Een kijkje over de grens: “Hydrogen Valley”

02/07/2009

Een van de potentiële aandrijftechnologieën van de toekomst is waterstof in combinatie met de brandstofcel. Obama mag er dan vooralsnog even wat minder geld aan uitgeven, elders wordt flink geïnvesteerd. Onlangs wijdden we een bericht aan de waterstofsnelweg van onze Scandinavische vrienden die serieuze vormen begint aan te nemen en ook onze oosterburen pakken flink uit. We

Waterstof uit snoeiafval in NRW

Waterstof uit Autobahn-snoeiafval in het Roergebied

kennen al de waterstof-aangedreven Midibussen van het Canadese Hydrogenics die inmiddels de straten van Bottrop en Gladbeck opvrolijken. Onlangs is het H2-Netzwerk-Ruhr opgericht, een initiatief dat verschillende initiatieven in het Ruhrgebiet coördineert. En er zitten spannende projecten in het vat: wat te denken van waterstofproductie uit electriciteit die is opgewekt door de verbranding van snoeiafval dat langs de wegen in Noord Rijn-Westfalen wordt ‘geoogst’?

Ons eigen Platform Duurzame Mobiliteit heeft ‘rijden op waterstof’ aangeduid als een van de transitiepaden. Een van de routes die naar waterstof leiden is de introductie van aardgas als transportbrandstof. Waterstof kan bij aardgas worden bijgemengd zodat emissies verder kunnen worden teruggedrongen (wat betreft broeikasgassen: mits uiteraard aardgas op een duurzame wijze is geproduceerd!). In Nederland komen de aardgasvulstations inmiddels van de grond en wie weet gaan we ook in ons land meer waterstoftoepassingen tegenkomen: we houden DutchHy, de Nederlandse waterstofcoalitie, in de gaten!

Advertenties

EnergieTransitie Platform Duurzame Mobiliteit

01/03/2009

Vervoer is voor onze maatschappij van levensbelang, nu maar ook in de toekomst. De huidige motorbrandstoffen zorgen echter voor te hoge uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Bovendien zijn we voor deze brandstoffen afhankelijk van olieproducerende landen. Om ook straks op eigen kracht en betaalbaar mobiel te blijven, werkt het Platform Duurzame Mobiliteit aan een Transitie naar duurzame mobiliteit. 

Activiteiten van het platform zijn met name gericht op de katalyse van concrete experimenten, verdere ontwikkeling van de Transitiepaden, het opzetten van internationale samenwerkingsverbanden en advies over het beleidskader om eventuele belemmeringen weg te nemen en de experimenten verder te stimuleren. De deelnemers zijn divers. Ze komen uit de betrokken ministeries, de olie- en transportsector, lagere overheden en belangenverenigingen. Zie ook www.energietransitie.nl.