Een kijkje over de grens: waterstof in België

31/12/2009

Alexander Beerts (foto: KdG)

Over rijden (en varen) op waterstof wordt al decennia lang gesproken. Grootschalige praktijktests zijn er de laatste jaren vooral in het buitenland opgezet: denk onder meer aan Hycity Hamburg, de Clean Energy Partnership in Berlijn en de Scandinavische waterstofsnelweg. In de lage landen is de vaandeldrager de stad Amsterdam. Kort geleden berichtten we over de waterstofboot die door de Amsterdamse grachten zal varen en in het kader van het Europese CUTE-project is gedurende een aantal jaren in Amsterdam een tweetal waterstofbussen ingezet in de reguliere dienstregeling. Ergens volgend jaar zal het resultaat van een Duits-Nederlands project in het Amsterdamse (en Keulse) verkeer zichtbaar worden: de hybride brandstofcelbus op basis van de Phileas.

En er gebeurt meer in de lage landen. Ook België laat zich niet onbetuigd. Begin volgend jaar zal zowel in Brussel als Antwerpen een gemodificeerde Opel Combo CNG worden ingezet die op 100 procent waterstof kan rijden. Volgens initiatiefnemer Alexander Beerts van Blue Planet Hydrogen is het voertuig een “stepping stone vehicle”: omdat waterstoftankinstallaties nog niet voldoende beschikbaar zijn, zal de auto ook kunnen rijden op fossiele brandstof. We houden in de gaten hoe de tests gaan verlopen.


Duurzame brandstoffen ruimer beschikbaar

28/12/2009

Een landelijke dekking van tankstations met alternatieve brandstoffen komt dichterbij. In een tweede subsidieronde stelt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat samen met een aantal provincies, regio’s en gemeenten in totaal € 4,1 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt besteed aan nieuwe vulpunten met de alternatieve brandstoffen aardgas (CNG), groen gas, ethanol (E85) en biodiesel (B30).

Doel van het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen (TAB) (http://www.senternovem.nl/tab)is het stimuleren van een landelijk dekkend netwerk van tankstations met alternatieve brandstoffen. Het gebruik van deze brandstoffen leidt tot aanzienlijk minder CO2-uitstoot en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bovendien is rijden op aardgas goedkoper: op een kilo aardgas van € 0,72 kunnen evenveel kilometers worden gereden als op een liter diesel van € 1,04 of Euro95 van € 1,36.

Veel automobilisten en bedrijven zien nu nog af van de aankoop van een auto die rijdt op alternatieve brandstoffen, omdat deze brandstoffen beperkt verkrijgbaar zijn. TAB moet dit veranderen. Het is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincies Noord-Holland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, de plusregio Stadsgewest Haaglanden en het Openbaar lichaam Regio De Vallei. Het ministerie investeert € 1,6 miljoen en de overige overheden € 2,5 miljoen. Hiermee worden naar verwachting circa 50 nieuwe vulpunten voor alternatieve brandstoffen gerealiseerd.

Het programma geeft een financiële bijdrage aan bedrijven die investeren in een vulpunt met de alternatieve brandstof aardgas/groen gas, E85 en/of B30. Zij kunnen vanaf nu tot en met 12 maart 2010 een subsidieaanvraag indienen. TAB is onderdeel van verschillende initiatieven van de overheid om duurzame mobiliteit te stimuleren. Alternatieve brandstoffen kunnen op de korte termijn zeer positieve milieuresultaten behalen. Zo bespaart aardgas ruim 20% CO2-uitstoot en ethanol 30 tot 80%.

Bron: VNA – Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Zie ook http://www.vna-lease.nl


PEM van start

19/12/2009

Platform Elektrische Mobiliteit is op 15 december jl. van start gegaan tijdens een drukbezochte sessie.

Met ondersteuning van de RAI Vereniging is het PEM opgericht om alle partijen (zowel marktpartijen als de overheid) die iets met elektrische mobiliteit hebben of willen, te verbinden om zodoende gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een reële introductie van elektrisch rijden.

De oproep om de middag bij te wonen was gericht aan partijen door alle geledingen heen, zowel leden als niet-leden van de Vereniging. Zo’n 175 mensen gaven acte de presence. Eric Beers, stimulator namens CLIM: “Waarom PEM? Om als breed netwerk elkaar te informeren, enthousiasmeren en te faciliteren. Niet om ellenlange verhalen af te steken maar juist om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken in een open en eerlijke ambiance waarin een ieder wat mag komen halen maar ook iets dient te brengen.”  

De sessie had een organisch karakter. Niet alleen door de brede mix van partijen maar ook doordat aan de hand van stellingen een ieder werd geprikkeld zijn/haar visie te geven. Op stellingen als: Waar gaat het nu werkelijk om? Elektrisch vervoer beperkt onze mobiliteitsvrijheid! De overheid bepaalt de snelheid en succes van de introductie. Nederland als proeftuin? Elektrische mobiliteit gooit de bedrijfskolom overhoop.

De breedte van de antwoorden liet duidelijk zien dat niet één partij een introductie in zijn eentje kan maar dat we elkaar daarvoor nodig hebben. Anders zou deze hype nog wel eens een stille dood kunnen sterven. Hiermee is niemand gebaat. Zeker het milieu niet.

Uit de aanwezigen wordt een denktank gevormd die een voorstel uitwerkt hoe PEM, als breed Platform, inhoudelijk vorm kan krijgen. Ook komst zij met een voorstel voor een invulling van de Straat van de Toekomst. Het is in ieder geval belangrijk om als PEM vanuit de breedte te kijken naar vraagstukken als: waar staan we nu met elkaar binnen de elektrische mobiliteit? Waar willen we toe, zowel voor wat betreft de technische invulling als de bijhorende gedragsverandering.

 — Wordt vervolgd —


De electrische route van Eneco

17/12/2009

Eneco wil dat binnen vier jaar een kwart van zijn voertuigvloot uit electrische voertuigen bestaat. Het bedrijf hoopt door de eerste schaapjes over de dam te drijven dat er veel zullen volgen.

Tijdens de ‘nacht van de duurzaamheid’ van 9 september jongstleden was Eneco een van de partijen die een gezamenlijke aanbesteding aankondigde. Samen met initiatiefnemers Urgenda, Tendris en TNT en daarnaast onder meer de Triodos Bank, NUON, Essent, Philips, de Rabobank, de Gemeente Rotterdam, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en anderen, moeten er zo’n 3.000 electrische voertuigen in de bestelling gaan.

Voor Eneco zal de introductie van de EV’s in drie fasen geschieden, aldus Monique Blokpoel in een interview met MindsinMotion.net.

Monique Blokpoel

Monique Blokpoel

In de eerste fase zal Eneco 500 voertuigen aanschaffen en door het hele land inzetten en daarnaast oplaadpunten realiseren bij Enecovestigingen en bij werknemers thuis. In de tweede fase zullen oplaadpunten, zogenaamde NRGSPOTS bij bedrijven en (stedelijke) overheden worden aangelegd. Betalen bij de NRGSPOTS zal mogelijk zijn met de OV-chipkaart.

Wanneer op den duur het grote publiek eveneens geïnteresseerd raakt om electrisch te gaan rijden, dan zal Eneco ook oplaadpunten om aan huis te kunnen laden gaan aanbieden. “Op dit moment is de prijs van electrische voertuigen voor consumenten nog te hoog,” aldus Monique. Stimulering van electrisch rijden door bedrijven en overheden is nodig.

Volgens Monique is het verder van belang dat er Europese standaarden worden ontwikkeld voor zowel de techniek van de oplaadpunten alsook voor de betalingswijzen. “Het is te vergelijken met benzinestations: je kunt met elke auto bij elk benzinestation tanken. Er wordt niet geconcurreerd op techniek, maar op service.”

Monique vindt dat het in ieders belang is dat de beste techniek wordt gebombardeerd to standaard, zodat de consument niet de prijs betaalt.


Beleef het elektrisch vervoersmiddel!

13/12/2009

Je komt terug uit China met een idee voor elektrische scooters, je trommelt je vrienden op en Eco-movement is een feit. Zo startten Roderick van den Berg, Steven Blom en Falco van Vloten in 2005 hun bedrijf.

De drie initiatiefnemers kennen elkaar van de TU Delft. Twee ervan zijn na hun studie bij een grote onderneming gaan werken en Steven Blom ging op reis naar onder andere China. Bij terugkomst was hij zo enthousiast geworden over de productie en inzet van de elektrische scooter aldaar. “We hebben elkaar als het ware ‘gek’ gemaakt en zijn vier jaar geleden een projectadviesbureau begonnen dat elektrisch vervoer realiseert,” vertelt Roderick van den Berg.

Digitale scooterwinkel

“Het zal u niet verbazen dat het eerste product een ‘winkel’ werd met elektrische scooters. Natuurlijk omdat we voor dit product een markt zagen maar ook omdat we begaan zijn met de huidige milieuproblematiek. Net als vele anderen zien wij de eindigheid van de fossiele brandstoffen, de afhankelijkheid van olielanden en de alsmaar groter wordende CO2-uitstoot met mogelijk opwarming als gevolg. Redenen te over om met het thema duurzame mobiliteit bezig te zijn.”

Onafhankelijk advies

Binnen http://www.elektrischescooterwinkel.nl/bevindt zich veel innovatieve en technische kennis. “Bovendien ziet de potentiële koper door het grote aanbod van veelal onbekende merken en de diversiteit in prijs-kwaliteitverhouding door de bomen het bos niet meer. Bij ons kan hij/zij dan terecht voor een betrouwbaar en onafhankelijk advies. Zowel de consument als grote bedrijven weten ons hiervoor te vinden.” 

Beleef ‘m

Op een goede manier bezig zijn met het milieu betekent bezig zijn met gedragsverandering.  Dat geldt ook voor de elektrische scooter. “Men moet ‘m als het ware beleven. Daarom organiseert Eco-movement veel demodagen, zoals onlangs de ‘Electric Avenue’ in Amsterdam. Op deze manier kunnen mensen een elektrische scooter ervaren en zelf ondervinden dat het een veel plezieriger voertuig is dan de benzinescooter. Het ruikt niet en is gewoon echt stil. Of het opladen een probleem is? Nee hoor, veel mensen laden nu op via werk, hebben een stekkerdoos aan het huis vastgemaakt of halen de elektriciteit met een lang verlengsnoer van driehoog. Zoals ik en dat gaat prima,” aldus Roderick van den Berg. 

 Groen, stil en minder kosten

Qua mobiliteit gaat het er uiteindelijk om dat mensen gewoon van A naar B komen. Voor veel bedrijven zijn elektrische scooters interessant gezien de combinatie van maatschappelijke verantwoordelijkheid en de lage kosten voor ritjes van 10-20 kilometer. Bovendien heeft een scooter geen parkeerplaats nodig. Roderick van den Berg: “Op hoog niveau worden tegenwoordig beslissingen genomen om over te schakelen naar elektrisch vervoer. Daarom worden we vaak door lokale overheden en bedrijven ingeschakeld om ze van een onafhankelijk advies te voorzien.

Zo hebben we voor de gemeente Rotterdam een adviestraject gedaan over hoe ze de gewenste CO2-reductie konden behalen met onder andere als element elektrisch vervoer. We hebben ons niet beperkt tot scooters en auto’s maar hebben ook naar de scheepvaart en groot transport gekeken. Het kan allemaal, technische innovaties volgen elkaar momenteel zo snel op…”


Een kijkje over de grens: Noordrijn-Westfalen

11/12/2009

Gisteren vond de negende jaarconferentie van het brandstofcel- en waterstofnetwerk van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) plaats. Omdat Nederland en NRW goede buren zijn en er op duurzaam mobiliteitsgebied inmiddels het een en ander samen wordt ondernomen, leek het ons een goed plan om uit eerste hand te horen wat de laatste stand van zaken is. In een ICE vol met kerstmarktbezoekers togen we af naar de hoofdstad van NRW: Düsseldorf.

VS en VK
Allereerst kregen we een overzicht voorgeschoteld van de meest vooraanstaande waterstofprojecten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Waar de nationale

Beeld: Treehugger.com

overheid in de VS een grote afnemer is van met name stationaire brandstofcelinstallaties (87 stuks in 2009 met een gemiddeld vermogen van 5kW) en daarmee verdere technische ontwikkeling en verfijning stimuleert, wordt er in het VK niet of nauwelijks in de sector geïnvesteerd (met uitzondering van Londen, waar in de aanloop naar de Olympische Spelen een kleine vloot waterstofvoertuigen zal worden gerealiseerd). Tom Read, CEO van de SHFCA (Scottish Hydrogen and Fuel Cell Association) hekelt de auto-industrie, die intentieverklaringen hebben getekend waarin ze aan even vanaf 2015 waterstofvoertuigen te introduceren in Duitsland, Japan, Korea en de VS, maar de rest van Europa vooralsnog links laten liggen.

Waterstofbussen in plaats van trolleys?
In São Paulo wordt het openbaar vervoernetwerk flink uitgebreid. Aanvankelijk gebeurde dat door het uitbreiden van het trolleynetwerk. Echter, in afwachting van een haalbaarheidsonderzoek om geen trolley’s, maar waterstofbussen in te zetten, is de bouw vooralsnog gestaakt. Volgens Ferdinand Panik van de Hogeschool Esslingen, een van de projectpartners, ziet het er naar uit dat de waterstofbus qua kosten (maximaal 1 miljoen euro per stuk) kan concurreren met de trolleybus (infrastructuur meegerekend). Trolley er uit, H2-bus er in, zo lijkt het. Is dat niet ook iets voor onze waterstofstad (in spé) Arnhem…?

Nederland-NRW: de Phileas-waterstofbus

De Phileas. Beeld: connectedcities.eu

Eerder dit jaar werd bekend dat zowel Nederland alsook NRW substantieel gingen bijdragen aan een internationaal project waarbij een waterstof-hybride-bus wordt ontwikkeld. Dieter Kaup van Vossloh-Kiepe, een van de projectpartners, praat de zaal bij over de projectvoortgang. In de tweede helft van volgend jaar zouden de vier bussen moeten worden opgeleverd aan de eerste twee ‘klanten’: het GVB in Amsterdam en de RVK in Keulen. Als het een beetje meezit, zien we de Phileas in deze uitvoering in mei volgend jaar op de wereldwaterstofconferentie in Essen.


Hoe maak je groen aantrekkelijk?

01/12/2009

Binnen Carbon Light Mobility (initiatief van Platform Duurzame Mobiliteit) is  Robert Kramps actief als ‘liaison officer’, een verbindende factor tussen partijen en de projectleiders. Daarnaast is hij verbonden aan stichting Mobius. “Het is mijn passie om middels samenwerking resultaten te bereiken, zeker als het ook nog eens over maatschappelijk relevante zaken gaat.”

Na zijn studie kwam Robert Kramps erachter dat een leven als een fiscaal jurist niet zijn ding was. Het lag veel meer op het gebied van partijen verbinden en creëren van win-win situaties. “Toen ik bij het Ministerie van Economische Zaken terechtkwam werd dit ook mijn werk. Ik ging me hier bezighouden met maatschappelijke vraagstukken, duurzame energie in het bijzonder, en het op gang brengen van interdepartementale samenwerking op dat gebied.”

Verbinding en beweging

“Tijdens deze periode zat ik in een positie dat ik mensen tot een effectieve samenwerking kon aanzetten,” vervolgt Kramps. “Dat was ontzettend leuk. Vooral als je, zoals ik, graag functioneer op het snijvlak van verschillende ‘werelden’. Met deze kennis en ervaring op zak heb ik het aangedurfd om me zelfstandig te vestigen en te specialiseren op het snijvlak van publiekprivate samenwerking.”

De Mobius-aanpak

Robert Kramps: “Partijen betrekken bij het programma van Mobius (initiator: Platform Duurzame Mobiliteit) is ontzettend interessant. Op de vernieuwde website van Mobius vinden belangstellenden hoe Mobius ze kan helpen bij het toekomst bestendig maken van hun mobiliteit en een uitleg over het kwaliteitslabel Mobius Inside.”  

Momenteel zijn veel organisaties bezig met verduurzaming van de bedrijfsvoering, dus ook van de mobiliteit. Waarom juist nu? “Duurzaamheid is gearriveerd in het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven zien in dat duurzaamheid een business case is. Mobius helpt bedrijven om duurzame mobiliteit stap voor stap in het bedrijfsproces te integreren. Onze aanpak is erop gericht organisaties te helpen bij het vinden van oplossingen die zowel duurzaam als winstgevend zijn.”.

Mobius Inside

Robert Kramps vervolgt: “Bovendien beschikt Mobius over een groot netwerk aan specialisten. Deze kunnen we inzetten om een specifiek duurzaamheidsprogramma voor een organisatie of bedrijf/branche te helpen ontwikkelen. Hierbij fungeert Mobius als expert en ‘trusted third party’ die via certificering met het label ‘Mobius inside’ de kwaliteit van programma’s borgt. Voor bedrijven is dit interessant omdat certificering bijdraagt aan transparantie. Het Mobius Inside logo maakt de inspanning van bedrijven zichtbaar zodat men kan herkennen wie de koplopers zijn op het gebied van duurzame mobiliteit.

 Inmiddels zijn al diverse bedrijven gecertificeerd of zijn met het programma aan de slag. Vele zullen ongetwijfeld nog volgen omdat deze manier van C02 reduceren goed is voor zowel de portemonnee als de leefomgeving.”

 Meer informatie hierover vindt u op http://mobiusfoundation.nl