Programma Het Nieuwe Rijden naar IvDM

02/12/2010

Op 24 november jl. is het programma Het Nieuwe Rijden door Agentschap NL officieel overgedragen aan het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM). Tijdens het 11e Nationaal Sustainability Congres in Utrecht gaf Ruud Trines van Agentschap NL symbolisch het stokje over aan Pieter Jan Biesheuvel, de voorzitter van IvDM.

Daarbij waren vertegenwoordigers aanwezig van een aantal bij Het Nieuwe Rijden betrokken partijen, zoals BOVAG, RAI Vereniging, TLN, KNV, VNA, ANWB, CBR, Consumentenbond, Milieu Centraal en VNO/NCW. Met de overdracht wijzigt ook de opzet van het programma.

Het Nieuwe Rijden is in 2000 opgezet door het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat met de ambitie om automobilisten, beroepschauffeurs en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënter aankoop- en rijgedrag. Het ministerie ondersteunde het programma financieel. De activiteiten die in de afgelopen jaren onder die vlag zijn georganiseerd hebben onder andere ertoe geleid dat de naamsbekendheid van Het Nieuwe Rijden inmiddels zeer hoog is en dat de rijstijltips in de rijopleiding en het rijexamen geïntegreerd zijn. Circa één op de drie rijbewijsbezitters zegt de belangrijkste rijstijltips regelmatig toe te passen. In opdracht van het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat Het Nieuwe Rijden nu een volgende fase in.

Het doel dat IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit) met het vernieuwde programma van Het Nieuwe Rijden moet bereiken is om in een periode van 3 jaar een reductie van minimaal één megaton CO2 te realiseren. Dat vergt een bredere gedragsverandering van ‘mobilisten’. Om die gedragsverandering te bewerkstelligen worden allerlei CO2-besparende projecten en initiatieven vanuit het vernieuwde programma gestart. Daarnaast gaat IvDM ook helpen met informatie, voorlichting en opleiding. Binnenkort wordt bekend aan welke criteria projecten en initiatieven moeten voldoen om binnen het programma te worden uitgevoerd.

Meer informatie: http://www.ivdm.nl/

Advertenties

Duurzaamheid loont!

24/01/2010

Paul Hoffschult stond aan de wieg van IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit), het kenniscentrum van de brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging. Samen met de automotive branche werkt IvDM aan een duurzame toekomst. Hoe? Dat vragen we Paul Hoffschult.

RAI Vereniging en BOVAG trekken gezamenlijk op inzake duurzame mobiliteit om invulling te geven aan het Sectorakkoord. Dat is een van de redenen om IvDM op te richten. Bij IvDM komt de kennis samen en wordt het voor de leden in duurzaamheidsprojecten gegoten die zowel economisch als milieutechnisch gunstig zijn.

In juli 2008 is IvDM gestart met Paul Hoffschult: “Ik kom oorspronkelijk uit de wereld van de logistiek / ‘supply chain’. Daar was ik als supply chain manager bezig met de gehele keten rondom een product bijvoorbeeld binnen de automotive sector en bij een farmaceutisch bedrijf. Erg interessant. Tot ze bij IvDM een ondernemende consultant duurzaamheid zochten. Dat sprak me enorm aan mede omdat in deze functie mijn kennis, ervaring en interesse samenkomen: techniek, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap.”

Drie pijlers
Bij het IvDM werken inmiddels vijf mensen die zich richten op drie hoofdtaken. De eerste taak is het productief maken van kennis voor professionals en geïnteresseerde consumenten. Hiervoor is het online platform http://www.duurzaamopweg.nl gerealiseerd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een vijftal IvDM-publicaties die verbonden zijn aan de website. Bijvoorbeeld de gebundelde factsheets over schone en zuinige voertuigen en alternatieve brandstoffen; een verzameling succesvolle business modellen in duurzame mobiliteit; een handboek en begeleidend magazine voor Erkend Duurzaam ondernemen in de branche en het onderzoek naar de bewijslast voor ‘Fietsen in Groen, Gezond en Voordelig’. Dit materiaal is beschikbaar voor alle professionals en zal per doelgroep worden toegestuurd aan leden van BOVAG en RAI Vereniging.

Paul Hoffschult vertelt: “Educatie en innovatie vormen tezamen hoofdtaak twee. Hiertoe werken we bijvoorbeeld nauw samen met het opleidingsinstituut Innovam om in alle trainingen het thema duurzaamheid te verweven en organiseren we samen met de BOVAG masterclasses over duurzame bedrijfsvoering.” Als derde hoofdtaak ontwikkelt IvDM middelen om bijvoorbeeld medewerkers in de autoshowroom het goede duurzaamheidsverhaal te laten vertellen aan hun klanten. Hoe zit het nu met anders betalen voor mobiliteit. Wat is schoon en wat is nu zuinig? Et cetera.”

IvDM inside
IvDM onderneemt projecten in twaalf deelprogramma’s voor en samen met BOVAG en RAI Vereniging. Dat lijkt wel erg veel voor een relatief kleine club. “We hebben inderdaad veel projecten. Ik denk zo’n 25 in een jaar tijd. Kennelijk weet men ons al goed te vinden en dat is belangrijk. Maar we doen niet alles zelf. De kracht zit in ons netwerk. Het voordeel van ‘IvDM inside’, Lees de rest van dit artikel »


In beweging komen!

21/09/2009

Op 090909 (Dag van de Duurzaamheid) hebben tien bedrijven de Lean & Green Award gekregen, een keurmerk van het innovatieprogramma Duurzame Logistiek voor bedrijven die zich inspannen om hun logistieke processen duurzamer te maken. TNT Innight was een van de tien en we vragen Remco Verheij wat Lean & Green voor TNT betekent.

L&G TNT InnightTNT Innight is een 100% dochter van TNT N.V. Zij houdt zich bezig met nachtdistributie, dat wil zeggen transport tussen 19.00-07.00 uur voor bijvoorbeeld onderdelen of goederen voor computer, telecom, repro, medische technologie, healthcare, installatietechniek, witgoed, fotografie, zakelijke dienstverlening, automotive en agro.

Keurmerk
Met deze service bespaart de klant van TNT Innight kosten en tijd en ligt het serviceniveau hoger. “Overdag heb je namelijk te maken met files en zijn winkelgebieden veelal moeilijk te bereiken. Door ’s avonds en ’s nachts te rijden, ligt de productiviteit van het logistieke proces veel hoger waarmee voor iedereen een win-win situatie is gecreëerd: voor de klanten, de organisatie en niet in de laatste plaats het milieu,” aldus Remco Verheij, directeur TNT Innight.

Het Lean & Green programma ondersteunt de TNT-kernwaarden: tijdigheid, betrouwbaarheid en de klant centraal en sluit tevens goed aan op het eigen programma Planet Me. Verheij: “Ja, ik zie Lean & Green als een keurmerk, als een norm die ons richting geeft en die de communicatie naar medewerkers, klanten en onderaannemers vergemakkelijkt.”

25% minder CO2-uitstoot. Hoe?
“Binnen Lean & Green hebben wij ons gecommitteerd om in 2015 25% CO2-uitstoot te verminderen ten opzichte van peiljaar 2008. Dat gaan we halen door Lees de rest van dit artikel »


‘Greendriver ziet nu al verbeteringen in rijgedrag’

14/09/2009

patriciaPatricia de Wilde is, tezamen met haar compagnon, initiatiefnemer van Greendriver. “Drie jaar geleden ontstond al het idee voor een programma voor mensen in de transportwereld. Ik zag namelijk dat veel zaken rondom duurzame mobiliteit worden opgelost met techniek. Ik ben van mening dat een gedragsverandering van berijders meer zoden aan de dijk zet. Ik ben me met dit idee gaan richten op het beroepsgoederenvervoer: een soort ‘Het Nieuwe Rijden’ voor de beroepsvervoerders.

Patricia is een vervoerskind, haar ouders hadden een transportbedrijf. Sinds 12 jaar heeft zij een eigen adviesbureau van waaruit ze transportbedrijven begeleidt. “Het project Greendriver kwam voor mij niet zomaar uit de lucht vallen. Ik ken de sector en voel me betrokken bij het werken aan een duurzame wereld. Vooralsnog is Greendriver een soort ‘groene’ hobby. We krijgen geen subsidie en het kost ons nu minimaal een dag in de week. De andere kant is dat ik het heel leuk vind om iets neer te zetten.”

Er moesten eerst investeringen worden gedaan in het ontwikkelen van de applicatie en de website. Zo is de werkwijze van Greendriver weliswaar gestoeld op ‘Het Nieuwe Rijden’ maar voor vrachtvervoer is het veel complexer om een zuiver gebruik vast te stellen. De Wilde: “Je stuit in deze branche namelijk op veel verschillen in het interpreteren van de CO2-reductie.  Het is niet een simpele vertaling van de brandstofbonnen naar verbetering rijdrag. Er spelen bij het groot transport ook hele andere dingen mee. Zoals hoe pakt het uit als je rijdt met een wagen met een koelmotor? Hoe vertaal je dit naar de applicatie? Et cetera.” Lees de rest van dit artikel »