Modal shift door Philips Lighting levert milieuwinst

21/08/2010

Philips Lighting vervoert al zijn exportcontainers, die vanuit haar distributiecentrum in Roosendaal met Maersk Line overzee gaan, voortaan per binnenvaartschip naar de Rotterdamse haven.

Het gaat om circa 600 containers op jaarbasis. Deze modal shift vanaf de weg bespaart het concern 80.000 wegkilometers (2x de wereld rond) en voorkomt 200 ton CO2-uitstoot. Ter compensatie zou anders een bos met 5000 bomen, zo groot als 24 voetbalvelden nodig zijn.  Met dit project reduceert Philips de ‘carbon footprint’ van het totale Philips-concern met al zijn wereldwijde activiteiten met 0,1 procent.

De modal shift van Philips is de uitkomst van een gezamenlijk met Maersk Line en Havenbedrijf Rotterdam uitgevoerde pilot. De drie partijen hebben succesvol onderzocht wat nodig is om containers op een andere manier dan over de weg van Roosendaal naar de Rotterdamse Maasvlakte te transporteren. Randvoorwaarde voor Philips daarbij was dat alternatief vervoer niet tot extra kosten zou leiden.

Naast milieuwinst heeft de modal shift ook belangrijke voordelen qua bereikbaarheid. Havenbedrijf Rotterdam verwacht tussen nu en 2035 een verdrievoudiging van het achterlandvervoer van de haven. De komende jaren gaat in Rotterdam bovendien de A15 op de schop.

De huidige modal split van het containervervoer in de Rotterdamse haven is 47,5 procent wegvervoer, 39 procent binnenvaart en 13,5 procent spoor. Om Rotterdam in de toekomst  bereikbaar te houden wil het Havenbedrijf deze percentages ombuigen naar 35 procent wegvervoer, 45 procent binnenvaart en 20 procent spoor in 2035. Op dat moment zal het achterlandvervoer van containers in absolute aantallen ten opzichte van 2009 echter zijn verdrievoudigd. Met de containerterminals op in eerste instantie Maasvlakte 2 maakt het Havenbedrijf contractuele afspraken over de gewenste modal shift.

 Bron:Schuttevaer

Advertenties

Connekt en de Dag van de Duurzaamheid: 11 november 2010

05/08/2010

Op 11 november a.s., de Dag van de Duurzaamheid, organiseert Connekt een groot congres rond het Programma Duurzame Logistiek, het Programma Agrologistiek en het project Dodehoek Detectie- Signalerings Systemen voor vrachtauto’s (DDSS). Het programma zal geheel in het teken van duurzaamheid en veiligheid in transport en logistiek staan. Het congres vindt plaats in het Autotron Rosmalen.

Het wordt een interactief ochtendprogramma dat bestaat uit een aantal workshops waar u met een breed scala aan oplossingen voor duurzamer en veiliger vervoer kennis kunt maken. De praktijkvoorbeelden tonen aan dat duurzaamheid en veiligheid loont, dat de juiste instrumenten en concepten beschikbaar zijn en functioneren. Het programma bestaat naast de workshops uit een plenaire sessie, een informatiemarkt en demonstraties. Het definitieve programma en de sprekerslijst komen binnenkort beschikbaar.

Het congres wordt afgesloten met een netwerklunch. Deelname aan deze dag is gratis.

Reserveer 11 november, van 09:00 tot 14:00 uur, alvast in uw agenda!