Congres MVO 2010

18/03/2010

Wat zijn deze mogelijkheden op het gebied van MVO? Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Hoe kunt u het MVO in uw bedrijfsvoering en strategie succesvol integreren? En wat levert uw bedrijf dat op? Om antwoord te geven op deze vragen organiseert PS&O (Van der Pluijm Sponsoring & Organisatie) op dinsdag 23 maart 2010 in het WTC (Beurs-World Trade Center) Rotterdam het MVO 2010 Congres. Het congres wordt gecombineerd met een vakbeurs en vormt daardoor een interactief platform waar directie, management en visionairs van grote én kleine bedrijven, jonge ondernemers, overheidsinstanties, instellingen en maatschappelijke organisaties (NGO’s) elkaar ontmoeten. En inspiratie opdoen over de trends en duurzame ontwikkelingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met het thema ‘toekomst’, dat als een rode draad door het congres en de b2b vakbeurs loopt.


Platform Duurzaam Rijnmond van start

16/03/2010

Platform Duurzaam Rijnmond’ is het nieuwe informatie- en netwerkplatform voor maatschappelijk betrokken en duurzame ondernemers, organisaties en instanties die een relatie hebben met de regio Rijnmond. Door samenwerking op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid tussen PS&O, bedrijfsleven, organisaties, onderwijs en overheid is de stichting ‘Platform Duurzaam Rijnmond’ ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom dit Platform? 

De stichting heeft als doel het organiseren van op MVO en duurzaamheid gerichte netwerk en informatiebijeenkomsten, seminars, presentaties en bedrijfsbezoeken voor in het Rijnmondgebied gevestigde en/of werkzaam zijnde bedrijven en organisaties. Het ‘Platform Duurzaam Rijnmond’ wil hiermee een bijdrage leveren aan het maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen en aan het tegengaan van de klimaatverandering door belanghebbenden te informeren en door partijen die zich met MVO en duurzaamheid bezig houden bij elkaar te brengen.

Raad van Advies en Jongeren Adviesraad

Het Platform zal bestaan uit een Raad van Advies bestaande uit leden Directie/ Raad van Bestuur van vooraanstaande bedrijven en organisaties die zaken doen in of met het Rijnmondgebied en die duurzaamheid of MVO hoog in het vaandel hebben staan (zoals duurzame technologie, klimaat neutraal ondernemen, duurzame gemeenten, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, duurzaam vervoer, jong ondernemen, onderwijs en ontwikkeling).

Daarnaast zal een Jongeren Adviesraad bestaande uit talentvolle/ ambitieuze jongeren (studenten en jonge ondernemers) op HBO/Universitair niveau die de manager van de toekomst willen worden, deelnemen aan het Platform. De leden van de Raad van Advies  en de Jongeren Adviesraad hebben hierdoor een gevarieerd platform om op hoog niveau te netwerken op het gebied van duurzaamheid. Momenteel wordt er gewerkt aan de samenstelling van een Raad van Advies, Jongeren Adviesraad en de invulling van de nieuwe website van het ‘Platform Duurzaam Rijnmond’.

Deelname

Er zijn diverse mogelijkheden om aan het ‘Platform Duurzaam Rijnmond’ deel te nemen. U kunt bijvoorbeeld een persoonsgebonden lidmaatschap aangaan en deelnemen aan diverse netwerk- en informatiebijeenkomsten en het jaarlijkse congres die georganiseerd worden vanuit het Platform. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid als bedrijf/organisatie om bijvoorbeeld donateur of partner van het ‘Platform Duurzaam Rijnmond’ te worden.

Meer informatie?

Het secretariaat kunt u bereiken via secretariaat@platformduurzaamrijnmond.nl


Henk van Esch: bruggen slaan

04/03/2010

Via het werk bij SKF heeft Henk van Esch ‘aan den lijve’ ondervonden wat een sustainabilityprogramma allemaal in beweging kan zetten. “Ik werd me er toen echt van bewust dat als we geen andere energiebronnen aanboren en niets aan de CO2-uitstoot doen, er geen toekomst meer zou zijn.”

Na zijn studies heeft Henk zijn carrière opgebouwd bij drie bedrijven: Océ van der Grinten, ICT Automatisering en SKF, een Zweedse lagerfabrikant met wereldwijd 40.000 medewerkers. Bij SKF was Van Esch verantwoordelijk voor het centrale researchlaboratorium in Nederland. SKF wilde nieuwe business maken en toonaangevend blijven maar was ook van mening dat marktleiderschap verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor de samenleving. Zodoende werd een sustainabilityprogramma gestart met als doel bewust omgaan met de energie in het bedrijf door vanaf 2007 in vier jaar elk jaar 5% energiereductie te plegen ondanks de groei.

“Het duurzaamheidsprogramma ging over ons gedrag in het bedrijf, het product en ons gedrag thuis. Daarvoor werden alle 40.000 mensen getraind. Het creëerde een drive en een sfeer die op zich al sustainable was door de onderlinge cohesie. Fantastisch en fascinerend,” vertelt Henk van Esch enthousiast. “Bovendien leerde ik hier dat economisch gewin en meewerken aan de verbetering van het milieu hand in hand kunnen gaan. Dat was voor mij de opmaat om als zelfstandig adviseur graag mijn bijdrage te leveren aan duurzaamheidsinitiatieven vanuit Carbon Light Mobility (CLIM).”

Met elkaar doelstellingen halen
“Binnen CLIM werk ik, tezamen met Edward Bosman, mee aan het uitdragen en neerzetten van het Lean and Green-label bij gemeenten en bedrijven in de logistieke sector. Met name bedrijven die zich ‘committen’ aan het leveren van een substantiële bijdrage aan CO2-reductie op zodanige wijze dat het ook businesswise wat oplevert. Binnen het ‘Be Lean Be Green’-programma houdt Edward zich bezig met de verladers en vervoerders en praat ik met gemeenten om ze met elkaar in contact te brengen. In het kader van het Kyoto-verdrag moeten gemeenten ook een reductie van CO2 realiseren en wat mobiliteit betreft kunnen ze dat alleen als ze met de vervoerders samenwerken,” aldus Van Esch.

Lean and Green: een brug slaan
“Ik praat dus met gemeenten om hen te overtuigen deel te nemen aan het Lean and Green programma waardoor ze op een positieve manier met de vervoerders in contact kunnen komen. Dit is een lang en moeizaam traject maar we hebben al goed contact met de ‘duurzame’ koplopers onder de gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn Amersfoort, Venlo, Deventer, Arnhem. Ze doen allemaal wel al iets met milieuzones en venstertijden, maar daar worden vervoerders/verladers niet erg warm van. Het wordt ze opgelegd en veelal worden de CO2-doelstellingen er niet mee bereikt. Integendeel. Met het Lean and Greenprogramma hebben ze een mooi middel om met elkaar om tafel te gaan en gezamenlijk de CO2-reductie te bereiken.”

Een up-to-date en betrouwbare bron
“Naast Lean and Green houd ik me samen met een aantal andere spelers bezig met de redactie en realisatie van wat een soort Wikipedia-achtige website voor duurzame mobiliteit moet worden. Een objectieve bron waar je zo goed mogelijk informatie kunt vinden over transitiepaden van well-to-wheel en waar je antwoorden vindt op vragen als: ‘Wat is beter? Een vegetariër in een hummer of een vleeseter op de fiets? Er is namelijk ontzettend veel kennis over duurzame mobiliteit, maar het is versnipperd en niet altijd consistent. En wat vandaag klopt, is morgen wellicht alweer verouderd. Er is grote behoefte aan objectieve, betrouwbare informatie. Deze willen we bij elkaar brengen op een soort community-achtige website waar mensen het beste feitenmateriaal kunnen vinden maar waar ze ook zelf een bijdrage kunnen leveren door hun kennis in te brengen. Ook dit project gaat over mensen, verbinding, communicatie en duurzaamheid en dat inspireert me!”

Zie ook http://www.duurzamelogistiek.nl/koplopers/lean-and-green/