Biodieselfabriek Greenmills Amsterdam start productie

26/11/2010

De biodieselfabriek van Greenmills in Amsterdam heeft de eerste biodiesel geproduceerd. De officiële naam van de fabriek is BDA, Bio Diesel Amsterdam. BDA is onderdeel van het project Greenmills en produceert 100.000 ton 2e generatie biodiesel per jaar uit afval- en reststromen.

De fabriek werkt met een hoge efficiency, waar reststromen uit het proces worden geminimaliseerd en omgezet in hoogwaardige eindproducten. Zo wordt de volledige warmtebehoefte van de biodieselfabriek en het bijbehorende tankpark (Tank Storage Amsterdam TSA, 100.000 m3) gegenereerd vanuit een reststroom. Het gebruikte Kalium wordt omgezet in Kaliumfosfaat, een product dat kan worden gebruikt als kunstmest. Verder kunnen zeer laagwaardige vetten worden opgewaardeerd in de ingebouwde installatie voor vetreiniging, alvorens ze het eigenlijke biodieselproces in gaan.

Meer informatie: http://www.solarix.eu/nl/


45 nieuwe Lean and Green Award Winners

12/11/2010

Maar liefst 44 bedrijven en 1 gemeente hebben de ‘Lean and Green Award’ ontvangen van het Programma Duurzame Logistiek voor hun inspanningen om 20% CO2-reductie te behalen voor het einde van 2012. Hiermee staat de teller van het aantal koplopers op 89. De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens een besloten bijeenkomst op het jaarcongres van Connekt, 11 november in Autotron Rosmalen.


13 binnenvaartondernemingen ondertekenen Green Award voor de binnenvaart

07/11/2010

Vertegenwoordigers van 13 binnenvaartondernemingen met in totaal 30 schepen hebben eind oktober tijdens de CBRB-jaarvergadering symbolisch een intentieverklaring ‘Green Award voor de binnenvaart’ ondertekend. Het doel is vanaf volgend jaar net als in de zeevaart certificering op duurzaamheid te belonen met korting op havengelden. De bedrijven hebben geïnvesteerd in verlaging van de luchtemissie van hun schepen, boven een niveau dat gezamenlijk is vastgesteld door de zeehavens van Rotterdam en Amsterdam en door de brancheorganisaties CBRB en Kantoor Binnenvaart.


Nieuw havenvoordeel emissiebeperking

07/11/2010

De havens van Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk en Dordrecht gaan per 1 januari schone zeeschepen extra korting geven op het havengeld, als zij zijn aangesloten bij de Environmental Ship Index (ESI). De ESI is een nieuwe internationale index die de uitstoot van stikstof (NOx) en zwaveloxides (SO²) registreert. ESI wordt gezien als toevoeging aan het Green Award-systeem.

Het nieuwe keurmerk is ontwikkeld door het World Ports Climate Initiative (WPCI) in samenwerking met de havens van Bremen, Le Havre, Hamburg, Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam. Volgens woordvoerder Henny Corsten van Havenbedrijf Amsterdam is het de bedoeling ESI in te voeren in alle Europese havens. ‘De WPCI is een wereldwijd initiatief. De hoop is dat uiteindelijk alle havens gaan meedoen.’

 Er komt een internetdatabase, waarin de reders zelf, met bewijsvoering, de gegevens van hun schepen invullen. Daarbij geldt de gemiddelde NOx-emissie van een gecertificeerde motor. De zwaveluitstoot wordt aangetoond met behulp van de bunker delivery note, waarop het percentage uitstoot van de brandstof staat. Uit deze gegevens, berekent de index een score. De score ligt op 0 als het schip aan de huidige milieunormen voldoet. Presteert een schip beter, dan krijgt het meer punten. Hoe meer punten, des te schoner het schip. Of de korting gaat afhangen van het aantal punten, is nog niet bekend.

De havens verwachten dat de scheepvaart met zo’n systeem beter op de luchtkwaliteit gaat letten. Dat is nodig, omdat de Europese zeehavens steeds grotere moeite hebben om aan de normen te voldoen. Wellicht is ESI voor vervuilende schepen een zetje in de rug om over te stappen op schone motoren.

 Green Award

Green Award is de Nederlandse organisatie die in beeld brengt hoe ‘groen’ een zeeschip is. Schepen met een Green Award-certificaat krijgen al korting op het havengeld.  Directeur Jan Fransen van Green Award: ‘We gaan de ESI opnemen in het programma van eisen en het promoten onder rederijen.’ Volgens Fransen gaat Green Award veel verder dan ESI. Waar Green Award kijkt naar het hele schip, dus ook het onderhoud, de uitrusting, opleiding van bemanning, veiligheid en kwaliteit, breng ESI namelijk alleen de cijfers van de uitstoot in beeld. ‘ESI wordt dus een extra meetinstrument op weg naar duurzaamheid.’  Om in aanmerking te komen voor de korting op de havenkosten, die volgens de plannen kan oplopen tot 5%, moeten de rederijen dus zelf in kaart brengen hoeveel uitlaatgassen een schip produceert. Hoe minder gassen, des te meer korting, is het idee. Aanmelding bij ESI kost 400 euro per schip voor een periode van vijf jaar. Reders die meer schepen gelijktijdig aanmelden, betalen minder.