It’s all about change

28/05/2009

Mobius is een certificeringprogramma met als doel ondernemingen en de overheid te stimuleren om de principes van duurzaamheid, die zijn gerelateerd aan mobiliteit, transport en logistiek, te implementeren in de operationele processen. Wendy Williams en Jacqueline Vaessen zijn de drijvende krachten achter dit programma. De vraag is wat drijft hen?

bw_wendyWilliams: “Mijn belangrijkste drijfveer komt vanuit de plek waar ik ben opgegroeid; temidden van de bossen, beren en vossen in het noorden van Canada. Op een gegeven moment verhuisden we naar de stad en daar ontdekte ik dat de mensen de natuur als een heel ander iets beschouwen. Door mijn jeugd is een dergelijke zienswijze voor mij ondenkbaar; we leven op één planeet waarop alles en iedereen met elkaar is verbonden. Het belang hiervan werd nog eens onderstreept toen ik in mijn werkzame leven bezig was als marketeer in de technische sector. Ik raakte van mezelf weg, ben mijn focus gaan verleggen en heb een andere studie afgerond met een proefschrift over ‘environmental labelling en certification’.”

Jacqueline Vaessen heeft een drive om iets te willen toevoegen aan de wereld. “Mijn achtergrond ligt in de chemische techniek. Een van de belangrijkste lessen leerde ik tijdens mijn eerste baan bij Shell in Moerdijk. Daar kreeg ik te maken met een nieuwe reactor die door een speciale techniek bijna geen afvalstoffen meer produceerde. Dit werd door de toenmalige directeur omarmd alszijnde dubbele winst, zowel voor Shell als voor het milieu. Deze manier van kijken raakte mij en houd ik altijd in gedachten.” 

Mobius:  Geen loze PR-tool Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Een kijkje over de grens (4)

26/05/2009

Elke week berichten we over een internationale ontwikkeling op het gebied van duurzame mobiliteit.

Binnen het Bioethanol for Sustainable Transport-project (BEST) speelt Rotterdam een prominente rol: de stad had begin dit jaar al 1.800 flex-fuel-voertuigen op de weg, bijna twee keer zoveel als beoogd. Een andere stad die meedoet in het BEST-project is Stockholm, bekend vanwege de vele duurzame mobiliteits-initiatieven.

Het Stockholm-voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is dat verschillende initiatieven op elkaar worden afgestemd zodat ze elkaar kunnen versterken. De introductie van schone voertuigen heeft in Stockholm een behoorlijke groeispurt doorgemaakt mede dankzij de ‘congestion charge’. Iedereen die de stad in en uit rijdt, betaalt een bedrag dat varieert van 0 tot 20 Zweedse kronen (iets meer dan twee euro). ‘Schone’ voertuigen, zoals flex-fuel-auto’s zijn hiervan uitgezonderd. Althans, tot begin dit jaar. De autoriteiten hebben deze uitzonderingspositie ongedaan gemaakt omdat het aandeel schone voertuigen te groot is geworden en de inkomsten van de ‘congestion charge’ onder druk zijn komen te staan. Waarom de definitie van ‘schoon voertuig’ niet wat aanscherpen zou je toch zeggen…

In Nederland zijn dergelijke ‘congestion charging’-systemen vooralsnog niet van de grond gekomen, terwijl het een puik instrument lijkt om de introductie van schone voertuigen een zetje in de rug te geven.


Visiedocument: naar een duurzaam mobiliteitssysteem

22/05/2009

Het Regie-orgaan Energietransitie (http://www.senternovem.nl/energietransitie/) heeft haar visie op de transitie naar een duurzame elektriciteits- en warmte voorziening gepubliceerd. In deze visie blijft de toepassing van fossiele en hernieuwbare brandstoffen voor mobiliteit buiten beschouwing.

Stichting Carbon-Light Mobility heeft in overleg met het Platform Duurzame Mobiliteit het initiatief genomen om een afgeleide visie te ontwikkelen voor de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem. De visie maakt deze transitie voor een breed publiek toegankelijk en brengt de verschillende wegen daarnaar toe duidelijk in beeld.
De visie concentreert zich op de energietransitie aspecten, te weten:
– energiebesparing;
– versneld overstappen van fossiele naar hernieuwbare
energiebronnen;
– de flexibiliteit van het energiesysteem vergroten;
– het resterend gebruik van fossiele brandstoffen schoonmaken.

Bovenal is de visie een levend document , we horen daarom graag uw reactie.

Visieduurzaam versie 1.0


Een kijkje over de grens (3)

18/05/2009

Elke week berichten we over een internationale ontwikkeling op het gebied van duurzame mobiliteit.

Bron: Hynor (Locaties met vinkjes zijn gerealiseerd)

Bron: Hynor (Locaties met vinkjes zijn gerealiseerd)

Met de ingebruikname van twee waterstoftankstations is in Noorwegen vorige week de hydrogen highway (Hynor) officieel geopend. Opgeteld bij de twee reeds gerealiseerde tankstations zou je inderdaad al voorzichtig kunnen spreken over een waterstofcorridor, al zullen de vier nog geplande stations deze pas echt compleet maken. Op het moment zijn er in Noorwegen zo’n 50 waterstofaangedreven voertuigen in gebruik.

Hynor is een onderdeel van de Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP), een samenwerkingsverband tussen Noorwegen, Zweden en Denemarken. De ambities van de SHHP zijn om uiterlijk in 2015 zo’n 100 bussen, 500 auto’s en 500 speciale voertuigen op de weg te krijgen.

Misschien kan de Scandinavische voortvarendheid een inspiratie zijn voor Nederland en Noord Rijn-Westfalen om de handen ineen te slaan om eveneens een hydrogen highway van de grond te krijgen. In het Ruhrgebiet gebeurt inmiddels het een en ander, maar op Nederlands grondgebied vlot het nog niet zo… Wie weet is het nieuws van vorige week uit de VS (Obama verschuift investeringen van waterstof naar electrisch vervoer) een voorbode…?

Bron: Hynor and StatoilHydro officially open hydrogen highway (MindsinMotion.net), inclusief links naar Hynor- en SHHP-projectprofielen.


Theo Damen: veranderen is geen keus maar een kwestie van ‘moeten’

14/05/2009

Een groot deel van zijn leven is Theo Damen bezig met netwerken binnen logistiek. Voorheen als directeur van Schenker. Nu als ‘aanjager’ van projecten binnen logistiek en transport waarbij CO2-reductie en mobiliteit kernwoorden zijn. Damen gelooft heilig in de ‘modal merge’ en de mogelijkheden die de binnenvaart heeft. foto Theo Damen

Theo Damen startte zijn werkzame leven bij Shell in Arnhem om dit na 13 jaar te verruilen  voor de functie van directeur van Schenker, een netwerkorganisatie die zich bezighoudt met  het organiseren van logistieke processen en van goederenstromen. Damen: “In 2006 ben ik met dit werk gestopt maar ik was niet van plan te gaan verpieteren achter de geraniums. Ik wilde mijn kennis en mijn kennissen inzetten om een steentje te kunnen bijdragen aan een meer prettige wereld. Want zo kan het niet verder.”

Eind 2006 is Damen gevraagd om als projectontwikkelaar actief te worden binnen Carbon Light Mobility (CLIM) om de sector transport en logistiek te ondersteunen en te vertegenwoordigen richting  bedrijfsleven en overheid. “Naast mijn CLIM-activiteiten werk ik onder andere voor Connekt, een organisatie die staat voor duurzame logistiek en ondersteun het EICB Expertise- en innovatiebureau van de binnenvaart.

Modal merge

Damen: “Als je kijkt naar de ontwikkelingen in het wegtransport – even de crisis buiten schot latend – dan valt het me op dat die transportbedrijven die al een aantal jaren duurzaam ondernemen nu redelijk sterk staan. Waarom? Ze hebben kwalitatief vooruitgang geboekt op het gebied van betrouwbaarheid en schoon en zuinig materiaal. Dat wordt gewaardeerd. Met dit in het  achterhoofd en een meer holistische kijk op transport ben ik van mening dat we nog meer kunnen bereiken door niet te denken in middelen maar in transportconcepten.
Lees de rest van dit artikel »


Een kijkje over de grens (2)

07/05/2009
Midibus van Hydrogenics (foto: Hydrogenics Corporation)

Midibus van Hydrogenics (foto: Hydrogenics Corporation)

Elke week berichten we over een internationale ontwikkeling op het gebied van duurzame mobiliteit. Onze collega’s van het brandstofcel & waterstof-netwerk uit Noord Rijn-Westfalen tipten ons dat de eerste twee waterstof-aangedreven midibussen van het Canadees-Duitse bedrijf Hydrogenics in de reguliere OV-dienstregeling zijn opgenomen in de Duitse steden Bottrop en Gladbeck.

Vooralsnog zijn de bussen vooral geschikt voor personenvervoer binnen de steden (max 33 km/u), maar op termijn hopen we toch zeker een internationaal lijntje te zien ontstaan tussen Arnhem/Nijmegen en het Ruhrgebied. Wellicht is de Wereldwaterstofexpo die in 2010 in Essen zal plaatsvinden een goede aanleiding om dit te realiseren. Natuurlijk is het dan wel zaak dat Arnhem dat waterstoftankstation alsnog spoedig gaat realiseren (link naar nieuwsbericht ZERAuto-blog). We wachten gespannen af! Neem een kijkje op MindsinMotion.net voor het volledige nieuwsbericht en links naar Duitse nieuwsbronnen en filmpjes van de midibus.


Herman Wagter: ‘Ik wil zaken in beweging krijgen.’

06/05/2009

mensen-in-beweging1Onder Platform Duurzame Mobiliteit hangt de Stichting Carbon-Light Mobility, de ontwikkelaar en aanjager inzake duurzame mobiliteit. Herman Wagter is een van de ontwikkelaars die zich inzet om projecten te definiëren, te stimuleren en te begeleiden. We vragen naar de filosofie van zijn aanpak waarbij creëren van samenwerking en beweging zijn ‘core business’ is.

“De projecten waarmee ik me nu binnen de transportwereld bezighoud, draaien allemaal om het creëren van een communicatieplatform tussen alle partijen. We bedenken en voeren concepten uit met als doel: hoe is het leuker met minder CO2? Daarbij is het zaak om ervoor te zorgen dat er een infrastructuur/samenwerking komt tussen betrokken partijen om vervolgens de eerste twee ‘innovators’ te verleiden om het uit te voeren. Ik ben dus op zoek naar koplopers en ondersteun hen om projecten van de grond krijgen. Dan volgt de rest vanzelf.”

Wie is Herman Wagter?
Herman Wagter heeft een technische en bedrijfskundige achtergrond. Al snel belandde hij in de productontwikkeling en introducties van nieuwe producten bij technische ondernemingen en is op een gegeven moment directeur geworden van een engineerings- and contracting onderneming die fabrieken bouwde over de hele wereld. In Amerika, Japan, Thailand enzovoorts. “Ik zat meer in het vliegtuig dan dat ik andere dingen deed en ik vond dat steeds minder leuk. Na nog een directiefunctie in de dienstverlenende industrie wilde ik het vrije sop in. Gewoon de dingen doen waar ik goed in ben.”

Lees de rest van dit artikel »