Edward Bosman: de bougie van het proces

29/04/2009

edward-bosman-fit4more-pasfoto-2006Edward Bosman is wat je noemt een allrounder. Zowel van de technische kant, de bedrijfskunde kant, de proceskant en de menskant heeft hij kennis en ervaring. Toch blijft hij nieuwsgierig naar wat de mens drijft en dat brengt hem bij interessante projecten. Zowel voor Siemens en Carbon Light Mobility als vanuit een nieuw vakgebied ‘coaching’ brengt hij mooie dingen tot stand.

Na zijn studie computerkunde, oftewel digitale techniek, is Edward Bosman zo’n 28 jaar geleden bij Siemens terechtgekomen als projectleider. “Om mezelf meer richting management te bewegen, ben ik bedrijfskunde gaan studeren. Tijdens deze studie ben ik me in het bijzonder gaan verdiepen in de psychologie en sociologie van ‘de mens’. Dit gaf me de mogelijkheid om zaken vanuit diverse invalshoeken te benaderen en dat vind ik belangrijk. Ik denk namelijk niet in problemen maar in oplossingen en dan is een uitgebreide gereedschapskist prettig.”

De mens centraal
“Bij Siemens was ik bij de divisie ‘gebouwentechniek’ hoofd projectmanagement geworden. Toen ben ik tot het inzicht gekomen dat projectmanagement niet bestaat, het gaat om procesmanagement. Door veel te experimenteren met vele projecten leer je dat als je steeds dezelfde projectaanpak gebruikt, dat het bij de ene klant wel werkt en bij de ander niet. Dat is interessant. De interactie met de mens bepaalt dus uiteindelijk hoe het project verloopt. Zo is mijn liefde ontstaan voor het proces waarin de mens centraal staat.”

Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Lancering CO2-meetlat

22/04/2009

Op 24 maart jl. heeft het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek samen met KNV, TLN en EVO de CO2-meetlat gelanceerd. De CO2-meetlat is een webtool voor transportbedrijven om jaarlijks hun eigen CO2-uitstoot te meten. Aan de hand van de uitkomsten van de meetlat kunnen bedrijven reductiemaatregelen nemen om de uitstoot te verminderen en kosten te besparen. Tevens kunnen bedrijven kijken hoe zij ‘scoren’ ten opzichte van hun branchegenoten ten aanzien van de CO2-uitstoot.  De meetlat is beschikbaar op de site: <http://www.duurzamelogistiek.nl>.

co2-meetlat

Het programma Duurzame Logistiek is een aantal acties gestart rondom het meten van CO2 in transport en logistiek. Zo wordt er onder andere een handreiking over het meten van emissies in de logistiek en een emissiemeetinstrument (met name gericht voor verladers), ontwikkeld. Hierbij wordt aangesloten op de internationale ontwikkelingen. Wilt u deelnemen aan deze activiteiten of heeft u vragen dan kunt u zich wenden tot Coen Faber, projectmanager Innovatie van het Innovatieprogramma Duurzame Logistiek via <mailto:faber@connekt.nl>.


Tekst sectorakkoord

21/04/2009

Bent u geinteresseerd in de inhoud van het onlangs getekende sectorakkoord? Via deze link kunt u de volledige tekst en de ondertekening van de deelnemers downloaden.

Sectorakkoord ‘Duurzaamheid in Beweging’

Zie ook het eerder gepubliceerde artikel Sectorakkoord van start.


Update (1): ontwikkelingen binnen MindsinMotion.net

16/04/2009

Om de week vindt u hier een selectie van de laatste ontwikkelingen binnen de internationale community van duurzame mobiliteitsprofessionals, MindsinMotion.net, relevant voor organisaties die betrokken zijn bij het sectorakkoord.

  • In een korte serie artikelen wordt ingegaan op de potentie van electrisch vervoer. Professor Vellinga van de Wageningen Universiteit gelooft dat het aandeel electrische voertuigen (EV’s) in de komende jaren al snel kan groeien, terwijl anderen – hoewel positief over de langere termijnkansen – wat voorzichtiger zijn. Kijk hier voor een link naar de serie van drie artikelen: 500,000 EVs on Dutch roads by 2015: realistic or overly optimistic?
  • Als het om duurzame mobiliteit gaat, dan loopt Rotterdam voorop. De stad is deelnemer in het Europese BEST-project (BioEthanol for Sustainable Transport). Toen we de Rotterdamse projectcoördinator Ton Vermie meer dan een jaar geleden vroegen naar de doelen, hadden we niet kunnen vermoeden dat deze op sommige punten veruit zouden worden overtroffen (voor eind 2009 werd gemikt op 850 flexfuel-voertuigen, terwijl de teller nu al op 1.800 staat!). Het is echter niet alleen maar rozegeur en maneschijn: samen met John Akkerhuis, huidige projectleider, kijken we terug op een jaar BEST: BEST is getting better.
  • Duurzame mobiliteit staat hoog op de agenda van onze oosterburen. In Nord Rhein-Westfalen is een waterstofnetwerk opgericht waarin een aantal steden in het Ruhrgebiet samenwerkt om nieuwe waterstoftoepassingen samen te ontwikkelen en initiatieven op elkaar af te stemmen. Binnenkort spreken we met de voorzitter, Volker Lindner, van het splinternieuwe netwerk. Interessant om te melden is dat Nederlandse en NRW-se organisaties steeds intensiever samenwerken aan duurzame mobiliteit: hiervover zullen we later meer berichten. Lees het bericht over het nieuwe netwerk hier: Ruhr hydrogen network established.

Kijk voor deze en andere artikelen en een overzicht van wie wat doet in Europa op het gebied van DM op MindsinMotion.net.


Eric Beers: Geen gebakken-lucht-man

15/04/2009

front-cabine-3Van oudsher houdt de familie Beers zich al bezig met vrachtwagens. Dat geldt ook voor Eric Beers, telg van de vierde generatie. “Ik wil helpen bij het bouwen aan een schone toekomst. De eerste proeve hiervan is de Hytruck, een hightech nulemissie vrachtwagen op waterstof.”

Eric Beers komt uit een van oudsher bekende ‘vrachtwagenfamilie’ waarvan het bedrijf in 1911 is opgericht. “Je krijgt gewoon een klap van de molen mee,” vertelt Eric Beers lachend. “Ik heb in dit bedrijf veel stappen doorlopen en de laatste was die van directeur verkoop/marketing. In 2001 werd Beers volledig overgenomen door Scania en veranderde de visie dusdanig dat ik in 2004 besloot dat het tijd was om een andere weg in te slaan. Tot Jan Boudesteijn, directeur Boudesteijn Groep, eind 2006 belde om eens te praten over vrachtwagens die rijden op waterstof: Hytruck. Ik vond het een krankzinnig verhaal waaraan ik graag wilde meedoen.”

Lees de rest van dit artikel »


Sectorakkoord van start

07/04/2009

SectorakkoordvoorkantMet de ondertekening van het Sectorakkoord Duurzaamheid in Beweging committeert de sector verkeer en vervoer zich aan de klimaatdoelstellingen van de overheid (Kabinetsprogramma Schoon en Zuinig, 2007). Het akkoord heeft een looptijd tot 2020. De sector neemt initiatieven om CO2-emissies en energieverbruik te reduceren en is daarmee volop in beweging.

Wie zijn de deelnemers aan het Sectorakkoord?

Vanuit de sector neemt een groot aantal partijen deel: brancheverenigingen (ANWB, RAI Vereniging, KNV, BOVAG, VNA, CBRB, EVO, VNA en TLN), de NS, Schiphol Group, KLM en het Havenbedrijf Rotterdam. Vanuit de overheid hebben de ministers van V&W en VROM en de staatssecretarissen van V&W en Financiën het Sectorakkoord ondertekend. Vanzelfsprekend wordt dit ondersteund door het Platform Duurzame Mobiliteit.

Initiatieven per deelnemer

Op 27 maart 2009 zijn de ondertekenaars van het Sectorakkoord bijeen gekomen om een vervolgstap te zetten. Nog voor de zomer worden de initiatieven per deelsector nader uitgewerkt en in afspraken vastgelegd. Hiervoor worden de volgende ‘paden’ gevolgd:

  1. vernieuwen en verschonen van het wagenpark (meerdere modaliteiten);
  2. meer efficiency in de logistieke keten;
  3. geïnformeerd op reis.

Belangrijk uitgangspunt van het Sectorakkoord is dat de initiatieven zich niet beperken tot de automotive sector. Ook binnenvaart, spoor, zee- en luchtvaart maken er deel van uit. Met dit akkoord kunnen diverse initiatieven worden verbonden en elkaar versterken. Er wordt nu onder andere fors ingezet op het elektrisch rijden. Minister Eurlings gaat samen met de sector hiervoor een ambitieus plan van aanpak opstellen, dat nog voor de zomer wordt gepresenteerd. Zodra hierover meer bekend is, gaat u dit op deze weblog terugvinden…

Bart de Mooij, Ministerie van Verkeer en waterstaat. E-mail: bart.de.mooij@minvenw.nl, tel: 070 – 351 89 49.