Subsidieprogramma ‘proeftuinen duurzame mobiliteit’ van start

01/10/2009
It giet oan

It giet oan

In een persbericht liet het Ministerie van Verkeer en Waterstaat weten dat het subsidieprogramma proeftuin hybride en electrisch rijden van start is gegaan.

Doel van het programma is om “met grootschalige praktijkproeven snel meer ervaring met electrisch rijden op te doen,” aldus Verkeer en Waterstaat. In totaal wordt via een aanbestedingsprocedure 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bedrijven die praktijktests met meerdere electrische en hybride voertuigen en oplaadinfrastructuur gaan uitvoeren. Let wel, het moet gaan om nieuwe projecten.

Voorstellen kunnen tot 23 december worden ingediend bij SenterNovem. Op hun website is meer informatie te vinden, onder meer over de aanvraagprocedure en de voorwaarden. Natuurlijk gaan we de winnaars van de aanbesteding straks op de voet volgen!

Advertenties

Nederland als proeftuin voor duurzame mobiliteit

26/07/2009

De Nederlandse overheid heeft begin deze maand een actieplan gepresenteerd dat er voor moet zorgen dat Nederland zich ontpopt tot een proeftuin voor electrisch vervoer. In totaal is €65 miljoen gereserveerd om kopers van electrische auto’s (EV’s) te vrijwaren van BPM, praktijktesten te financieren en aanschaf van EV’s voor bedrijven te subsidiëren. Bovendien kunnen bedrijven die investeren in infrastructuur voor het opladen van EV’s rekenen op een tegemoetkoming van het ministerie van financiën. Verder zal de overheid vaart maken met het electrificeren van haar eigen vloot.

Jean-Paul de Poorter

Jean-Paul de Poorter

Het vlakke land, de relatief kleine afstanden en het goed ontwikkelde electriciteitsnet maken Nederland volgens Jean-Paul de Poorter van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bij uitstek geschikt om als proeftuin voor electrisch vervoer te dienen.

In september zal het zogenaamde Formule E-team worden gepresenteerd waarin vooraanstaande figuren uit een keur aan organisaties plaats zullen nemen. De leden van dit sterrenteam zullen initiatieven bijstaan met advies en er bovendien voor zorgen dat verschillende initiatieven op elkaar afgestemd raken en blijven.

In 2020 zouden er zo’n 200.000 EV’s op de Nederlandse wegen kunnen rondrijden. Volgens Jean-Paul is het denkbaar dat in 2025 er zelfs 1 miljoen EV’s op Neerlands wegen zullen rondkarren: “Wanneer met de initiële problemen en onzekerheden is afgerekend en het grote publiek bewust is geraakt van de voordelen van electrisch vervoer, dan kan de markt snel groeien.”