Nederland als proeftuin voor duurzame mobiliteit

26/07/2009

De Nederlandse overheid heeft begin deze maand een actieplan gepresenteerd dat er voor moet zorgen dat Nederland zich ontpopt tot een proeftuin voor electrisch vervoer. In totaal is €65 miljoen gereserveerd om kopers van electrische auto’s (EV’s) te vrijwaren van BPM, praktijktesten te financieren en aanschaf van EV’s voor bedrijven te subsidiëren. Bovendien kunnen bedrijven die investeren in infrastructuur voor het opladen van EV’s rekenen op een tegemoetkoming van het ministerie van financiën. Verder zal de overheid vaart maken met het electrificeren van haar eigen vloot.

Jean-Paul de Poorter

Jean-Paul de Poorter

Het vlakke land, de relatief kleine afstanden en het goed ontwikkelde electriciteitsnet maken Nederland volgens Jean-Paul de Poorter van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bij uitstek geschikt om als proeftuin voor electrisch vervoer te dienen.

In september zal het zogenaamde Formule E-team worden gepresenteerd waarin vooraanstaande figuren uit een keur aan organisaties plaats zullen nemen. De leden van dit sterrenteam zullen initiatieven bijstaan met advies en er bovendien voor zorgen dat verschillende initiatieven op elkaar afgestemd raken en blijven.

In 2020 zouden er zo’n 200.000 EV’s op de Nederlandse wegen kunnen rondrijden. Volgens Jean-Paul is het denkbaar dat in 2025 er zelfs 1 miljoen EV’s op Neerlands wegen zullen rondkarren: “Wanneer met de initiële problemen en onzekerheden is afgerekend en het grote publiek bewust is geraakt van de voordelen van electrisch vervoer, dan kan de markt snel groeien.”


Ewald Breunesse: ’n geleide manier van veranderen

21/07/2009

“We leven momenteel van hype naar hype terwijl transitie naar duurzame mobiliteit een lange geleidelijke weg zal zijn,” aldus Ewald Breunesse, Manager Energie Transities van Shell Nederland en lid van Platform Duurzame Mobiliteit. We vragen hem naar de status van  alternatieve brandstoffen. ewald breunesse

 “Een aantal jaren geleden was er de hype van het rijden op waterstof. De technologie was er weliswaar nog niet maar dat zou binnenkort wel komen… Die technologie is er nog steeds niet, althans niet betaalbaar. Toen kwam de hype: we gaan allemaal rijden op biobrandstof, ethanol, biodiesel. Dat ging van start met allemaal mooie (Europese) plannen. Tot er alarmerende berichten kwamen over de snel stijgende voedselprijzen en de stemming sloeg in één klap om van heel positief naar heel negatief.”

Elektriciteit: ’n hype?

“Nu zitten we in de hype van de elektriciteit,” vertelt Breunesse. “Iedereen ‘weet’ dat de elektrische auto eraan komt. Tenminste binnenkort… Straks hebben we allemaal een stopcontact bij de straat en daar pluggen we auto in. Naar mijn bescheiden mening zijn we bezig de volgende teleurstelling te creëren want ook de elektrische auto zal er niet massaal zijn over vijf jaar. Dat  zal veel langer duren. Ik denk wel dat we meer gebruik gaan maken van elektriciteit, ook in de auto, maar dan voorlopig in hybride auto’s. We zullen ook zien dat in benzine en diesel het aandeel van biobrandstoffen groter zal worden.”

Onderstromen?

“Ik probeer me niet te laten leiden door hypes maar juist te kijken Lees de rest van dit artikel »


Cargohopper Utrecht

16/07/2009

f047_image_1_largeSinds april van dit jaar rijdt een opvallend voertuig door de Utrechtse binnenstad. Het is een electrisch aangedreven ‘trein’ op luchtbanden dat drie wagentjes achter zich aansleept. Het is een initiatief van vervoerder Hoek B.V.

Cargohopper pikt goederen net buiten het stadscentrum op en maakt dagelijks drie rondjes door de stad. Hiermee zijn vijf tot acht bestelauto’s minder nodig. Bovendien gaat Cargohopper niet leeg terug. In opdracht van Van Gansewinkel neemt Cargohopper oud papier en verpakkingsmateriaal mee de stad uit. Al met al realiseert Cargohopper een jaarlijkse CO2-emissiebesparing van 30 ton.

Jacques van der Linden

Jacques van der Linden

Het idee werd opgedaan na een bezoek van Hoeks transportmanager Jacques van der Linden aan Bratislava. Aldaar worden toeristen rondgereden in electrisch aangedreven ‘treintjes’. “Mensen er uit, paketten er in, bedacht ik me,” aldus Van der Linden.

Vanwege de beperkte breedte (1,2 meter) kan Cargohopper gemakkelijk door de smalle straten van Utrecht manouvreren. Bovendien veroorzaakt het geen lokale luchtverontreiniging en is ‘ie erg stil.

Vanaf 1 augustus aanstaande zal een proef beginnen met zonnepanelen die op Cargohopper worden gemonteerd.  We houden het in de gaten. Lees hier een uitgebreid artikel over Cargohopper op MindsinMotion.net.


Hoe krijg ik mijn goederen van A naar B op een duurzame manier ?

05/07/2009

Coen Faber is projectmanager van het innovatieprogramma Duurzame Logistiek. Een programma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat is ondergebracht bij Connekt, een breed netwerk bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen rond mobiliteit. Duurzame Logistiek ontwikkelde onder andere instrumenten zoals de Digiscan en sinds kort kan iedereen gebruikmaken van de CO2-meetlat logistiek.

Duurzame Logistiek is een stimulepasfoto Coen Faber 2ringsprogramma voor een duurzamer transport en logistiek met als doel te komen tot energiebesparing in ketens. Faber: “Tezamen met de markt ontwikkelen we best practices van duurzame oplossingen. Binnen dit programma zetten we projecten op, organiseren we een netwerk en platformen en maken we voor innovatiethema’s een programma-opzet.”

Kansen pakken

Uitgangspunt voor dit innovatieprogramma is: des te meer bedrijven samenwerken, hoe meer een duurzame oplossing mogelijk wordt. “Of men in deze tijd van economische daling nog bezig wil zijn met duurzaamheid? Juist wel. De markt bekijkt dit namelijk zeer pragmatisch: ze zien dit item als iets onvermijdelijks op de lange termijn en als een kans. In de zin van: Als je nu bezig bent met slim en zuinig dan profiteer je er extra van in tijden dat de markt weer aantrekt, en nu kun je er ook kosten mee besparen.”

Hoe kom je tot innovatie?

Faber vertelt verder: “In Nederland vergeten we vaak om ruimte en middelen te creëren voor ideeën uit onverwachtse hoeken en van onverwachtse partijen. Bijvoorbeeld door kleine bedrijven die door hun flexibiliteit snel ideeën kunnen ontwikkelen en uitvoeren. In tegenstelling tot landen als Zweden en Amerika waar juist aan deze kleine bedrijven alle mogelijkheden worden geboden.”

Lean and Green Award

Met het innovatieprogramma Duurzame Logistiek proberen we juist ook de (kleinere) bedrijven te stimuleren door met elkaar potentiële oplossingen te schetsen en te kijken waar partijen kansen zien om samen te werken in de uitvoering.

  Lees de rest van dit artikel »


Een kijkje over de grens: “Hydrogen Valley”

02/07/2009

Een van de potentiële aandrijftechnologieën van de toekomst is waterstof in combinatie met de brandstofcel. Obama mag er dan vooralsnog even wat minder geld aan uitgeven, elders wordt flink geïnvesteerd. Onlangs wijdden we een bericht aan de waterstofsnelweg van onze Scandinavische vrienden die serieuze vormen begint aan te nemen en ook onze oosterburen pakken flink uit. We

Waterstof uit snoeiafval in NRW

Waterstof uit Autobahn-snoeiafval in het Roergebied

kennen al de waterstof-aangedreven Midibussen van het Canadese Hydrogenics die inmiddels de straten van Bottrop en Gladbeck opvrolijken. Onlangs is het H2-Netzwerk-Ruhr opgericht, een initiatief dat verschillende initiatieven in het Ruhrgebiet coördineert. En er zitten spannende projecten in het vat: wat te denken van waterstofproductie uit electriciteit die is opgewekt door de verbranding van snoeiafval dat langs de wegen in Noord Rijn-Westfalen wordt ‘geoogst’?

Ons eigen Platform Duurzame Mobiliteit heeft ‘rijden op waterstof’ aangeduid als een van de transitiepaden. Een van de routes die naar waterstof leiden is de introductie van aardgas als transportbrandstof. Waterstof kan bij aardgas worden bijgemengd zodat emissies verder kunnen worden teruggedrongen (wat betreft broeikasgassen: mits uiteraard aardgas op een duurzame wijze is geproduceerd!). In Nederland komen de aardgasvulstations inmiddels van de grond en wie weet gaan we ook in ons land meer waterstoftoepassingen tegenkomen: we houden DutchHy, de Nederlandse waterstofcoalitie, in de gaten!