Het duurzaamheidsvirus bij de Van Roosmalen Groep

26/04/2010

“Veiligheid en milieu zijn onze merkwaarden,” aldus Nannie van Rooij, verantwoordelijk voor de marketing van de Van Roosmalen Groep. “Voor duurzaam autorijden hebben we een duurzaamheidsprogramma voor de Volvo-rijder ontwikkeld.”   

De Van Roosmalen Groep bestaat uit negen Volvo dealerbedrijven en drie schadebedrijven in de Regio Oost-midden Brabant. Met elkaar is de Van Roosmalen Groep de grootste Volvodealer van Nederland. Het merk Volvo kent loyale stabiele klanten. “Het zijn geen impulskopers en daar zijn we in deze tijd natuurlijk erg blij mee. Bovendien voeren we een vooruitstrevend marketingbeleid waarin het ECO Programma een belangrijke rol speelt,” vertelt Nannie.

Onbekend met fenomeen

“Wij als autodealers hebben geen invloed op de productie van modellen; we krijgen ze via de importeur en moeten ze verkopen. Dat gold ook toen de ecologische auto’s kwamen, dus bijvoorbeeld auto’s die op een mengsel van bio-ethanol en benzine rijden. Niemand wist wat het inhield en de consument kende het niet. Wij wilden dit anders gaan aanpakken en hebben het ECO Programma opgezet, waarin we overigens optrekken met de Provincie Noord Brabant.”

Een groeiend ECO Programma

Dit ECO Programma (http://www.ecoprogram.nl) bestaat uit zeven onderdelen. Zo krijgen Volvo-modellen, die zijn uitgerust met een flexifuelmotor, de extra prijs van € 700 gecompenseerd door de Van Roosmalen Groep. Door de samenwerking met Tamoil betalen deelnemers aan het ECO programma niet méér voor de bio-ethanol dan ze zouden doen voor Euro-loodvrij. Nannie vervolgt: “Daarnaast kent het Programma energiezuinige banden, een korting op de autoverzekeringspremie, een vouwfiets cadeau en last but not least: de Eco Drive Academy.

Binnen de Academy hebben we een praktische cursus ontwikkeld waarin mensen een  moderne rijstijl aanleren die past bij de huidige techniek. Hierdoor besparen ze op brandstof en dus op het milieu. Dat is ook de basis voor dit programma: combinatie van ecologisch en economisch autorijden. Inmiddels heeft het programma al de nodige bekendheid gekregen en zijn er verschillende bedrijven aan wie we de rijstijltraining geven, zoals bijvoorbeeld ‘Jong Rabo’.”

Medewerkerstraining

“En onze medewerkers? Natuurlijk moesten we als medewerkers van de Van Roosmalen Groep als eersten worden ‘opgevoed’. Zowel de medewerkers in de werkplaats als de mensen van verkoop. Zo hebben alle verkopers een tweedaagse cursus gekregen bij erkend opleidingsinstituut IBKI waar ze een officieel certificaat hebben gekregen als specialist in duurzame mobiliteit. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers zich kunnen vinden in onze kernwaarden en in die van Volvo. Maar ik kan je zeggen: ook bij ons is het duurzaamheidsvirus aangeslagen en zijn we trots op ons ECO Programma dat overigens voor alle klanten duidelijk zichtbaar wordt gepresenteerd in de speciale ECO corner in de showroom. Hier kunnen de speciaal opgeleide ECO specialisten de klant alles vertellen over duurzaamheid en Volvo. Deze corner werkt drempelverlagend en dat is belangrijk. Het werkt echt!”

Erkend Duurzaam Certificaat

Het ‘Erkend Duurzaam Certificaat’, een BOVAG- product richt zich specifiek op maatschappelijk verantwoord ondernemen van autodealers. De Van Roosmalen Groep was als een van de eerste gecertificeerd. Nannie: “We kregen dit certificaat voor onze duurzame bedrijfsvoering en omdat de BOVAG erg enthousiast was over onze vooruitstrevend duurzaamheidsideeën. Wij zijn blij met het certificaat. Het onderstreept het oprechte van onze betrokkenheid bij het milieu.”

Advertenties

Green Tender: Kiezen voor meest duurzame dienstverlener

20/04/2010

InterfaceFLOR, Mars Nederland en Heinz introduceerden onlangs de ‘Green Tender’, een nieuw duurzaam concept voor de logistiek. Green Tender is een manier van aanbesteden waarbij bedrijven in selectieprocedures voor logistiek dienstverleners naast ‘prijs’, ‘service’ en ‘kwaliteit’ ook duurzame criteria als ‘sociaal welzijn’ en ‘milieu’ verankeren in de besluitvorming.

Green Tender is een methodiek om duurzaamheid te verankeren in het inkoopproces van logistieke diensten en hiermee de markt te motiveren en activeren naar een duurzame samenwerking. Duurzaamheidsaspecten spelen namelijk een steeds grotere rol in inkoopprocessen. Door de focus op samenwerking en duurzaamheid wordt de inkoop strategischer van aard. Met behulp van het concept ‘Green Tender’ willen de drie bedrijven logistiek dienstverleners selecteren die hun duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen. Duurzaamheid is een brancheoverstijgend doel, waarbij niet wordt gedacht in termen van concurrentie, maar juist in termen van dialoog, samenwerking en vertrouwen.

Green Tender sluit nauw aan bij het vorig jaar al gelanceerde concept ‘Green Order’: een middel om ‘maatschappelijk verantwoord bestellen’ te stimuleren. Met Green Order wordt het voor iedere afnemer zichtbaar en meetbaar gemaakt wat de impact is van zijn bestelgedrag op het milieu. Waar in Green Order de dialoog met de klant centraal staat, gaat het bij Green Tender om de dialoog met de logistiek dienstverleners. Wanneer de dialoog ook op andere onderdelen van de keten tot stand komt, wordt het effect op de duurzaamheid binnen het totale bedrijfsproces versterkt.

Via het programma Duurzame Logistiek van Connekt, waarvan de methodieken Green Tender en Green Order onderdeel uitmaken, bundelen de drie bedrijven hun krachten. Onder het motto ‘Be Lean Be Green’ levert het programma Duurzame Logistiek een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland als hét rolmodel op het gebied van duurzame goederenlogistiek. Hierbij ondersteunt en verbindt Connekt bedrijven bij het formuleren en integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in de logistieke bedrijfsvoering.