Houd uw agenda vrij voor de volgende Innovatie-estafette: 4 oktober 2011

08/02/2011

In 2011 organiseert de Club van Maarssen opnieuw een Innovatie-estafette. Sinds de vorige estafette twee jaar geleden is een hoop gebeurd. Zo moet de overheid veel bezuinigen. Dat betekent dat innovatie van een nog groter belang is. Al het werk dat de afgelopen jaren, onder meer binnen de Club van Maarssen is verzet, is nu belangrijker dan ooit. De innovatie uitdagingen liggen voor het oprapen. Op het vlak van Water, Transport en Mobiliteit zijn vele maatregelen te bedenken die bijvoorbeeld kosten- of energiebesparend zijn.

Maar deze tijd van bezuinigingen vraagt ook focus in plaats van ‘Duizend bloemen laten bloeien’. De Club van Maarssen gaat dit jaar, in de aanloop naar de Innovatie-estafette de sectoroverstijgende initiatieven die er zijn aandacht geven. Het Innovatieberaad, met daarin spelers uit de verschillende sectoren, heeft op 1 februari afgesproken om in de komende maanden deze sectordoorsnijdende focus voor de programmering van de volgende Innovatie-estafette aan te brengen. Men wil natuurlijk goed beslagen deze keuzes maken. De komende twee maanden horen zij dan ook graag van u wat voor kennis- of innovatie-initiatieven u heeft. 

Reageren kan via http://www.clubvanmaarssen.org/

Advertenties

Innovatie-estafette op 2 november 2010!

23/07/2010

Op deze dag biedt De Club van Maarssen voor de vierde maal een podium om innovatiedoorbraken te demonstreren, te netwerken en om innovatievraagstukken te agenderen.

 Noteer 2 november alvast in uw agenda.


Innovatie door verbinden

27/10/2009

Op 4 en 5 november zijn de Innovatie-estafette dagen (voorheen: de Dag van Maarssen) Water, Transport en Mobiliteit op Vliegkamp Valkenburg. Dagen om interactief ideeën te delen en op te doen. Met elkaar in gesprek te gaan, te inspireren en motiveren. We vragen Jeroen Haver naar de invulling rondom Duurzame Mobiliteit.

foto pas Jeroen haverJeroen Haver werkt als strategisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Mobiliteit. Vanuit deze functie is hij mede verantwoordelijk voor het programma duurzame mobiliteit tijdens de Innovatie-estafette.

Innovatie-trio
“De Dag van Maarssen is met de Innovatie-estafette weer echt een stap verder,” vertelt Jeroen Haver. “Meer dan voorheen wil Verkeer en Waterstaat met andere partijen laten zien wat er op innovatiegebied gebeurt en mogelijk is.. De drie partijen die ook nodig zijn om te innoveren: overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven. Bovendien gebeurt er heel veel in ‘innovatieland’ waardoor we het congres breder hebben getrokken en over 2 dagen verdeeld. Bovendien is verbindingen aangaan van belang vandaar de focus op het woord estafette. Voor innovatie heb je elkaar immers nodig.”

Elektrisch rijden
Tijdens de Estafette wordt er vanuit de hoek van Duurzame mobiliteit de nadruk gelegd op het ‘Proeftuinenprogramma elektrisch rijden’. Daarnaast stimuleert het rijk ook nadrukkelijk de ontwikkeling van andere duurzame opties, zoals biofuels en waterstof, maar elektrisch rijden wordt er in Valkenburg wat meer uitgelicht. Jeroen Haver: “Vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat introduceren we dan ook het ‘Formule E-team’, een sterk interdisciplinair team dat de samenwerking in Nederland voor de versnelde marktintroductie van elektrisch rijden gaat versterken. Het team gaat allerlei bestaande initiatieven en projecten aan elkaar verbinden en is de aanjager die belemmeringen signaleert en wegneemt.”

Interactie met jongeren
“Tijdens deze dagen proberen we nadrukkelijk de jonge honden erbij te betrekken, dus zeg maar de jonge wetenschappers, ondernemers en uit het bedrijfsleven, “aldus Haver. “Het aanspreken en naar voren halen van deze groep 20-ers en vroeg 30-ers loopt door het hele programma. Zowel op het hoofdpodium als op de kleine podia en op de markt. Om het kort te zeggen, gaan we deze dagen de resultaten vieren die zijn behaald na de vorige Dag van Maarssen, kijken we waar we nu staan en waar de uitdagingen liggen voor de komende jaren en gaan we interactie en dus verbinding aan.”

http://www.clubvanmaarssen.org/
De locatie op oud-vliegveld Valkenburg heeft enorm veel ruimte waardoor de Estafette groots aangepakt kan worden en er 1200 bezoekers tegelijk onderdak kunnen vinden. Qua opzet en grootte is dit gebeuren uniek te noemen.

Meer informatie en aanmelden is te krijgen via www.clubvanmaarssen.org. Belangrijk: allerlei duurzame pendelbussen rijden van station Leiden C.S. naar en van de locatie op oud-Vliegkamp Valkenburg.


‘Dag van Maarssen’ is nu ‘Innovatie-estafette 2009’

01/09/2009

De Innovatie-estafette 2009 is een initiatief van De Club van Maarssen, die innovatie in water, transport en mobiliteit stimuleert. Na twee eerdere evenementen in 2005 en 2007 (De Dag van Maarssen) volgt nu in 2009 de Innovatie-estafette.

20070602haarlem[1]Vernieuwing gaat niet zonder het leggen van verbindingen tussen disciplines, sectoren en generaties. Vernieuwing gaat ook niet zonder een goede beschouwing van het verleden. En meenemen wat werkt. Het is een estafette: we kijken terug, we kijken vooruit en geven het stokje door aan volgende generaties.

De Innovatie-estafette 2009 – voluit de Innovatie-estafette Water, Transport en Mobiliteit – vindt dit jaar plaats op 4 en 5 november op Vliegkamp Valkenburg (ZH). Op deze dagen is dit dé plek waar bedrijven, kennisinstellingen en de overheid laten zien hoe belangrijk innovaties zijn voor een duurzame toekomst. Het mag dan wel zwaar tij zijn, afwachten is geen optie. Juist nú moeten we tijd, kennis en geld durven investeren in innovatie.

Meer informatie? Deze vindt u op http://www.clubvanmaarssen.org/home2. Na 7 september kunt u zich hier ook aanmelden als bezoeker op een of beide dagen.