‘Het draait om de feiten’

06/09/2010

Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) speelt steeds meer een rol van betekenis in de Nederlandse mobiliteitswereld. Renate Hemerik, directeur: “Dat doet ook recht aan de branche als je ziet hoeveel geld en auto’s erin omgaat. We krijgen steeds meer een eigen plek op podia waar belangenbehartiging en duurzame mobiliteit een rol speelt. Of dat nu richting politiek, overheid of andere relevante organisaties is.”

De afgelopen 19 jaar bekleedde Renate diverse functies in de leasebranche. Sinds 2004 is zij directeur van de VNA en een kundige gesprekspartner: “Ik kan wel zeggen dat ik behept ben met een leasegen. In dit vakgebied ligt niet alleen mijn kennis maar zeker ook mijn passie. Ik vind dat als je als autoleasebranche een professionele rol wil spelen dan is verduurzamen een onderwerp dat niet meer is weg te denken. Als branchevereniging willen we in de discussie vooral realisme inbrengen en de feiten laten spreken en niet de emotie. Of dat nu te maken heeft met de introductie van elektrisch rijden, de knelpunten hierbinnen of het combineren van vervoer.”

 Duurzaamheid niet weg te denken

De cijfers van 2009 laten zien dat er een kleine krimp in de leasebranche is maar ook dat de leasevloot verder vergroent. Er is een downsizing naar kleinere en zuinigere auto’s mede ingegeven door de fiscale maatregelen en de MVO-cultuur van werkgevers. “In dit geval helpt de neergaande economie in positieve zin: de trend is goedkoper maar ook zuiniger en schoner. Als verduurzaming daadwerkelijk samengaat met kostenbesparing dan is er sprake van een win-win situatie en heeft het kans van slagen. Hoe zich dit ontwikkelt als de vraag in de markt weer aantrekt? Dan zal de auto weer een factor van betekenis worden maar verduurzaming valt niet meer weg te denken,” aldus Renate Hemerik.

Fiscale maatregelen over levensduur 

De verduurzaming op de zakelijke markt is mede op gang gekomen door de gunstige fiscale maatregelen voor kleine, hybride auto’s en elektrische auto’s evenals door de differentiatie van de bijtelling. “Als VNA spreken we de overheid wel aan om voor een consistent, lange termijn fiscaal beleid te zorgen gedurende de hele levensduur van auto’s. Er is een bruggetje nodig om de ‘duurzame ’ auto’s van eerstehands naar de tweedehands markt te krijgen. Dit kan door ervoor te zorgen dat ook de koper van een tweedehands auto kan profiteren van fiscale maatregelen.” 

Vergeten gebied

Naast lease-auto’s rijden medewerkers in de zakelijke markt ook met privé-auto’s waarvoor ze dan een kilometervergoeding krijgen. Hemerik: “Wij vinden het op zijn zachtst gezegd vreemd dat er voor de (lease)auto van de zaak veel verplichtingen gelden in de zin van schoon, veilig en zuinig terwijl er voor de zakelijke rijdende privé-auto geen enkele regels zijn en waarvoor de werkgever iedereen dezelfde belastingvrije kilometervergoeding mag geven. Hier ligt een braak terrein waarop de overheid veel kan winnen door bijvoorbeeld een gedifferentieerde belastingvrije kilometervergoeding te maken die mensen met een schone, veilige en zuinige privé-auto zakelijk rijden meer beloont dan degene waarbij de rookpluimen uit de auto komen.”

Vinger aan de pols met Formule E-team

VNA participeert  ook in het formule E-team dat door de Ministeries van EZ en VenW is ingesteld om de elektrische auto versneld te introduceren. “Voor de introductie zou men graag de zakelijk markt als hefboom inzetten. Door participatie in het Formule E-Team hopen we realisme in te brengen ten aanzien van de mogelijkheden  van deze propositie  voor de zakelijke markt op korte termijn. Wij brengen vooral onze kennis vanuit de leasepraktijk in en adresseren hindernissen en onzekerheden. Daarbij komen vele aspecten aan de orde: laden, betalen van laden, de accu, restwaarden en dan heb ik het nog niet over de beschikbaarheid van de auto’s gehad,” vertelt Renate Hemerik. 

 “Ik heb er wel wat moeite mee dat elektrische auto’s  een 0% bijtelling krijgen terwijl er nog zoveel andere mogelijkheden zijn of komen die niet of slechts weinig stimulans ondervinden, zoals aardgas, biobrandstoffen, maar ook de auto’s met een range extender of plug-in hybrides. Natuurlijk is een proeftuin goed maar we moeten wel reëel zijn en niet het oog voor andere proposities verliezen want  die kunnen  op korte termijn een prima alternatief zijn.”

 Wat moet de nieuwe regering als eerste oppakken?

“Ik hoop dat de nieuwe regering het bereikbaarheidsprobleem als eerste oppakt want wij vinden het belangrijk dat de zakelijke automobilist een voorspelbare bereikbaarheid heeft. Nu staat het voorstel voor de kilometerbeprijzing in ijskast, daarmee zeg ik niet dat het perse de kilometerbeprijzing moet zijn. Maar als dit het niet wordt, wat dan wel? Er moet wat gebeuren. Voor de rest hoop ik dat de nieuwe regering met een consistent, goed doordacht lange termijn (fiscaal) beleid komt inzake mobiliteit waarbij alles in elkaar haakt.”

 Op de website staan allerlei initiatieven onder het kopje duurzaamheid, zie http://www.vna-lease.nl.

Advertenties