Wantogo: Slim reizen en CO2-neutraal

21/10/2010

Het houdt Nederland bereikbaar en groen en creëert werkgevers- en medewerkertevredenheid… Wantogo! Een zeer breed in te zetten  mobiliteitskaart die per 1 januari 2011 een feit is. We spreken met initiatiefnemer Ralph Hooglandt en mede-eigenaar Robert Boekestijn. 

 “Ik houd van concepten die gedragsverandering tot stand kunnen brengen. Ik weet niet wat het is maar ik voel een soort ‘noodzaak’ om dergelijke dingen beet te pakken,” aldus Ralph Hooglandt die tot 2009 onder andere bij de NS werkte en daar verantwoordelijkheid was voor sales en distributie.

 In 2009 is Ralph als zelfstandig ondernemer, tezamen met drie anderen, aan de slag gegaan om het open source platform Wantogo op te zetten. Robert Boekestijn is een van die drie en komt uit de wereld van de kaarttechnologie: “Ik houd van ingewikkelde vraagstukken, zoals bij Wantogo waar het draait om werkgevers, werknemers, reismodaliteitenleveranciers en overheid en allemaal hebben ze hun eigen wensen. Lekker complex, zou ik zeggen.”

Onafhankelijk…!

Ralph: “Toen ik bij de NS bezig was met de Businesscard zag ik het groeipotentieel maar ook de mogelijkheden tot verbetering: in de zin van het ontwikkelen van een brede mobiliteitskaart die meer flexibiliteit biedt aan de zakelijke reiziger. Toen heb ik aangeboden om in een eigen onderneming een onafhankelijke mobiliteitsconcept te ontwikkelen waaraan NS deelneemt als een van de contractpartners: de leverancier van  treinkilometers. Aldus geschiedde en Wantogo is geboren.”

 Wantogo is een onafhankelijk platform waarbij iedereen met een dienst voor de zakelijke reiziger zich kan aansluiten. “Die onafhankelijkheid is heel belangrijk,”vertelt Robert verder. “Want alle partijen in de mobiliteitsketen hebben het voor zichzelf goed voor elkaar maar ze willen hun kennis en systemen niet delen. Wij hebben ons verbaasd over de verzuiling in de vervoerswereld. Voor ons geldt: des te meer aanbieders des te betere service we kunnen bieden aan de klanten, daarom maken we het voor de leveranciers en daardoor voor de reiziger zo aantrekkelijk mogelijk.”

 Full range of services

In Wantogo zit onder andere een NS-businesscard met 20% korting, OV-chipkaart,  dynamische reisinformatie, landelijke taxidiensten, auto-, scooter- en fietsverhuur, parkeren (Q-Park en Parkline), CO2-rapportage en -compensatie en dan kunnen er nog opties bijgenomen worden. Zoals persoonlijke reisassistent via de mobiel (hulp verlenen om iets te regelen, of informatie), tankpas, poolauto’s, Visa-Greencard. Na de introductie wordt er doorgegaan met aanvullen van diensten als teleconferencing, etcetera.

Wil ik snel, groen of goedkoop …

“Onze klant wil de reis, vanaf zijn voordeur tot aan de deur van de bestemming, met één kaart en één afrekeningsysteem afwikkelen. Niet met een strippenkaart, kortingskaart, parkeerkaart, taxibon, etc. Dan kies je toch liever voor de auto?,” aldus Ralph. “Trouwens wij zijn niet tegen de auto hoor maar we willen gewoon een goed alternatief bieden. Een alternatief waarmee de reiziger gemak en keuzevrijheid ervaart zodat hij per keer kan bedenken hoe hij het best op de plaats van bestemming kan komen. Via realtime en dynamische reisinformatie, benaderbaar via web en smartphones, kan de reiziger informatie krijgen over hoe hij het beste kan reizen met een keuze tussen snel, groen of goedkoop reizen.”

Dubbele kosten met een lease-auto?

“Nee, om twee redenen niet,” legt Robert uit. “Als iemand de auto laat staan dan bespaart hij gemiddeld op elke kilometer binnen het leasecontract zo’n € 0,15 per kilometer doordat er bijvoorbeeld geen onderhoud, slijtage en brandstofgebruik aan de orde is. De kosten voor een NS-kaartje 2e klas is ook zo’n € 0,15 per kilometer. Als men er netjes mee omgaat, kan het in bepaalde mate voor de werkgever kostenneutraal zijn. Bovendien kunnen medewerkers extra declarabele uren maken omdat ze werken terwijl ze reizen.”

Weg met al die bonnetjes

Voor de werkgever verdwijnt er met Wantogo veel administratieve rompslomp. Ralph: “Hij krijgt van ons maandelijks een verzamelfactuur waardoor hij niet meer al die losse kaartjes en bonnetjes hoeft te verwerken. De BTW van de verzamelfactuur is bovendien aftrekbaar terwijl losse bonnetjes die niet op naam staan officieel niet gedeclareerd mogen worden.

Daarnaast krijgt hij managementinformatie over de gemaakte reizen (per werknemer, per afdeling, per bedrijf), de CO2-berekening van het verbruik en de CO2-compensatie. Dus al het verbruik van de  medewerkers wordt in één klap gecompenseerd. Daarin heeft de werkgever (onze klant) keuze tussen de instapversie waarbij CO2-rechten worden gekocht of, als het bedrijf een actievere bemoeienis wil, sturen op gedragsverandering met als gevolg minder CO2 uitstoot. Met Wantogo kunnen we de werkgever tevreden medewerkers, verlichting van de administratieve processen en duurzaam mobiliteitsbeleid beloven.”


Nederland innovatief onderweg

12/10/2010

In drie jaar tijd 15% meer benutting van de infrastructuur en 20% vermindering van de milieubelasting? Volgens Nederland Innovatief Onderweg kan dat. En het hoeft ook geen miljarden te kosten. Het sleutelwoord? Technologie!

Nederland Innovatief Onderweg is een initiatief van enkele Nederlandse bedrijven. Zij vragen aandacht van de politiek voor een betere benutting van de infrastructuur. Investeren in betere benutting is aanzienlijk goedkoper en de resultaten zijn ook sneller te realiseren. Inzet van benuttingsverhogende maatregelen is niet nieuw. In het verleden werden ze al op bescheiden schaal ingezet (denk aan spitsstroken en toeritdosering). Daarnaast zorgden de matrixborden voor minder ongelukken, minder kijkfiles en betere doorstroming. Volgens Nederland Innovatief Onderweg is het nu tijd om deze maatregelen op grotere schaal toe te passen.

Op korte termijn ziet Nederland Innovatief Onderweg een aantal nieuwe kansen. Zo biedt kwalitatief hoogwaardige verkeersinformatie steeds meer mogelijkheden om op netwerkniveau de verkeersdoorstroming dynamisch te beheren. Integratie van deze informatie in navigatiesystemen in auto’s en vrachtwagens kan vervolgens het aantal ongelukken verminderen en gebruikers te stimuleren alternatieve routes te kiezen. Dat is met name het geval wanneer automobilisten hun navigatiesysteem gebruiken tijdens de spits op de voor hen bekende routes, iets wat momenteel nog slechts beperkt het geval is. Tot slot zijn er kansen om de benutting te vergroten door mensen sterker te motiveren en belonen voor specifieke gewenste gedragsveranderingen. Zo is in het verleden al gebleken dat mensen goed te verleiden zijn voor het mijden van de spits.

Op iets langere termijn ziet het initiatief allerlei kansen ontstaan doordat kwalitatief hoogwaardige informatie en communicatiesystemen sterker met elkaar integreren. Denk aan zaken als parkeerinformatie en reservering, pre trip en real-time verkeersinformatie,  proactieve verkeerslichten, proactief verkeersmanagement.

Nederland Innovatief Onderweg roept de overheid op de komende jaren serieus in te zetten op betere benutting. De investering is beperkt en het resultaat vele malen groter en sneller gerealiseerd dan investeringen in nieuwe infrastructuur. Overheden en bedrijven moeten samen optrekken om die de integratie van technologieën en informatie versneld te realiseren. 

Zie voor  meer informatie: www.vrijbaanvoorvernuft.nl