Consument kritisch op ‘duurzaam’

26/09/2010

Consumenten staan wantrouwender tegenover duurzaamheidsclaims dan in 2008. Dat blijkt uit het onderzoek Dossier Duurzaam 2010.

Nederlanders hebben duurzaamheid minder hoog in het vaandel staan dan een paar jaar geleden. Tegelijkertijd verwachten ze dat duurzame aspecten belangrijker worden. Dat komt naar voren uit het onderzoek Dossier Duurzaam 2010 (www.dossierduurzaam.nl), een intiatief van DDB, Intomart GfK en b-open, dat kijkt naar de relatie tussen consument en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

De economische crisis en het toegenomen wantrouwen tegen duurzaamheidsclaims maken het moeilijker voor bedrijven om geloofwaardig te zijn. Het onderzoek werd verricht onder 2500 consumenten naar de drivers van een duurzaam imago in 20 branches en voor 180 merken. In 2008 gaf 30 pct van de consumenten aan duurzaam te leven. In 2010 is dit gezakt naar 22 pct. Van alle consumenten vond 77 pct in 2008 nog dat duurzaam ondernemen (zeer) belangrijk is, maar in 2010 is dit gedaald tot 70 pct. Bij een kwart speelt mvo een (zeer) belangrijke rol bij de aankoop van nieuwe producten. Dat was nog 34 pct in 2008.

Nederlanders zien duurzaamheid nog steeds als een verantwoordelijkheid die gedeeld wordt door overheid, bedrijfsleven en consumenten. Maar meer nog dan in 2008 legt de consument die verantwoordelijkheid bij bedrijven neer. Ruim een derde van de Nederlanders wantrouwt claims dat een product ‘maatschappelijke verantwoord’of ‘duurzaam’ is; ze zien duurzaam ondernemen vooral als marketingtruc. Het is echter de vraag of deze neerwaartse trend door zal zetten.

Volgens Dossier Duurzaam verwachten ruim 6 van de 10 consumenten dat de aandacht voor duurzame aspecten bij de aankoop van producten of diensten de komende twee jaar juist zal toenemen. Vincent van den Berg (DDB): ‘Dit duidt op een tijdelijke dip. De consument legt de lat voor mvo en de manier waarop bedrijven daarover communiceren steeds hoger. Het is dus belangrijker dan ooit om relevant te zijn en onderscheidend.’ Bedrijven zullen gericht moeten inspelen op de mvo-aspecten, die per sector verschillen. Peter Mulder (Intomart GfK): ‘We wisten al dat duurzaamheid een containerbegrip is. Ons onderzoek laat zien welke dimensies in welke sectoren echt van belang zijn.’ Ten tweede moeten bedrijven zich geloofwaardig en authentiek profileren met mvo.

Adformatie: 23 september 2010


‘Het draait om de feiten’

06/09/2010

Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) speelt steeds meer een rol van betekenis in de Nederlandse mobiliteitswereld. Renate Hemerik, directeur: “Dat doet ook recht aan de branche als je ziet hoeveel geld en auto’s erin omgaat. We krijgen steeds meer een eigen plek op podia waar belangenbehartiging en duurzame mobiliteit een rol speelt. Of dat nu richting politiek, overheid of andere relevante organisaties is.”

De afgelopen 19 jaar bekleedde Renate diverse functies in de leasebranche. Sinds 2004 is zij directeur van de VNA en een kundige gesprekspartner: “Ik kan wel zeggen dat ik behept ben met een leasegen. In dit vakgebied ligt niet alleen mijn kennis maar zeker ook mijn passie. Ik vind dat als je als autoleasebranche een professionele rol wil spelen dan is verduurzamen een onderwerp dat niet meer is weg te denken. Als branchevereniging willen we in de discussie vooral realisme inbrengen en de feiten laten spreken en niet de emotie. Of dat nu te maken heeft met de introductie van elektrisch rijden, de knelpunten hierbinnen of het combineren van vervoer.”

 Duurzaamheid niet weg te denken

De cijfers van 2009 laten zien dat er een kleine krimp in de leasebranche is maar ook dat de leasevloot verder vergroent. Er is een downsizing naar kleinere en zuinigere auto’s mede ingegeven door de fiscale maatregelen en de MVO-cultuur van werkgevers. “In dit geval helpt de neergaande economie in positieve zin: de trend is goedkoper maar ook zuiniger en schoner. Als verduurzaming daadwerkelijk samengaat met kostenbesparing dan is er sprake van een win-win situatie en heeft het kans van slagen. Hoe zich dit ontwikkelt als de vraag in de markt weer aantrekt? Dan zal de auto weer een factor van betekenis worden maar verduurzaming valt niet meer weg te denken,” aldus Renate Hemerik.

Fiscale maatregelen over levensduur 

De verduurzaming op de zakelijke markt is mede op gang gekomen door de gunstige fiscale maatregelen voor kleine, hybride auto’s en elektrische auto’s evenals door de differentiatie van de bijtelling. “Als VNA spreken we de overheid wel aan om voor een consistent, lange termijn fiscaal beleid te zorgen gedurende de hele levensduur van auto’s. Er is een bruggetje nodig om de ‘duurzame ’ auto’s van eerstehands naar de tweedehands markt te krijgen. Dit kan door ervoor te zorgen dat ook de koper van een tweedehands auto kan profiteren van fiscale maatregelen.” 

Vergeten gebied

Naast lease-auto’s rijden medewerkers in de zakelijke markt ook met privé-auto’s waarvoor ze dan een kilometervergoeding krijgen. Hemerik: “Wij vinden het op zijn zachtst gezegd vreemd dat er voor de (lease)auto van de zaak veel verplichtingen gelden in de zin van schoon, veilig en zuinig terwijl er voor de zakelijke rijdende privé-auto geen enkele regels zijn en waarvoor de werkgever iedereen dezelfde belastingvrije kilometervergoeding mag geven. Hier ligt een braak terrein waarop de overheid veel kan winnen door bijvoorbeeld een gedifferentieerde belastingvrije kilometervergoeding te maken die mensen met een schone, veilige en zuinige privé-auto zakelijk rijden meer beloont dan degene waarbij de rookpluimen uit de auto komen.”

Vinger aan de pols met Formule E-team

VNA participeert  ook in het formule E-team dat door de Ministeries van EZ en VenW is ingesteld om de elektrische auto versneld te introduceren. “Voor de introductie zou men graag de zakelijk markt als hefboom inzetten. Door participatie in het Formule E-Team hopen we realisme in te brengen ten aanzien van de mogelijkheden  van deze propositie  voor de zakelijke markt op korte termijn. Wij brengen vooral onze kennis vanuit de leasepraktijk in en adresseren hindernissen en onzekerheden. Daarbij komen vele aspecten aan de orde: laden, betalen van laden, de accu, restwaarden en dan heb ik het nog niet over de beschikbaarheid van de auto’s gehad,” vertelt Renate Hemerik. 

 “Ik heb er wel wat moeite mee dat elektrische auto’s  een 0% bijtelling krijgen terwijl er nog zoveel andere mogelijkheden zijn of komen die niet of slechts weinig stimulans ondervinden, zoals aardgas, biobrandstoffen, maar ook de auto’s met een range extender of plug-in hybrides. Natuurlijk is een proeftuin goed maar we moeten wel reëel zijn en niet het oog voor andere proposities verliezen want  die kunnen  op korte termijn een prima alternatief zijn.”

 Wat moet de nieuwe regering als eerste oppakken?

“Ik hoop dat de nieuwe regering het bereikbaarheidsprobleem als eerste oppakt want wij vinden het belangrijk dat de zakelijke automobilist een voorspelbare bereikbaarheid heeft. Nu staat het voorstel voor de kilometerbeprijzing in ijskast, daarmee zeg ik niet dat het perse de kilometerbeprijzing moet zijn. Maar als dit het niet wordt, wat dan wel? Er moet wat gebeuren. Voor de rest hoop ik dat de nieuwe regering met een consistent, goed doordacht lange termijn (fiscaal) beleid komt inzake mobiliteit waarbij alles in elkaar haakt.”

 Op de website staan allerlei initiatieven onder het kopje duurzaamheid, zie http://www.vna-lease.nl.


Crisis en milieu stimuleren maritieme innovatie

03/09/2010

De SMM, Duitslands grootste maritieme vakbeurs, telt dit jaar 2000 exposanten uit 60 landen. De tweejaarlijkse beurs wordt van 7 tot 10 september in Hamburg gehouden. De organisatie rekent op 50.000 bezoekers uit 100 landen.

Concurrentie

Veel bedrijven komen met nieuwe producten. De verscherpte concurrentie, de steeds strengere milieueisen en de zoektocht naar grondstoffen in de zeebodem zijn volgens SMM de belangrijkste drijfveren achter het ontwikkelen van nieuwe producten. 

De concurrentie vergroot de behoefte aan technieken die schepen efficiënter maken, zoals betere rompvormen, lichtere materialen, zuiniger motoren, luchtsmering en efficiëntere schroeven. Milieuregels stimuleren zaken als dieselelektrische aandrijving, LNG-motoren. hulpzeilen, uitlaatgasreinigers, gladde coatings en ballastwaterzuiveringsinstallaties.

Schoon en zuinig
De zoektocht naar grondstoffen stimuleert de ontwikkeling en bouw van een hele range speciale schepen en platformen voor de offshoresector. De met milieusubsidies gestimuleerde bouw van windmolens en getijdecentrales doen hetzelfde.  Bij de grote scheepsmotorenbouwers ligt de nadruk op schone motoren. Flexibiliteit via een dual fuel-optie is daarbij vooralsnog essentieel. Daarnaast tonen deze fabrikanten hun ‘slow steaming kits’. Die maken het mogelijk in tijden van crisis langzaam en zuinig te varen zonder de motoren te vervuilen.

Op het gebied van management- en automatisering komt bijvoorbeeld Siemens met EcoMain, een technisch- en economisch controlesysteem voor rederijen en scheepsmanagers om het energieverbruik van hun vloot te optimaliseren.  Op navigatie- en communicatiegebied toont Raytheon Anschütz een brugsysteem met hele grote beeldschermen waarop de bemanning alle gegevens met een druk op de knop zichtbaar kan maken.

Bron: schuttevaer 03-09-2010