Nieuw havenvoordeel emissiebeperking

07/11/2010

De havens van Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk en Dordrecht gaan per 1 januari schone zeeschepen extra korting geven op het havengeld, als zij zijn aangesloten bij de Environmental Ship Index (ESI). De ESI is een nieuwe internationale index die de uitstoot van stikstof (NOx) en zwaveloxides (SO²) registreert. ESI wordt gezien als toevoeging aan het Green Award-systeem.

Het nieuwe keurmerk is ontwikkeld door het World Ports Climate Initiative (WPCI) in samenwerking met de havens van Bremen, Le Havre, Hamburg, Antwerpen, Amsterdam en Rotterdam. Volgens woordvoerder Henny Corsten van Havenbedrijf Amsterdam is het de bedoeling ESI in te voeren in alle Europese havens. ‘De WPCI is een wereldwijd initiatief. De hoop is dat uiteindelijk alle havens gaan meedoen.’

 Er komt een internetdatabase, waarin de reders zelf, met bewijsvoering, de gegevens van hun schepen invullen. Daarbij geldt de gemiddelde NOx-emissie van een gecertificeerde motor. De zwaveluitstoot wordt aangetoond met behulp van de bunker delivery note, waarop het percentage uitstoot van de brandstof staat. Uit deze gegevens, berekent de index een score. De score ligt op 0 als het schip aan de huidige milieunormen voldoet. Presteert een schip beter, dan krijgt het meer punten. Hoe meer punten, des te schoner het schip. Of de korting gaat afhangen van het aantal punten, is nog niet bekend.

De havens verwachten dat de scheepvaart met zo’n systeem beter op de luchtkwaliteit gaat letten. Dat is nodig, omdat de Europese zeehavens steeds grotere moeite hebben om aan de normen te voldoen. Wellicht is ESI voor vervuilende schepen een zetje in de rug om over te stappen op schone motoren.

 Green Award

Green Award is de Nederlandse organisatie die in beeld brengt hoe ‘groen’ een zeeschip is. Schepen met een Green Award-certificaat krijgen al korting op het havengeld.  Directeur Jan Fransen van Green Award: ‘We gaan de ESI opnemen in het programma van eisen en het promoten onder rederijen.’ Volgens Fransen gaat Green Award veel verder dan ESI. Waar Green Award kijkt naar het hele schip, dus ook het onderhoud, de uitrusting, opleiding van bemanning, veiligheid en kwaliteit, breng ESI namelijk alleen de cijfers van de uitstoot in beeld. ‘ESI wordt dus een extra meetinstrument op weg naar duurzaamheid.’  Om in aanmerking te komen voor de korting op de havenkosten, die volgens de plannen kan oplopen tot 5%, moeten de rederijen dus zelf in kaart brengen hoeveel uitlaatgassen een schip produceert. Hoe minder gassen, des te meer korting, is het idee. Aanmelding bij ESI kost 400 euro per schip voor een periode van vijf jaar. Reders die meer schepen gelijktijdig aanmelden, betalen minder.

Advertenties