Duurzame brandstoffen ruimer beschikbaar

28/12/2009

Een landelijke dekking van tankstations met alternatieve brandstoffen komt dichterbij. In een tweede subsidieronde stelt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat samen met een aantal provincies, regio’s en gemeenten in totaal € 4,1 miljoen beschikbaar. Dit geld wordt besteed aan nieuwe vulpunten met de alternatieve brandstoffen aardgas (CNG), groen gas, ethanol (E85) en biodiesel (B30).

Doel van het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen (TAB) (http://www.senternovem.nl/tab)is het stimuleren van een landelijk dekkend netwerk van tankstations met alternatieve brandstoffen. Het gebruik van deze brandstoffen leidt tot aanzienlijk minder CO2-uitstoot en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bovendien is rijden op aardgas goedkoper: op een kilo aardgas van € 0,72 kunnen evenveel kilometers worden gereden als op een liter diesel van € 1,04 of Euro95 van € 1,36.

Veel automobilisten en bedrijven zien nu nog af van de aankoop van een auto die rijdt op alternatieve brandstoffen, omdat deze brandstoffen beperkt verkrijgbaar zijn. TAB moet dit veranderen. Het is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincies Noord-Holland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, de plusregio Stadsgewest Haaglanden en het Openbaar lichaam Regio De Vallei. Het ministerie investeert € 1,6 miljoen en de overige overheden € 2,5 miljoen. Hiermee worden naar verwachting circa 50 nieuwe vulpunten voor alternatieve brandstoffen gerealiseerd.

Het programma geeft een financiële bijdrage aan bedrijven die investeren in een vulpunt met de alternatieve brandstof aardgas/groen gas, E85 en/of B30. Zij kunnen vanaf nu tot en met 12 maart 2010 een subsidieaanvraag indienen. TAB is onderdeel van verschillende initiatieven van de overheid om duurzame mobiliteit te stimuleren. Alternatieve brandstoffen kunnen op de korte termijn zeer positieve milieuresultaten behalen. Zo bespaart aardgas ruim 20% CO2-uitstoot en ethanol 30 tot 80%.

Bron: VNA – Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Zie ook http://www.vna-lease.nl

Advertenties