AutoRai 2011 Kies elektrisch!

05/04/2011

Het Platform Elektrische Mobiliteit (PEM), een initiatief van de RAI Vereniging, is nadrukkelijk aanwezig op de AutoRai 2011. ‘Ons paviljoen in het Elicium maakt onderdeel uit van de ‘Auto 2.0’ en heeft als doel de autorijder te verleiden om elektrisch rijden in hun autokeuze mee te nemen,’ aldus Eric Beers, voorzitter van het PEM.

“Op de 450 vierkante meter spelen vier actuele thema’s rondom elektrisch rijden: beschikbaarheid, techniek, opladen en milieu & veiligheid. Thema’s waarover bij het grote publiek veel vragen leven. Daarnaast zijn er voortdurend rondetafelgesprekken met prominenten uit de wereld van elektrisch rijden. Bekenden en minder bekenden maar allemaal met kennis en een mening over dit zeer actuele onderwerp,‘ vertelt Eric. ‘En om het extra aantrekkelijk te maken, is er elke dag een primeur te beleven tussen 15.30-19.30 uur.

Op 14 april organiseert het PEM, tezamen met het Formule E-team (FET),  een exclusieve VIP/Verleidingsdag. Gastheer is Maurits van Oranje en hij ontvangt 250 decisionmakers, journalisten en politici. Zij gaan daadwerkelijk ervaren wat het is om in een auto te rijden op elektriciteit, biodiesel of biogas. 

 Laat u verrassen tussen 13 april – 23 april bij de AutoRai!

 

 

Advertenties

Eric Beers: “Kennis vergaren om met elkaar de goede richting uit te gaan”

07/12/2010

Vanaf september jl. is Eric Beers voorzitter van het Platform Elektrische Mobiliteit. Een breed afdelingsoverschrijdend platform van de RAI Vereniging met als doel elektrische mobiliteit te stimuleren. “Ik ben er erg trots op om deze klus te mogen doen voor de RAI Vereniging, aldus Eric Beers. “Daarnaast houd ik ervan om mensen te verbinden, te bewegen en te  enthousiasmeren voor deze nieuwe markt.

Naar aanleiding van een sollicitatieprocedure is Eric Beers gekozen tot Voorzitter van het PEM. In deze functie kan hij zijn kennis van de Vereniging en zijn ervaring met de duurzame wereld verenigen. Eric is een telg van de vierde generatie Beers, een van oudsher bekende ‘vrachtwagenfamilie’ sinds 1911 die  vanaf 1946 importeur werd van Scania. “Vanuit mijn Scania-tijd ken ik de RAI Vereniging heel goed. Bovendien wil ik helpen bouwen aan een schone toekomst onder andere met andere vormen van mobiliteit. De eerste proeve hiervan was als mede-initiatiefnemer bij het ontwerpen en bouwen van de Hytruck, een hightech nulemissie elektrische vrachtwagen met brandstofcellen op waterstof.”

Het mooie van PEM is dat het een afdelingsoverstijgend platform is binnen de RAI waardoor een heel breed veld beschikbaar komt: vertegenwoordigers van autofabrikanten, truckfabrikanten, toeleveranciers van laadpalen, brandstof- en energieleveranciers, leasemaatschappijen, gemeenten et cetera. Eric: “PEM wil een stimulans zijn in brede zin want met een dergelijk alternatief vervoer krijg je ook ander mobiliteitsgedrag: minder onderhoud, -(minder werkplaatsen), andere energievoorziening, snellaadmogelijkheden, batterijen, mobiliteitskaarten et cetera.”

Eric vervolgt: “Het mooie van PEM is dat er partijen met elkaar aan tafel gaan die dat anders niet zouden doen. Binnen PEM kunnen alle belanghebbende partijen zich verbinden en met elkaar bruikbare kennis vergaren. Kennis in de zin van bijvoorbeeld: hoe zitten de systemen in elkaar, wat is een houdbare lange termijn visie, wat moeten we na 8-10 jaar met de accu? Al deze vergaarde kennis wordt beschikbaar gesteld via een open source tool. Het streven is om over drie jaar alle moeilijke punten te hebben opgelost, in ieder geval in het uitdenken.”


PEM van start

19/12/2009

Platform Elektrische Mobiliteit is op 15 december jl. van start gegaan tijdens een drukbezochte sessie.

Met ondersteuning van de RAI Vereniging is het PEM opgericht om alle partijen (zowel marktpartijen als de overheid) die iets met elektrische mobiliteit hebben of willen, te verbinden om zodoende gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een reële introductie van elektrisch rijden.

De oproep om de middag bij te wonen was gericht aan partijen door alle geledingen heen, zowel leden als niet-leden van de Vereniging. Zo’n 175 mensen gaven acte de presence. Eric Beers, stimulator namens CLIM: “Waarom PEM? Om als breed netwerk elkaar te informeren, enthousiasmeren en te faciliteren. Niet om ellenlange verhalen af te steken maar juist om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken in een open en eerlijke ambiance waarin een ieder wat mag komen halen maar ook iets dient te brengen.”  

De sessie had een organisch karakter. Niet alleen door de brede mix van partijen maar ook doordat aan de hand van stellingen een ieder werd geprikkeld zijn/haar visie te geven. Op stellingen als: Waar gaat het nu werkelijk om? Elektrisch vervoer beperkt onze mobiliteitsvrijheid! De overheid bepaalt de snelheid en succes van de introductie. Nederland als proeftuin? Elektrische mobiliteit gooit de bedrijfskolom overhoop.

De breedte van de antwoorden liet duidelijk zien dat niet één partij een introductie in zijn eentje kan maar dat we elkaar daarvoor nodig hebben. Anders zou deze hype nog wel eens een stille dood kunnen sterven. Hiermee is niemand gebaat. Zeker het milieu niet.

Uit de aanwezigen wordt een denktank gevormd die een voorstel uitwerkt hoe PEM, als breed Platform, inhoudelijk vorm kan krijgen. Ook komst zij met een voorstel voor een invulling van de Straat van de Toekomst. Het is in ieder geval belangrijk om als PEM vanuit de breedte te kijken naar vraagstukken als: waar staan we nu met elkaar binnen de elektrische mobiliteit? Waar willen we toe, zowel voor wat betreft de technische invulling als de bijhorende gedragsverandering.

 — Wordt vervolgd —