Nieuwe generatie mobiele telefoons maakt échte dienstverlening mogelijk

06/05/2010

De nieuwe generatie mobiele telefoons met GPS en versnellingsmeter opent de weg naar geheel nieuwe dienstverleningsconcepten op het gebied van mobiliteit. Uit onderzoek van Novay, in opdracht van Platform Duurzame Mobiliteit (PDM), blijkt dat we aan de vooravond staan van een enorme omwenteling in de dienstverlening. Herman Wagter van PDM legt uit wat we – op redelijk korte termijn – kunnen verwachten.

 “De aanleiding voor ons onderzoek vormt de opmars van de nieuwe generatie mobiele telefoons die zijn voorzien van GPS en een versnellingsmeter, zoals de Iphone of de Androïd telefoons,” legt Wagter uit. “Dat biedt veel meer mogelijkheden voor de dienstverlening via de telefoon dan enkel en alleen de pure informatiediensten. Zo is het mogelijk dat wanneer je een taxi bestelt, het apparaat automatisch doorgeeft aan een taxicentrale waar je bent. De verwachting is dat er steeds meer van dit soort applicaties komen. Belangrijke vraag voor ons is: Hoe kunnen we hier het beste op inspelen om duurzame mobiliteit te bevorderen?”

 Snelle ontwikkelingen

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek betreft de snelheid waarmee de ontwikkelingen gaan. De verwachting is dat binnen drie tot vier jaar mobiele telefoons met GPS en versnellingsmeter betaalbaar zijn en daarmee ook gemeengoed zijn. Wagter: “En dat is goed nieuws. Want het is lastig om de nieuwe diensten op een oude telefoon te ondersteunen. En uit onderzoek weten we dat juist de groep die het meeste hulp nodig heeft, het oudste type telefoons heeft. We moeten het dus echt hebben van een omwenteling in het type telefoon wat we gebruiken, en die is aanstaande.”

 Mogelijkheden duurzame mobiliteit

“De meeste toepassingen die op dit moment gangbaar zijn, zijn informerend van aard”, vervolgt Wagter. “Uit het onderzoek blijkt dat de omgekeerde benadering een braakliggend terrein vormt. Dus bedrijven en systemen die actief en – weliswaar met toestemming van de gebruiker – ongevraagd hulp aanbieden. Bijvoorbeeld via toegang tot je agenda. Het is dan bekend wanneer je waar een afspraak hebt. Je telefoon kan dan adviseren om met de trein te reizen vanwege files en heeft ook bij wijze van spreken al een taxi of huurauto voor je geregeld. Van deze nieuwe soort dienstverlening, ‘mobility service provider’, verwachten we heel veel. Binnen een paar jaar zal mobiliteit een echte dienst zijn, in plaats van een modaliteit.”

 Uit: nieuwsbrief EnergieTransitie en Energie Onderzoek, april 2010.

 Meer weten? http://energietransitie.nl

Advertenties