Eurlings stelt eerste ‘eco-combi’ van Coca-Cola in gebruik

27/05/2010

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft op 25 mei jl. in aanwezigheid van John Brock, de CEO van Coca-Cola Enterprises, de eerste ‘eco-combi’ van Coca-Cola officieel in gebruik gesteld. Steeds meer bedrijven stappen over op de eco-combi, ook wel Lange Zware Vrachtwagen (LZV) genoemd, omdat het efficiënter en duurzamer is. Minister Eurlings maakt zich in Europa sterk voor het toestaan van deze vorm van duurzaam transport.

Coca-Cola kan met de inzet van de LZV per transport de helft meer vervoeren. Hierdoor zijn minder transporten nodig. De ingebruikname van de LZV levert 20 procent reductie van CO2-uitstoot per vervoerde pallet op. 

Nederland loopt met Zweden en Finland voorop in het gebruik van LZV’s. In de afgelopen jaren is het gebruik ervan in Nederland sterk gegroeid. Toch is grensoverschrijdend vervoer met deze vorm van transport slechts beperkt mogelijk. Verschillende landen verbieden het gebruik ervan. Minister Eurlings maakt zich in Europa hard voor het toelaten van deze duurzame vorm van transport.

Minister Eurlings is verheugd dat Coca-Cola nu ook LZVs inzet voor het vervoer. “Dit initiatief bevestigt dat Coca-Cola de onlangs ontvangen ‘Lean and Green Award’ terecht heeft gekregen. Doordat Coca-Cola LZVs inzet wordt de omgeving gespaard en kan het transport duurzamer en goedkoper. Ik spreek de hoop uit dat vervoer per LZVs in de hele Europese Unie zal worden toegelaten en dat meer bedrijven het voorbeeld van Coca-Cola volgen en gebruik maken van deze duurzame vorm van wegtransport,” aldus minister Eurlings.

Minister Eurlings, Nico Anten (directeur Connekt) en programmamanager Duurzame Logistiek Annemieke de Leeuw voor het logo Lean and Green op de Coca Cola truck.

Advertenties

Evaluatie Sectorakkoord Duurzaamheid

24/05/2010

Een groot aantal (branche-)organisaties uit de verkeers- en vervoersector  (o.a. ANWB, binnen- en luchtvaart, RAI en BOVAG, EVO, TLN, NS en VNA) en de Rijksoverheid hebben in december 2008 het sectorakkoord ‘Duurzaamheid in beweging’ gesloten. In het sectorakkoord heeft elke partij haar eigen doelen verwoord en is afgesproken de voortgang van dit Akkoord in het voorjaar 2010 te beoordelen, als onderdeel van de evaluatie van het kabinetsprogramma ‘Schoon en Zuinig’. 

Sectorakkoord zet beweging in gang

De eerste evaluatie van het Sectorakkoord ‘Duurzaamheid in Beweging’ concludeert dat het Sectorakkoord een aanzet heeft gegeven tot een gewenste beweging naar meer duurzame mobiliteit. Meer dan 90% van de gedefinieerde projecten ontwikkelt zich naar behoren en komt uit de startfase, een schaar aan andere projecten wordt autonoom ontwikkeld.

Van bewustzijn naar actie

In het algemeen valt na één jaar te constateren dat, na een vertraagde start, de beoogde beweging naar het verduurzamen van de mobiliteit op gang gekomen is en door de partijen gewaardeerd wordt. Er gebeurt in de sector nu veel meer dan wat er in het Sectorakkoord beschreven is. Duidelijk is dat de sector in brede zin ondersteunt dat de ‘sense of urgency’ en de ingezette verandering de komende jaren gehandhaafd dient te blijven. Het is daarbij belangrijk om de nu geïnventariseerde intenties en plannen de komende jaren om te zetten naar concrete acties en resultaten en om de achterstand bij ketenprojecten (multi-modaal) weg te werken.

Ondersteuning  van projectleiders

Stichting Carbon Light Mobility (CLiM) en het Programma Duurzame Logistiek (PDL) zijn uitvoeringsorganen van het sectorakkoord. Zij zijn te zien als projectontwikkelaars om samen met de partijen in het akkoord met concrete projecten invulling te geven aan het akkoord. Na één jaar op weg te zijn, ligt er een portfolio van projecten die partijen zelf uitvoeren, waarbij CLiM en PDL naar behoefte ondersteunen. 


Consortium bouwt gaselektrisch binnenschip

14/05/2010

TeamCo Shipyard, Combi International, Wärtsilä Netherlands en de Duitse Reederei Deymann ontwikkelen samen een ecologisch binnenvaartschip. Het brandstofverbruik en de emissies van het schip moeten aanzienlijk lager komen te liggen dan van de huidige generatie binnenvaartschepen.

Beduidende emissie verlaging

‘Het eerste schip wordt een binnenvaarttanker van 110 bij 11,45 meter’, zegt directeur Jan Buijcks van Combi International uit Raamsdonksveer. ‘Het concept is echter ook geschikt voor droge-ladingschepen.’ Overwogen wordt het schip uit te rusten met één of meer Wärtsilä 20DF-motoren, de kleinste dual-fuel motoren die Wärtsilä bouwt. De motor draait normaal gesproken voor meer dan 90% op aardgas, maar kan zonder te stoppen overschakelen op gasolie. Wanneer de motor op aardgas draait, ligt de CO2-uitstoot 20% lager dan die van een dieselmotor, de NOx-uitstoot ligt dan rond 80% lager. De drastische verlaging van de NOx-uitstoot is te danken aan het ‘lean-burn’-principe. Daarbij bevat het gas/luchtmengsel in de cilinders veel meer lucht dan voor een volledige verbranding nodig is. De overvloed aan lucht zorgt voor een lagere piektemperatuur tijdens de verbranding. Dat vermindert de NOx-vorming. De uitstoot van fijnstof (roet) verdwijnt door aardgasgebruik ook vrijwel helemaal. De motor kan zo zonder katalysator en roetfilter aan de Euro 5-norm voldoen.

Regelgeving

Probleem is wel dat de regelgeving in de binnenvaart nog niet is ingesteld op het gebruik van aardgas als brandstof. Het consortium hoopt dat de regels gebruik van LNG als brandstof tegen 2012 toestaan en dat het dan mogelijk is vloeibaar aardgas te bunkeren in Rotterdam. Bedoeling is ook het schip vergaand te automatiseren. ‘Additionele veiligheidssystemen maken het dan mogelijk het schip veilig met drie man te varen’, zegt Buijcks. ‘Vier man is nu nog verplicht, terwijl het tegenwoordig eigenlijk met drie man kan. We hopen met dit schip een discussie op gang te brengen die leidt tot een aanpassing van de regelgeving op dit gebied.’

 Bron: weekblad Schuttevaer


Nieuwe generatie mobiele telefoons maakt échte dienstverlening mogelijk

06/05/2010

De nieuwe generatie mobiele telefoons met GPS en versnellingsmeter opent de weg naar geheel nieuwe dienstverleningsconcepten op het gebied van mobiliteit. Uit onderzoek van Novay, in opdracht van Platform Duurzame Mobiliteit (PDM), blijkt dat we aan de vooravond staan van een enorme omwenteling in de dienstverlening. Herman Wagter van PDM legt uit wat we – op redelijk korte termijn – kunnen verwachten.

 “De aanleiding voor ons onderzoek vormt de opmars van de nieuwe generatie mobiele telefoons die zijn voorzien van GPS en een versnellingsmeter, zoals de Iphone of de Androïd telefoons,” legt Wagter uit. “Dat biedt veel meer mogelijkheden voor de dienstverlening via de telefoon dan enkel en alleen de pure informatiediensten. Zo is het mogelijk dat wanneer je een taxi bestelt, het apparaat automatisch doorgeeft aan een taxicentrale waar je bent. De verwachting is dat er steeds meer van dit soort applicaties komen. Belangrijke vraag voor ons is: Hoe kunnen we hier het beste op inspelen om duurzame mobiliteit te bevorderen?”

 Snelle ontwikkelingen

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek betreft de snelheid waarmee de ontwikkelingen gaan. De verwachting is dat binnen drie tot vier jaar mobiele telefoons met GPS en versnellingsmeter betaalbaar zijn en daarmee ook gemeengoed zijn. Wagter: “En dat is goed nieuws. Want het is lastig om de nieuwe diensten op een oude telefoon te ondersteunen. En uit onderzoek weten we dat juist de groep die het meeste hulp nodig heeft, het oudste type telefoons heeft. We moeten het dus echt hebben van een omwenteling in het type telefoon wat we gebruiken, en die is aanstaande.”

 Mogelijkheden duurzame mobiliteit

“De meeste toepassingen die op dit moment gangbaar zijn, zijn informerend van aard”, vervolgt Wagter. “Uit het onderzoek blijkt dat de omgekeerde benadering een braakliggend terrein vormt. Dus bedrijven en systemen die actief en – weliswaar met toestemming van de gebruiker – ongevraagd hulp aanbieden. Bijvoorbeeld via toegang tot je agenda. Het is dan bekend wanneer je waar een afspraak hebt. Je telefoon kan dan adviseren om met de trein te reizen vanwege files en heeft ook bij wijze van spreken al een taxi of huurauto voor je geregeld. Van deze nieuwe soort dienstverlening, ‘mobility service provider’, verwachten we heel veel. Binnen een paar jaar zal mobiliteit een echte dienst zijn, in plaats van een modaliteit.”

 Uit: nieuwsbrief EnergieTransitie en Energie Onderzoek, april 2010.

 Meer weten? http://energietransitie.nl