Annemieke de Leeuw: Kennis inzetten voor een betere wereld

18/01/2011

Nog steeds is logistiek haar liefde maar naast efficiëntere processen moest er een meerwaarde aan zitten. Dit vond Annemieke de Leeuw bij Connekt als programmamanager Duurzame Logistiek.

Annemieke de Leeuw komt uit Rotterdam en de haven met haar vervoersstromen heeft haar altijd al gefascineerd. Een studie bedrijfskunde met afstudeerrichting logistiek management was logisch en vervolgens bekleedde ze diverse logistieke functies bij Selektvracht, KPMG en Heineken. “Na een wereldreis met mijn partner ben ik voor mezelf begonnen als zzp-er in diverse logistieke functies. Toen ik eenmaal zwanger was van ons derde kind werd het tijd voor iets anders en ben ik in 2008  bij Connekt terechtgekomen.”

Neutraal platform

Als programmamanager bij Connektprogramma Duurzame Logistiek geeft ze, tezamen met managing director Nico Anten, met veel inzet en enthousiasme inhoud aan zes projecten: Stedelijke Distributie, SLIM, Sustainable gateway, ketenprojecten, toolbox en Lean and Green Label. Annemieke: “Het programma  Duurzame Logistiek is vraaggestuurd. We pakken de faciliterende rol en ondersteunen voornamelijk initiatieven die uit de markt komen. Wij zijn voor die partijen een neutraal platform waardoor andere bedrijven ook willen meedoen. Dat gebeurt niet als het bijvoorbeeld alleen een traject is van Coca-Cola of Mars met respectievelijk de Green Order en de Green Tender. Met een neutraal platform is het voor iedereen makkelijker de uitgangspunten te omarmen.”

Succes van Lean and Green Award

Lean and Green is een heel concreet en pragmatisch programmaonderdeel van Duurzame Logistiek. “Daar ligt ook het succes ervan, “ vertelt Annemieke. “De trigger voor bedrijven ligt op samenwerking met anderen en het efficiënter inrichten van de goederenstromen, het ‘lean’-aspect waaruit de ‘green’-component uit voortkomt. Je merkt ook dat de mensen die hiermee binnen de bedrijven bezig zijn ook een persoonlijke drive hebben: ook zij willen deze wereld een beetje beter achterlaten.”

Vanaf eind 2008 hebben al bijna 100 logistieke bedrijven een plan gemaakt om 20% CO2-uitstoot te realiseren en zij hebben inmiddels ook een Award gekregen: een stimulans om duurzaamheid daadwerkelijk te implementeren. Annemieke: “Door de grote toestroom van bedrijven die mee willen doen, hebben we het TNO gevraagd de toetsing van het plan op haalbaarheid te doen. Dit geeft bovendien de professionalisering van het Programma aan.”

Trial en error

De Leeuw: “Ik ben zelf een heel pragmatisch mens. Natuurlijk werken we vanuit een onderbouwde businesscase maar ik heb liever dat er iets wordt geprobeerd en mislukt dan er eindeloos over doorpraten. Natuurlijk is het jammer als het niet lukt, maar dan is er wel iets geleerd en ga je met meer kennis verder. Zo werken de bedrijven ook binnen Lean and Green. Ze moeten het zelf doen. Ze starten met het maken van een plan van aanpak en onderbouwen de doelstellingen met een nulmeting. Onze projectleiders ondersteunen enkel: denken mee en stimuleren om de gang erin houden. Het feit dat de bedrijven het vooral zelf doen, maakt het volgens mij extra krachtig.” 

Van Award naar label

Programma Duurzame Logistiek is momenteel bezig met een analyse om tot een passend certiferingslabel voor Lean and Green te komen. “Natuurlijk zou ik het prachtig vinden als we een eigen Lean and Green Label krijgen. Maar als er straks heel goede argumenten zijn om ons aan te sluiten bij een ander dan moet je ook praktisch zijn en niet opnieuw het wiel willen uitvinden.”

De bedrijven die een Award hebben ontvangen, worden intussen gemonitord zodat het labelproces hierop naadloos kan aansluiten. Het monitoringsproces laat zien hoe effectief de maatregelen die bedrijven hebben getroffen in werkelijkheid zijn en hoeveel CO2 de bedrijven daadwerkelijk hebben gereduceerd. Duurzame Logistiek verwacht in 2012 een heel waardevol en krachtig netwerk van 250 bedrijven te hebben die een voorloperrol vervullen in de logistieke markt op het gebied van duurzame mobiliteit.”

Duurzaamheid geeft me meerwaarde

“Hoe mooi het vak logistiek ook is, ik ging op een gegeven moment zoeken naar een meerwaarde,” aldus Annemieke. “Dus niet alleen maar efficiënter, meer kostenbesparend en grotere winst. Ik wilde projecten doen die een meerwaarde hebben en mijn vakkennis gaan inzetten om de wereld een stukje beter achter te laten. Met het programma Duurzame Logistiek ben ik op mijn wenken bediend. Ik ben er trots op om dit Programma mede vorm te geven. ”

Advertenties

Connekt en de Dag van de Duurzaamheid: 11 november 2010

05/08/2010

Op 11 november a.s., de Dag van de Duurzaamheid, organiseert Connekt een groot congres rond het Programma Duurzame Logistiek, het Programma Agrologistiek en het project Dodehoek Detectie- Signalerings Systemen voor vrachtauto’s (DDSS). Het programma zal geheel in het teken van duurzaamheid en veiligheid in transport en logistiek staan. Het congres vindt plaats in het Autotron Rosmalen.

Het wordt een interactief ochtendprogramma dat bestaat uit een aantal workshops waar u met een breed scala aan oplossingen voor duurzamer en veiliger vervoer kennis kunt maken. De praktijkvoorbeelden tonen aan dat duurzaamheid en veiligheid loont, dat de juiste instrumenten en concepten beschikbaar zijn en functioneren. Het programma bestaat naast de workshops uit een plenaire sessie, een informatiemarkt en demonstraties. Het definitieve programma en de sprekerslijst komen binnenkort beschikbaar.

Het congres wordt afgesloten met een netwerklunch. Deelname aan deze dag is gratis.

Reserveer 11 november, van 09:00 tot 14:00 uur, alvast in uw agenda!


Lean and Green Award uitgereikt aan 24 bedrijven

03/06/2010

“Deze Award is een goede stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg om CO2-reductie te bewerkstelligen” was een veel gehoorde reactie van de vertegenwoordigers van 24 bedrijven die op 20 mei jl. de welverdiende ‘Lean and Green Award’ ontvingen uit handen van Eerste Kamerlid en bestuurslid van Connekt, Eric Janse de Jonge.

De betreffende bedrijven hebben aangegeven met welke SMART-doelstellingen zij de CO2-uitstoot gaan reduceren. Het doel van het Programma Duurzame Logistiek is om in 2012 de magische grens van 250 bedrijven te bereiken die de Lean and Green Award ‘waardig’ zijn. 

Met de volgende woorden van hun vertegenwoordigers namen o.a. de volgende bedrijven de Award in ontvangst.

PLUS Retail B.V.: “Wij zijn de eerste foodretailer die de Lean and Green Award ontvangt. Wij gaan door op de ingeslagen duurzame weg waarmee we mede recht doen aan onze merkwaarden.”

Cornelissen Transport: “Deze Award is een erkenning voor onze effort om een schonere woonomgeving te creëren.”

Fritom Group: “Wij zijn erg trots op deze Award. We waren al erg druk bezig met C02-reductie en dit is een mooie stimulans om door te gaan.”

Overige bedrijven die een Award in ontvangt mochten nemen:  Arla Foods, Bakker Logistiek Groep, Wim Bosman Groep, Coca-Cola Enterprises Nederland B.V., CRH Roofing Materials, L.A.J. Duncker BV,  De Graaf Logistics B.V., H.J. Heinz Benelux,  Hoek Transport, HSF Logistics, Kruidenier Foodservices, Nabuurs B.V., Netko, De Rooy Transport, G. Snel B.V., 2WIN, Van Uden Logistics, Vos Transport B.V., Vroegop-Windig, Wematrans,  Zandbergen Transport B.V.


Evaluatie Sectorakkoord Duurzaamheid

24/05/2010

Een groot aantal (branche-)organisaties uit de verkeers- en vervoersector  (o.a. ANWB, binnen- en luchtvaart, RAI en BOVAG, EVO, TLN, NS en VNA) en de Rijksoverheid hebben in december 2008 het sectorakkoord ‘Duurzaamheid in beweging’ gesloten. In het sectorakkoord heeft elke partij haar eigen doelen verwoord en is afgesproken de voortgang van dit Akkoord in het voorjaar 2010 te beoordelen, als onderdeel van de evaluatie van het kabinetsprogramma ‘Schoon en Zuinig’. 

Sectorakkoord zet beweging in gang

De eerste evaluatie van het Sectorakkoord ‘Duurzaamheid in Beweging’ concludeert dat het Sectorakkoord een aanzet heeft gegeven tot een gewenste beweging naar meer duurzame mobiliteit. Meer dan 90% van de gedefinieerde projecten ontwikkelt zich naar behoren en komt uit de startfase, een schaar aan andere projecten wordt autonoom ontwikkeld.

Van bewustzijn naar actie

In het algemeen valt na één jaar te constateren dat, na een vertraagde start, de beoogde beweging naar het verduurzamen van de mobiliteit op gang gekomen is en door de partijen gewaardeerd wordt. Er gebeurt in de sector nu veel meer dan wat er in het Sectorakkoord beschreven is. Duidelijk is dat de sector in brede zin ondersteunt dat de ‘sense of urgency’ en de ingezette verandering de komende jaren gehandhaafd dient te blijven. Het is daarbij belangrijk om de nu geïnventariseerde intenties en plannen de komende jaren om te zetten naar concrete acties en resultaten en om de achterstand bij ketenprojecten (multi-modaal) weg te werken.

Ondersteuning  van projectleiders

Stichting Carbon Light Mobility (CLiM) en het Programma Duurzame Logistiek (PDL) zijn uitvoeringsorganen van het sectorakkoord. Zij zijn te zien als projectontwikkelaars om samen met de partijen in het akkoord met concrete projecten invulling te geven aan het akkoord. Na één jaar op weg te zijn, ligt er een portfolio van projecten die partijen zelf uitvoeren, waarbij CLiM en PDL naar behoefte ondersteunen.