D-INCERT: op weg naar een electrische toekomst

26/06/2009

Electrisch vervoer is hot. Soms lijkt het alsof er geen twijfel meer over is dat we op zeer korte termijn al massaal in electrische voertuigen rondrijden. Er zitten nogal wat haken en ogen aan een grootschalige inzet van electrische voertuigen. Er moet nog veel worden uitgezocht, zowel in technisch (infrastructuur, laadtijd, …) alsook maatschappelijk (acceptatie) opzicht.

De vorig jaar opgezette organisatie D-INCERT (Dutch Innovation Centre for the Electrification of Road Transport, een initiatief van de drie technische universiteiten (Delft, Eindhoven en Enschede) in samenwerking met de hogescholen van Arnhem/Nijmegen en Rotterdam, wil hier een rol in spelen. D-INCERT brengt vertegenwoordigers uit wetenschap, de commerciële sector, milieuorganisaties en andere organisaties samen. Samen identificeren de deelnemers aan D-INCERT welke barrieres nog moeten worden geslecht en vervolgens worden er projecten gestart om dit daadwerkelijk te doen.

Chris Hellinga

Chris Hellinga

Volgens Chris Hellinga, een van de initiators, is acceptatie door de consument de meest cruciale factor is voor een brede introductie van electrische voertuigen: “met name het gemak om de auto thuis, in de publieke ruimte en op het werk te kunnen opladen zal doorslaggevend zijn.”

Uiteraard is ook voor de overheid een belangrijke rol weggelegd. “Een sterk beleidskader zal, natuurlijk, de ontwikkeling van EV-technologieën stimuleren,” aldus Chris.

En dat staat te gebeuren, volgens Arie Brouwer, adviseur mobiliteit bij SenterNovem. Op de website van Energietransitie Duurzame Mobiliteit vertelt hij dat naast de initiatieven op het gebied van onderzoek er “ook vanuit de rijksoverheid ondersteuning is voor elektrisch vervoer. Zo is het ministerie Verkeer & Waterstaat bezig met de Proeftuin elektrisch en hybride voertuigen, om het toepassen van de innovaties te stimuleren. Ook het Platform Duurzame Mobiliteit van EnergieTransitie ondersteunt ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer. Hybride en elektrisch rijden is een van de transitiepaden.”

Advertenties

Modebranche wordt duurzamer

21/06/2009

Symbio6 is een klein adviesbureau dat zich bezighoudt met projecten binnen  energie en milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit en logistiek. Via het Programma Duurzame Logistiek voeren ze momenteel een logistiek project uit binnen de modebranche. harrieHarrie: “Het is ontzettend uitdagend om in deze sector vorm te geven aan vernieuwing, samenwerking en duurzaamheid. Het geraamte staat en we gaan nu over tot testen.”

Mode moet duurzamer

Tot op heden is het zo dat modedetaillisten de logistiek rondom om hun producten ondergaan. De fabrikanten op hun beurt besteden het veelal uit en krijgen niet altijd de beste condities omdat het ieder voor zich is. Door toenemende maatschappelijk druk om logistiek te verduurzamen, staan fabrikanten er open voor om hun logistieke proces anders in te richten. Ze weten echter vaak zelf niet hoe ze dit moeten doen.

Een spel

Ozinga: “Het probleembesef is bij branche-organisaties vaak wel aanwezig. Daar komen ‘problemen’ als hogere benzineprijzen, het opraken van de fossiele brandstoffen en overheidseisen van duurzaamheid veelal samen. In dit geval wilden we zowel met de retail als de fabrikanten aan tafel waardoor veel problemen integraal kunnen worden opgelost als: parkeren, fijnstof, brandstoffen, CO2-uitstoot en hoge kosten. Wij proberen met betrokken partijen samenwerking en regie op gang te brengen waardoor geld en kilometers worden bespaard. Bij het ene project profiteren fabrikanten wat meer en bij andere projecten de retail. Het is een spel van geven en nemen.”

  Lees de rest van dit artikel »


Eerste CNG-vulstation in Utrecht geopend

19/06/2009

Gistermiddag heeft wethouder Johan Everdingen (milieu) van Nieuwegein het eerste publiek toegankelijke tankstation in de provincie Utrecht officieel geopend, zo bericht MindsinMotion.net. Eind volgend jaar moet de teller in Utrecht op 8 staan. Ondernemers die tot aanschaf overgaan van aardgasvoertuigen, komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning van € 1.000,- per voertuig. De provincie stelt dit bedrag beschikbaar voor de eerste paar duizend aardgasvoertuigen.

Everdingen (l) en De Jong (foto: Bert Roozendaal / MindsinMotion.net)

Everdingen (l) en De Jong (foto: Bert Roozendaal / MindsinMotion.net)

Volgens dhr. Kermink van CNG Net is het mogelijk om, wanneer het vulstation in Middelburg binnenkort wordt geopend, op aardgas van zuid-west naar noord Nederland te rijden en weer terug.

Het tankstation is mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met als doel een landelijk dekkend netwerk te realiseren van vulpunten voor alternatieve brandstoffen.

Maar de nationale overheid kan misschien wel meer doen: tijdens de opening riep Wouter de Jong van de provincie Utrecht de nationale overheid op om oliemaatschappijen te verplichten om bij elk tankstation langs de snelweg minimaal één ‘duurzame’ brandstof aan te bieden. Dat klinkt ons in de oren als een goed plan!


Een kijkje over de grens (6)

12/06/2009

Vorige maand berichtten we hier op het Sectorakkoordblog over de introductie van een aantal midibussen – aangedreven door waterstof – in het Ruhrgebiet. Deze bussen zijn ingezet in de standaard dienstregeling. Tot deze week moesten deze bussen nog worden volgetankt bij het hoofdkantoor van Hydrogenics, de producent van de bus. Nu is echter een tijdelijk tankstation in Bottrop geopend door Air Liquide, zo meldt Duitse nieuwssite Der Westen. Nog vóór de Wereldwaterstofconferentie die volgend jaar in Essen zal plaatsvinden, zal er een permanent waterstoftankstation worden gerealiseerd, waarbij de waterstof zal worden geproduceerd door de verwerking van rioolslib. Er zal voldoende capaciteit zijn om zo’n 30 bussen per dag te laten rijden. We houden het in de gaten!


Visiedocument: naar een duurzaam mobiliteitssysteem (2)

09/06/2009

Zoals aangekondigd, is het visiedocument is een levend document. We houden u graag op de hoogte van de vorderingen. Daarom vindt in de pdf een volgende versie (1.01), met daarin kleine tekstuele verbeteringen (PHEV, bedrijfsleven versus overhead) en aangepast beeldmateriaal op de laatste pagina. We vernemen ook graag uw reactie…

Visie versie 1.01


Een kijkje over de grens (5)

05/06/2009

Elke week kijken we naar aansprekende DM-projecten elders in de wereld. Ditkeer maken we een tripje naar Berlijn en Oslo.

Wist u dat roetdeeltjes niet enkel een probleem voor de lokale luchtkwaliteit is, maar ook een nadelig effect op het klimaat heeft? Althans, dat beweert de Verkehrsclub Deutschland (VCD) als reactie op de gemeten effecten van de milieuzone in Berlijn. Aldaar is een flinke daling van de roetuitstoot gemeten en de VCD probeert steden te wijzen op de positieve effecten ervan op het tegengaan van klimaateffecten. In het kort komt het er op neer dat roetdeeltjes neerslaan in Siberië en in het Noordpoolgebied en ervoor zorgen dat er meer straling wordt geabsorbeerd door het oppervlakte wat weer leidt tot snellere afsmelting.

In Oslo wordt langzaamaan afgerekend met roet. Daar werd vorige week namelijk het eerste autodeelproject gestart met louter electrische auto’s van automaker TH!NK. Er rijden nu zo’n 40 EV’s door de Noorse hoofdstad en het project is volledig commercieel (ook bij het opzetten waren geen subsidies in het spel). TH!NK is in gesprek met partijen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, zo vertelt mede-oprichter Michael Eimstad, dus wie weet zien we de olijke EVs in wat grotere getale op onze wegen… Overigens is het goed te melden dat de eerste electrische tuk tuks de komende maanden in onze grote steden gaan rondcrossen!