT Innight kosten en tijd en ligt het serviceniveau hoger. “Overdag heb je namelijk te maken met files en zijn winkelgebieden veelal moeilijk te bereiken. Door ’s avonds en ’s nachts te rijden, ligt de productiviteit van het logistieke proces veel hoger waarmee voor iedereen een win-win situatie is gecreëerd: voor de klanten, de organisatie en niet in de laatste plaats het milieu,” aldus Remco Verheij, directeur TNT Innight.

Het Lean & Green programma ondersteunt de TNT-kernwaarden: tijdigheid, betrouwbaarheid en de klant centraal en sluit tevens goed aan op het eigen programma Planet Me. Verheij: “Ja, ik zie Lean & Green als een keurmerk, als een norm die ons richting geeft en die de communicatie naar medewerkers, klanten en onderaannemers vergemakkelijkt.”

25% minder CO2-uitstoot. Hoe?
“Binnen Lean & Green hebben wij ons gecommitteerd om in 2015 25% CO2-uitstoot te verminderen ten opzichte van peiljaar 2008. Dat gaan we halen door Lees de rest van dit artikel »


‘Greendriver ziet nu al verbeteringen in rijgedrag’

14/09/2009

patriciaPatricia de Wilde is, tezamen met haar compagnon, initiatiefnemer van Greendriver. “Drie jaar geleden ontstond al het idee voor een programma voor mensen in de transportwereld. Ik zag namelijk dat veel zaken rondom duurzame mobiliteit worden opgelost met techniek. Ik ben van mening dat een gedragsverandering van berijders meer zoden aan de dijk zet. Ik ben me met dit idee gaan richten op het beroepsgoederenvervoer: een soort ‘Het Nieuwe Rijden’ voor de beroepsvervoerders.

Patricia is een vervoerskind, haar ouders hadden een transportbedrijf. Sinds 12 jaar heeft zij een eigen adviesbureau van waaruit ze transportbedrijven begeleidt. “Het project Greendriver kwam voor mij niet zomaar uit de lucht vallen. Ik ken de sector en voel me betrokken bij het werken aan een duurzame wereld. Vooralsnog is Greendriver een soort ‘groene’ hobby. We krijgen geen subsidie en het kost ons nu minimaal een dag in de week. De andere kant is dat ik het heel leuk vind om iets neer te zetten.”

Er moesten eerst investeringen worden gedaan in het ontwikkelen van de applicatie en de website. Zo is de werkwijze van Greendriver weliswaar gestoeld op ‘Het Nieuwe Rijden’ maar voor vrachtvervoer is het veel complexer om een zuiver gebruik vast te stellen. De Wilde: “Je stuit in deze branche namelijk op veel verschillen in het interpreteren van de CO2-reductie.  Het is niet een simpele vertaling van de brandstofbonnen naar verbetering rijdrag. Er spelen bij het groot transport ook hele andere dingen mee. Zoals hoe pakt het uit als je rijdt met een wagen met een koelmotor? Hoe vertaal je dit naar de applicatie? Et cetera.” Lees de rest van dit artikel »


Aanbesteding voor innovaties in vervoer voor kleine bedrijven uitgevaardigd

11/09/2009

sbirHet Ministerie van Verkeer en Waterstaat kondigde vandaag aan dat het EUR 1,8 miljoen ter beschikking stelt voor de ontwikkeling door kleine bedrijven van energiezuinige systemen en systemen die gebruik maken van hernieuwbare energie voor de transportsector. De systemen dienen te worden ontwikkeld voor toepassing in personenauto’s, bestelbussen of vrachtauto’s. Vooral kleine bedrijven worden opgeroepen een voorstel in te dienen.

Het SBIR-programma (Small Business Innovation Research) “de Auto van de Toekomst” is een instrument waarbij de ontwikkeling van innovaties aan de markt worden uitbesteed. Dit betekent dat de overheid de projectkosten voor 100% vergoed. Het programma wordt uitgevoerd door SenterNovem.

Om te beginnen kunnen geïnteresseerden een voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek indienen. De beste 12 voorstellen zullen worden gehonoreerd met financiering om het onderzoek uit te voeren. Maximaal acht projectvoorstellen kunnen vervolgens door naar een tweede fase: de onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht.

Op donderdag 1 oktober vindt een informatiebijeenkomst plaats bij SenterNovem. Voorstellen kunnen worden ingediend tot 16 oktober aanstaande, 17u stipt!

Lees meer in het persbericht van V&W en neem vooral ook een kijkje op de SBIR/Auto van de Toekomstpagina van SenterNovem. Aldaar is ook te vinden hoe je je kunt aanmelden voor de bijeenkomst van 1 oktober.


Lean & Green: Nijhof-Wassink –> weg van de weg

08/09/2009

 Op 090909 vindt er in het kader van de Dag van de Duurzaamheid een Connekt-congres plaats in Amersfoort. Hier worden voor de tweede maal aan een aantal bedrijven de Lean & Green Award uitgereikt. In aanloop van het congres laten we u kennismaken met Nijhof-Wassink. Een van de eerste 8 bedrijven in Nederland die in 2008 de zgn. Lean & Green Award Duurzame Logistiek kreeg uitgereikt.

 Nijhof-Wassink een grote speler in het veld van bulk, transport over weg, spoor en water. Ongeveer een kwart van het wagenpark van Nijhof-Wassink in Nederland, ca. 70 bulkwagen combinaties, wordt ingezet voor de distributie van diervoeders in Nederland. Voor deze werkzaamheden heeft Nijhof-Wassink een duurzaam en innovatief idee uitgewerkt om op afstand de voorraden bij de boer te beheren en op tijd een optimale ritplanning te kunnen maken en het aantal spoedorders te minimaliseren. Daarvoor is een inhoudsmeetsysteem (SilFit) ontwikkeld dat geplaatst kan worden op de voorraadsilo’s van de boer. Met de informatie uit SilFit kan er 1 miljoen kilometer (10 tot 12%) minder gereden worden en even zoveel minder CO2-uitstoot realiseren.

Nieuwsgierig naar de ideeën van Frans Schuitemaker, directeur van Nijhof-Wassink? Klik op onderstaand filmpje. 


Lean & Green: BCTN een voorloper

03/09/2009

Woensdag 090909 (Dag van de Duurzaamheid) vindt in de Rijtuigenloods in Amersfoort het Connektcongres plaats onder de titel: ‘Rij veilig, vervoer groen’. Tijdens dit congres vindt ook weer de Awarduitreiking plaats van de Lean & Green Awards. Dit jaar nemen er tien genomineerden deel.

In de aanloop hiernaar toe hebben we een aantal korte filmpjes voor u van de eerste pioniers van Lean & Green 2008. In het videofilmpje ziet u Thijs van de Heuvel van Binnenlandse  Container Terminals Nederland b.v. (BCTN). Deze winnaar van de Lean & Green Award  is een professionele speler in het intermodaal vervoer met terminalhubs in de belangrijkste economische centra van Gelderland, Brabant, Noord-Limburg, Overijssel en aangrenzend Duits gebied.

BCTN wil binnen het Lean & Greenprogramma meer geluid, energie en uitstoot van CO2 verminderen. Binnen het project verwacht men tevens nieuwe inzichten te krijgen en wil men een bijdrage leveren aan een duurzamer leefmilieu.

Wilt u horen en zien wat de plannen zijn van BTCN? Zie onderstaand filmpje:


Interesse in het Connektcongres? Lees meer op http://www.connekt.nl/nl/agenda/116/connekt_congres.html