Innovatie-estafette op 2 november 2010!

23/07/2010

Op deze dag biedt De Club van Maarssen voor de vierde maal een podium om innovatiedoorbraken te demonstreren, te netwerken en om innovatievraagstukken te agenderen.

 Noteer 2 november alvast in uw agenda.


Nieuw: WikiMobi

15/07/2010

Zoekt u antwoorden op duurzame mobiliteitsvragen? Sinds kort is er een nieuwe informatiebron: WikiMobi. Dit kennisplatform – dat qua formule veel weg heeft van wikipedia – biedt feiten over duurzame mobiliteit op één site.

Platform Duurzame Mobiliteit

Het initiatief lag bij het Platform Duurzame Mobiliteit van Energietransitie. Herman Wagter van het platform (PDM): “De consument die meer wil weten over de voor- en nadelen van biobrandstoffen verdwaalt al snel in een woud van meningen, mythes, rapporten, en informatie van organisaties met hun eigen agenda.” WikiMobi biedt houvast door bij beschikbare gegevens consequent te vertellen wat de herkomst ervan is. 

Transparantie

“Dan kan de consument voor zichzelf wel uitmaken welke informatie hij gelooft,” zegt Wagter, die hoopt dat ook media op WikiMobi zullen terugvallen. “Mensen lopen niet zomaar achter een deskundige aan, want ook een expert kan gekleurd zijn. Ze hebben de neiging zelf te zoeken naar transparantie. Met de opkomst van het internet hebben consumenten eigen manieren van informatie verzamelen ontwikkeld. Het liefst vergelijken mensen zelf een aantal informatiebronnen, en baseren daarop hun eigen oordeel.”

 Eigen data? Welkom!

De basis voor WikiMobi is ontwikkeld in opdracht van het platform Duurzame Mobiliteit dat nauw samenwerkt met overheden en AgentschapNL. Nu is de beurt aan de vele experts uit het veld om eigen informatie toe te voegen. Graag zelfs, mits de te publiceren resultaten goed worden onderbouwd. “De ervaring leert dat het snel wordt opgepikt als één partij een wiki probeert te ‘kapen’”, zegt Wagter. “Dat is het zelfregulerend vermogen van communities.”

Vind uw antwoorden en/of lever uw bijdrage op http://www.wikimobi.nl


EVO en Connekt organiseren gratis workshop Duurzame Logistiek

03/07/2010

Niet alleen overheden moeten verplicht groen aanbesteden , ook klanten eisen steeds meer van leveranciers op het gebied van duurzaamheid. Maar waar begin je als bedrijf?

EVO en Connekt (Programma Duurzame Logistiek) organiseren in dat kader op 20 september een gratis middagbijeenkomst waar in naast een korte algemene inleiding over duurzaamheid in de logistiek verschillende maatwerk workshops plaatsvinden. Zowel voor bedrijven die net starten met het thema duurzaamheid als bedrijven die al iets langer bezig zijn, maar zoeken naar structuur en inspiratie en handvatten voor implementatie.

Tijdens de bijeenkomst wordt, afhankelijk van de behoeften van de aanwezigen, een aantal workshops georganiseerd waarin bedrijven samen aan de slag gaan met duurzaamheid. Het is vooral de bedoeling van elkaar te leren. In iedere workshop zullen zowel een adviseur als iemand uit het bedrijfsleven een inleiding houden en als gespreksleider fungeren.

Vooralsnog staan de volgende workshops gepland:

1. Meten en vastleggen CO2 –uitstoot door EVO

2. Groen inkopen /groen aanbesteden

3. Maatregelen en mogelijkheden om CO2 te reduceren

4. Kansen in de samenwerking tussen Verlader-verlader, verlader-vervoerder, vervoerder-vervoerder.

In aansluiting op deze sessie bieden EVO en Connekt u de mogelijkheid samen met andere bedrijven deel te nemen aan een traject om de Lean and Green Award te behalen. De inzet van dit traject is om daadwerkelijk 20% CO2 te reduceren in 5 jaar.

Meer informatie via: http://www.duurzamelogistiek.nl en klik op ‘nieuws’.