Consument kritisch op ‘duurzaam’

26/09/2010

Consumenten staan wantrouwender tegenover duurzaamheidsclaims dan in 2008. Dat blijkt uit het onderzoek Dossier Duurzaam 2010.

Nederlanders hebben duurzaamheid minder hoog in het vaandel staan dan een paar jaar geleden. Tegelijkertijd verwachten ze dat duurzame aspecten belangrijker worden. Dat komt naar voren uit het onderzoek Dossier Duurzaam 2010 (www.dossierduurzaam.nl), een intiatief van DDB, Intomart GfK en b-open, dat kijkt naar de relatie tussen consument en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

De economische crisis en het toegenomen wantrouwen tegen duurzaamheidsclaims maken het moeilijker voor bedrijven om geloofwaardig te zijn. Het onderzoek werd verricht onder 2500 consumenten naar de drivers van een duurzaam imago in 20 branches en voor 180 merken. In 2008 gaf 30 pct van de consumenten aan duurzaam te leven. In 2010 is dit gezakt naar 22 pct. Van alle consumenten vond 77 pct in 2008 nog dat duurzaam ondernemen (zeer) belangrijk is, maar in 2010 is dit gedaald tot 70 pct. Bij een kwart speelt mvo een (zeer) belangrijke rol bij de aankoop van nieuwe producten. Dat was nog 34 pct in 2008.

Nederlanders zien duurzaamheid nog steeds als een verantwoordelijkheid die gedeeld wordt door overheid, bedrijfsleven en consumenten. Maar meer nog dan in 2008 legt de consument die verantwoordelijkheid bij bedrijven neer. Ruim een derde van de Nederlanders wantrouwt claims dat een product ‘maatschappelijke verantwoord’of ‘duurzaam’ is; ze zien duurzaam ondernemen vooral als marketingtruc. Het is echter de vraag of deze neerwaartse trend door zal zetten.

Volgens Dossier Duurzaam verwachten ruim 6 van de 10 consumenten dat de aandacht voor duurzame aspecten bij de aankoop van producten of diensten de komende twee jaar juist zal toenemen. Vincent van den Berg (DDB): ‘Dit duidt op een tijdelijke dip. De consument legt de lat voor mvo en de manier waarop bedrijven daarover communiceren steeds hoger. Het is dus belangrijker dan ooit om relevant te zijn en onderscheidend.’ Bedrijven zullen gericht moeten inspelen op de mvo-aspecten, die per sector verschillen. Peter Mulder (Intomart GfK): ‘We wisten al dat duurzaamheid een containerbegrip is. Ons onderzoek laat zien welke dimensies in welke sectoren echt van belang zijn.’ Ten tweede moeten bedrijven zich geloofwaardig en authentiek profileren met mvo.

Adformatie: 23 september 2010

Advertenties

Duurzaam beleid nog altijd onbekend bij consument

15/06/2010

Nederlanders weten vaak niet of producten of diensten die ze kopen afkomstig zijn van bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Slechts één op de vijf consumenten is hiervan op de hoogte. Dit blijkt uit het onlangs uitgevoerde onderzoek ‘De Groene Barometer’ van Bureau Consumenten Onderzoek, in opdracht van De Telegraaf.

Van bedrijven als Nuon, Albert Heijn en McDonald’s is bij een grote groep bekend dat zij duurzaam ondernemen. Het zijn echter de activiteiten van Triodos Bank en Greenchoice, die op het gebied van MVO het beste worden beoordeeld. Ook ASN Bank, Rabobank en Ikea doen het goed.

Twee op de drie Nederlanders weten wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen inhoudt. Bijna de helft van deze groep heeft een duidelijke voorkeur voor verantwoorde producten en diensten. Desondanks weet slechts 17% van de consumenten welke producten en diensten afkomstig zijn van bedrijven die duurzaam ondernemen.

Het vermijden van kinderarbeid staat bovenaan de lijst met aandachtspunten van MVO, gevolgd door de beperking van milieuvervuiling en CO2 uitstoot. Daarnaast hechten consumenten belang aan de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Vooral bij de aankoop van voeding, energie, auto’s en kleding speelt MVO een rol bij de keuze voor een leverancier.

De volledige Top-10 van bedrijven die op MVO-gebied het beste worden beoordeeld, ziet er als volgt uit:

1. Triodos Bank

2. Greenchoice

3. ASN Bank

4. Rabobank

5. Ikea

6. Univé

7. Nuon

8. Oxxio

9. CZ

10.Jumbo

Bron: Communicatie – uitgave juli


Congres MVO 2010

18/03/2010

Wat zijn deze mogelijkheden op het gebied van MVO? Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Hoe kunt u het MVO in uw bedrijfsvoering en strategie succesvol integreren? En wat levert uw bedrijf dat op? Om antwoord te geven op deze vragen organiseert PS&O (Van der Pluijm Sponsoring & Organisatie) op dinsdag 23 maart 2010 in het WTC (Beurs-World Trade Center) Rotterdam het MVO 2010 Congres. Het congres wordt gecombineerd met een vakbeurs en vormt daardoor een interactief platform waar directie, management en visionairs van grote én kleine bedrijven, jonge ondernemers, overheidsinstanties, instellingen en maatschappelijke organisaties (NGO’s) elkaar ontmoeten. En inspiratie opdoen over de trends en duurzame ontwikkelingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met het thema ‘toekomst’, dat als een rode draad door het congres en de b2b vakbeurs loopt.


Platform Duurzaam Rijnmond van start

16/03/2010

Platform Duurzaam Rijnmond’ is het nieuwe informatie- en netwerkplatform voor maatschappelijk betrokken en duurzame ondernemers, organisaties en instanties die een relatie hebben met de regio Rijnmond. Door samenwerking op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid tussen PS&O, bedrijfsleven, organisaties, onderwijs en overheid is de stichting ‘Platform Duurzaam Rijnmond’ ontstaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom dit Platform? 

De stichting heeft als doel het organiseren van op MVO en duurzaamheid gerichte netwerk en informatiebijeenkomsten, seminars, presentaties en bedrijfsbezoeken voor in het Rijnmondgebied gevestigde en/of werkzaam zijnde bedrijven en organisaties. Het ‘Platform Duurzaam Rijnmond’ wil hiermee een bijdrage leveren aan het maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen en aan het tegengaan van de klimaatverandering door belanghebbenden te informeren en door partijen die zich met MVO en duurzaamheid bezig houden bij elkaar te brengen.

Raad van Advies en Jongeren Adviesraad

Het Platform zal bestaan uit een Raad van Advies bestaande uit leden Directie/ Raad van Bestuur van vooraanstaande bedrijven en organisaties die zaken doen in of met het Rijnmondgebied en die duurzaamheid of MVO hoog in het vaandel hebben staan (zoals duurzame technologie, klimaat neutraal ondernemen, duurzame gemeenten, duurzaam inkopen, duurzaam bouwen, duurzaam vervoer, jong ondernemen, onderwijs en ontwikkeling).

Daarnaast zal een Jongeren Adviesraad bestaande uit talentvolle/ ambitieuze jongeren (studenten en jonge ondernemers) op HBO/Universitair niveau die de manager van de toekomst willen worden, deelnemen aan het Platform. De leden van de Raad van Advies  en de Jongeren Adviesraad hebben hierdoor een gevarieerd platform om op hoog niveau te netwerken op het gebied van duurzaamheid. Momenteel wordt er gewerkt aan de samenstelling van een Raad van Advies, Jongeren Adviesraad en de invulling van de nieuwe website van het ‘Platform Duurzaam Rijnmond’.

Deelname

Er zijn diverse mogelijkheden om aan het ‘Platform Duurzaam Rijnmond’ deel te nemen. U kunt bijvoorbeeld een persoonsgebonden lidmaatschap aangaan en deelnemen aan diverse netwerk- en informatiebijeenkomsten en het jaarlijkse congres die georganiseerd worden vanuit het Platform. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid als bedrijf/organisatie om bijvoorbeeld donateur of partner van het ‘Platform Duurzaam Rijnmond’ te worden.

Meer informatie?

Het secretariaat kunt u bereiken via secretariaat@platformduurzaamrijnmond.nl