Welkom

31/03/2009

Dit blog volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het Sectorakkoord Mobiliteit, Logistiek en Infrastructuur op de voet. U vindt hier nieuws, achtergronden en introducties van mensen die nauw zijn betrokken bij de uitvoering van de afspraken die in het akkoord worden vastgelegd.

Advertenties

‘Zoeken naar nieuwe wijzen van samenwerken’

31/03/2009

“Ik houd me veel en graag bezig met veranderprocessen tussen overheid en marktpartijen. Vanuit een open houding probeer ik verbindingen tussen beide te leggen,” aldus Paul van Gurp, vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) bezig met duurzame mobiliteit.

Paul van GurpVan Gurp heeft bouwkunde gestudeerd in Eindhoven en daarna cultuurdynamica aan de Universiteit in Lugano, een soort postdoctorale universiteit over veranderingsprocessen. “Na mijn studie ben ik na een aantal omzwervingen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, op het terrein van duurzaamheid, terechtgekomen. Een terrein waarop ik inmiddels veel kennis en kennissen heb opgebouwd die me helpen om op een niet bedreigende manier alle betrokken partijen in een veranderingsproces een mindswitch te laten maken. Zo zie ik ook mijn rol als verbinder. Lees de rest van dit artikel »


EnergieTransitie Platform Duurzame Mobiliteit

01/03/2009

Vervoer is voor onze maatschappij van levensbelang, nu maar ook in de toekomst. De huidige motorbrandstoffen zorgen echter voor te hoge uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Bovendien zijn we voor deze brandstoffen afhankelijk van olieproducerende landen. Om ook straks op eigen kracht en betaalbaar mobiel te blijven, werkt het Platform Duurzame Mobiliteit aan een Transitie naar duurzame mobiliteit. 

Activiteiten van het platform zijn met name gericht op de katalyse van concrete experimenten, verdere ontwikkeling van de Transitiepaden, het opzetten van internationale samenwerkingsverbanden en advies over het beleidskader om eventuele belemmeringen weg te nemen en de experimenten verder te stimuleren. De deelnemers zijn divers. Ze komen uit de betrokken ministeries, de olie- en transportsector, lagere overheden en belangenverenigingen. Zie ook www.energietransitie.nl.


Stichting Carbon-Light Mobility (CLIM)

01/03/2009

Stichting Carbon-Light Mobility is opgericht ter ondersteuning en aanjaging van projecten die voortkomen uit de Klimaatcoalitie binnen de sector Verkeer en Vervoer. Zij werkt daarbij nauw samen met het Platform Duurzame Mobiliteit.  

De Klimaatcoalitie heeft tot doel een substantiële aanzet te geven tot de reductie van CO2 (-/- 30% in 2020). Daartoe is het nodig innovatieve projecten te starten; binnen bedrijven maar vooral ook in samenwerking met elkaar. Voor CLIM werken projectontwikkelaars die helpen deze projecten op de rails te zetten door het bij elkaar brengen van mensen, middelen en ideeën. Waar nodig begeleiden zij het project in de uitvoeringsfase.