Platform Slim Werken Slim Reizen van start

17/03/2011

Bij de oprichting van het nieuwe Platform Slim Werken Slim Reizen hebben de vijftig grootste bedrijven van Nederland toegezegd dat zij zich hard gaan maken om files te verminderen. 

Onder meer Rabobank, KLM en KPN zeggen te willen streven naar 5% minder autokilometers in de spits. Daarnaast moeten er twee miljoen werknemers meer gaan thuiswerken. Dit samen moet gaan leiden tot een aanzienlijk lagere filedruk.

Nieuw platform

Dit hebben de bedrijven op 15 maart toegezegd bij de oprichting van het nieuwe platform Slim Werken Slim Reizen. Dit Platform moet alle bedrijven helpen om hun autokilometers terug te dringen. Om dat doel te bereiken, stelde het ministerie van Infrastructuur en Milieu gisteren € 10 mln beschikbaar voor het initiatief. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat bedrijven ook zelf investeren.

Andere aanpak

De aanpak van de overheid is anders dan in 2007 via Taskforce Mobiliteitsmanagement is ingezet. Nu krijgt niet de overheid maar het bedrijfsleven de hoofdrol in het verminderen van de autokilometers. Ook is het Nieuwe Werken toegevoegd als oplossing. Dit betekent dat bedrijven hun werknemers stimuleren om bijvoorbeeld eerst thuis hun e-mail te checken, en pas na de spits naar het werk te rijden. Het ministerie kiest nu duidelijk voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). De helft van de € 10 mln overheidssubsidie is bedoeld om het MKB minder kilometers te laten rijden. Bij het MKB is volgens het ministerie veel winst te behalen.

Advertenties

Proef Green Award binnenvaart trekt tot nu toe 33 schepen

11/03/2011

Er hebben zich tot nu toe 33 schippers aangemeld voor de proef met Green Award voor de binnenvaart. Het is de bedoeling ‘schone’ schepen te voorzien van een milieukeurmerk dat is ontwikkeld door de Stichting Green Award.

De gedachte is dat verladers die voor vervoer met deze schepen kiezen, zo kunnen laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Green Award voor de binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 in de zeevaart werd ingevoerd om de kwaliteit van de zeeschepen te bevorderen. De voordelen van het keurmerk zijn onder meer verbetering van imago, een betere positie bij ladingverwerving en kortingen op haven- en loodsgelden en cursussen.

Voor de binnenvaart heeft Green Award het programma van eisen compact gehouden. Het heeft voornamelijk betrekking op de technische uitrusting aan boord en het menselijk handelen (gedrag). Een greep uit het programma van eisen: de hoofdmotor moet minimaal voldoen aan de CCR 2 emissie-eisen. Als de hulpmotoren dat ook doen, levert dit extra punten op. Een walstroomaansluiting en een aan de trimpomp gekoppelde bunkerovervulbeveiliging levert ook punten op. Qua gedrag wordt het volgen van de cursus Voortvarend Besparen gehonoreerd. Verder wordt het hebben van een brandstofverbruiksmeter en de invoering van het Scheeps Milieuplan (verkrijgbaar via de SAB) beloond met punten.

Drie jaar geldig
Bedoeling is dat elk deelnemend schip gedurende de proefperiode van een jaar eenmaal wordt gecontroleerd. Voldoet het aan de eisen dan wordt het certificaat uitgereikt. Het certificaat is drie jaar geldig en de inspectie zal dan ook eens in de drie jaar plaatshebben. De verwachting is dat een inspectie maximaal twee uur in beslag zal nemen. Na de proef wordt het puntensysteem definitief vastgesteld.