EVO en Connekt organiseren gratis workshop Duurzame Logistiek

03/07/2010

Niet alleen overheden moeten verplicht groen aanbesteden , ook klanten eisen steeds meer van leveranciers op het gebied van duurzaamheid. Maar waar begin je als bedrijf?

EVO en Connekt (Programma Duurzame Logistiek) organiseren in dat kader op 20 september een gratis middagbijeenkomst waar in naast een korte algemene inleiding over duurzaamheid in de logistiek verschillende maatwerk workshops plaatsvinden. Zowel voor bedrijven die net starten met het thema duurzaamheid als bedrijven die al iets langer bezig zijn, maar zoeken naar structuur en inspiratie en handvatten voor implementatie.

Tijdens de bijeenkomst wordt, afhankelijk van de behoeften van de aanwezigen, een aantal workshops georganiseerd waarin bedrijven samen aan de slag gaan met duurzaamheid. Het is vooral de bedoeling van elkaar te leren. In iedere workshop zullen zowel een adviseur als iemand uit het bedrijfsleven een inleiding houden en als gespreksleider fungeren.

Vooralsnog staan de volgende workshops gepland:

1. Meten en vastleggen CO2 –uitstoot door EVO

2. Groen inkopen /groen aanbesteden

3. Maatregelen en mogelijkheden om CO2 te reduceren

4. Kansen in de samenwerking tussen Verlader-verlader, verlader-vervoerder, vervoerder-vervoerder.

In aansluiting op deze sessie bieden EVO en Connekt u de mogelijkheid samen met andere bedrijven deel te nemen aan een traject om de Lean and Green Award te behalen. De inzet van dit traject is om daadwerkelijk 20% CO2 te reduceren in 5 jaar.

Meer informatie via: http://www.duurzamelogistiek.nl en klik op ‘nieuws’.

Advertenties

Green Tender: Kiezen voor meest duurzame dienstverlener

20/04/2010

InterfaceFLOR, Mars Nederland en Heinz introduceerden onlangs de ‘Green Tender’, een nieuw duurzaam concept voor de logistiek. Green Tender is een manier van aanbesteden waarbij bedrijven in selectieprocedures voor logistiek dienstverleners naast ‘prijs’, ‘service’ en ‘kwaliteit’ ook duurzame criteria als ‘sociaal welzijn’ en ‘milieu’ verankeren in de besluitvorming.

Green Tender is een methodiek om duurzaamheid te verankeren in het inkoopproces van logistieke diensten en hiermee de markt te motiveren en activeren naar een duurzame samenwerking. Duurzaamheidsaspecten spelen namelijk een steeds grotere rol in inkoopprocessen. Door de focus op samenwerking en duurzaamheid wordt de inkoop strategischer van aard. Met behulp van het concept ‘Green Tender’ willen de drie bedrijven logistiek dienstverleners selecteren die hun duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen. Duurzaamheid is een brancheoverstijgend doel, waarbij niet wordt gedacht in termen van concurrentie, maar juist in termen van dialoog, samenwerking en vertrouwen.

Green Tender sluit nauw aan bij het vorig jaar al gelanceerde concept ‘Green Order’: een middel om ‘maatschappelijk verantwoord bestellen’ te stimuleren. Met Green Order wordt het voor iedere afnemer zichtbaar en meetbaar gemaakt wat de impact is van zijn bestelgedrag op het milieu. Waar in Green Order de dialoog met de klant centraal staat, gaat het bij Green Tender om de dialoog met de logistiek dienstverleners. Wanneer de dialoog ook op andere onderdelen van de keten tot stand komt, wordt het effect op de duurzaamheid binnen het totale bedrijfsproces versterkt.

Via het programma Duurzame Logistiek van Connekt, waarvan de methodieken Green Tender en Green Order onderdeel uitmaken, bundelen de drie bedrijven hun krachten. Onder het motto ‘Be Lean Be Green’ levert het programma Duurzame Logistiek een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland als hét rolmodel op het gebied van duurzame goederenlogistiek. Hierbij ondersteunt en verbindt Connekt bedrijven bij het formuleren en integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in de logistieke bedrijfsvoering.


Eerste certificaat ‘duurzame stadsdistributie’ uitgereikt

10/10/2009
uitreiking

Vlnr.: Wethouder Ingrid de Bondt, chauffeur Mike van Rooijen, gedeputeerde Wouter de Jong en Pvda Tweede Kamerlid Diederik Samsom

Afgelopen vrijdag ontving Cargohopper-chauffeur Mike van Rooijen (20) uit handen van gedeputeerde van de provincie Utrecht Wouter de Jong en wethouder beheer openbare ruimte en mobiliteit van Utrecht Ingrid de Bondt het eerste officiële certificaat ‘duurzame stadsdistributie’. De Cargohopper is een electrische ‘trein’ op luchtbanden die de Utrechtse middenstand bevoorraadt, sinds enkele maanden geheel en al op zonne-energie.

Bij de uireiking waren ook Tweedekamerleden Hans Spekman en Diederik Samsom aanwezig. Tijdens de korte discussie die volgde op de uitreiking liet de laatste zich kritisch uit over het handhaven van de milieuzones in de Nederlandse binnensteden. Hij benadrukte dat handhaving hard nodig is, zeker ook om nieuwe duurzame initiatieven de optimale kans te geven zich voorspoedig te ontwikkelen. “Amsterdam laat zien dat het de stad ook werkelijk ernst is,” aldus Samsom.

Het certificaat duurzame stadsdistributie is een initiatief van VTL, de grootste opleider op het gebied van transport en logistiek in Nederland. Het certificaat benadrukt het belang om leerlingchauffeurs via projecten als Cargohopper bekend te maken met de nieuwe technieken die het rijden op alternatieve energie met zich meebrengt. Bovendien zijn dergelijke nieuwe vervoersmethoden bijzonder geschikt om jongeren te interesseren voor het transport, aldus Mariël Oolthuis van VTL. Van Rooijen onderschrijft dit: “Vergeleken bij het werk van een gewone chauffeur op een bestelwagen vind ik dat ik als eco-chauffeur eigenlijk een erebaan heb.”


Lean & Green: Nijhof-Wassink –> weg van de weg

08/09/2009

 Op 090909 vindt er in het kader van de Dag van de Duurzaamheid een Connekt-congres plaats in Amersfoort. Hier worden voor de tweede maal aan een aantal bedrijven de Lean & Green Award uitgereikt. In aanloop van het congres laten we u kennismaken met Nijhof-Wassink. Een van de eerste 8 bedrijven in Nederland die in 2008 de zgn. Lean & Green Award Duurzame Logistiek kreeg uitgereikt.

 Nijhof-Wassink een grote speler in het veld van bulk, transport over weg, spoor en water. Ongeveer een kwart van het wagenpark van Nijhof-Wassink in Nederland, ca. 70 bulkwagen combinaties, wordt ingezet voor de distributie van diervoeders in Nederland. Voor deze werkzaamheden heeft Nijhof-Wassink een duurzaam en innovatief idee uitgewerkt om op afstand de voorraden bij de boer te beheren en op tijd een optimale ritplanning te kunnen maken en het aantal spoedorders te minimaliseren. Daarvoor is een inhoudsmeetsysteem (SilFit) ontwikkeld dat geplaatst kan worden op de voorraadsilo’s van de boer. Met de informatie uit SilFit kan er 1 miljoen kilometer (10 tot 12%) minder gereden worden en even zoveel minder CO2-uitstoot realiseren.

Nieuwsgierig naar de ideeën van Frans Schuitemaker, directeur van Nijhof-Wassink? Klik op onderstaand filmpje. 


Hoe krijg ik mijn goederen van A naar B op een duurzame manier ?

05/07/2009

Coen Faber is projectmanager van het innovatieprogramma Duurzame Logistiek. Een programma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat is ondergebracht bij Connekt, een breed netwerk bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen rond mobiliteit. Duurzame Logistiek ontwikkelde onder andere instrumenten zoals de Digiscan en sinds kort kan iedereen gebruikmaken van de CO2-meetlat logistiek.

Duurzame Logistiek is een stimulepasfoto Coen Faber 2ringsprogramma voor een duurzamer transport en logistiek met als doel te komen tot energiebesparing in ketens. Faber: “Tezamen met de markt ontwikkelen we best practices van duurzame oplossingen. Binnen dit programma zetten we projecten op, organiseren we een netwerk en platformen en maken we voor innovatiethema’s een programma-opzet.”

Kansen pakken

Uitgangspunt voor dit innovatieprogramma is: des te meer bedrijven samenwerken, hoe meer een duurzame oplossing mogelijk wordt. “Of men in deze tijd van economische daling nog bezig wil zijn met duurzaamheid? Juist wel. De markt bekijkt dit namelijk zeer pragmatisch: ze zien dit item als iets onvermijdelijks op de lange termijn en als een kans. In de zin van: Als je nu bezig bent met slim en zuinig dan profiteer je er extra van in tijden dat de markt weer aantrekt, en nu kun je er ook kosten mee besparen.”

Hoe kom je tot innovatie?

Faber vertelt verder: “In Nederland vergeten we vaak om ruimte en middelen te creëren voor ideeën uit onverwachtse hoeken en van onverwachtse partijen. Bijvoorbeeld door kleine bedrijven die door hun flexibiliteit snel ideeën kunnen ontwikkelen en uitvoeren. In tegenstelling tot landen als Zweden en Amerika waar juist aan deze kleine bedrijven alle mogelijkheden worden geboden.”

Lean and Green Award

Met het innovatieprogramma Duurzame Logistiek proberen we juist ook de (kleinere) bedrijven te stimuleren door met elkaar potentiële oplossingen te schetsen en te kijken waar partijen kansen zien om samen te werken in de uitvoering.

  Lees de rest van dit artikel »


Modebranche wordt duurzamer

21/06/2009

Symbio6 is een klein adviesbureau dat zich bezighoudt met projecten binnen  energie en milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit en logistiek. Via het Programma Duurzame Logistiek voeren ze momenteel een logistiek project uit binnen de modebranche. harrieHarrie: “Het is ontzettend uitdagend om in deze sector vorm te geven aan vernieuwing, samenwerking en duurzaamheid. Het geraamte staat en we gaan nu over tot testen.”

Mode moet duurzamer

Tot op heden is het zo dat modedetaillisten de logistiek rondom om hun producten ondergaan. De fabrikanten op hun beurt besteden het veelal uit en krijgen niet altijd de beste condities omdat het ieder voor zich is. Door toenemende maatschappelijk druk om logistiek te verduurzamen, staan fabrikanten er open voor om hun logistieke proces anders in te richten. Ze weten echter vaak zelf niet hoe ze dit moeten doen.

Een spel

Ozinga: “Het probleembesef is bij branche-organisaties vaak wel aanwezig. Daar komen ‘problemen’ als hogere benzineprijzen, het opraken van de fossiele brandstoffen en overheidseisen van duurzaamheid veelal samen. In dit geval wilden we zowel met de retail als de fabrikanten aan tafel waardoor veel problemen integraal kunnen worden opgelost als: parkeren, fijnstof, brandstoffen, CO2-uitstoot en hoge kosten. Wij proberen met betrokken partijen samenwerking en regie op gang te brengen waardoor geld en kilometers worden bespaard. Bij het ene project profiteren fabrikanten wat meer en bij andere projecten de retail. Het is een spel van geven en nemen.”

  Lees de rest van dit artikel »


Theo Damen: veranderen is geen keus maar een kwestie van ‘moeten’

14/05/2009

Een groot deel van zijn leven is Theo Damen bezig met netwerken binnen logistiek. Voorheen als directeur van Schenker. Nu als ‘aanjager’ van projecten binnen logistiek en transport waarbij CO2-reductie en mobiliteit kernwoorden zijn. Damen gelooft heilig in de ‘modal merge’ en de mogelijkheden die de binnenvaart heeft. foto Theo Damen

Theo Damen startte zijn werkzame leven bij Shell in Arnhem om dit na 13 jaar te verruilen  voor de functie van directeur van Schenker, een netwerkorganisatie die zich bezighoudt met  het organiseren van logistieke processen en van goederenstromen. Damen: “In 2006 ben ik met dit werk gestopt maar ik was niet van plan te gaan verpieteren achter de geraniums. Ik wilde mijn kennis en mijn kennissen inzetten om een steentje te kunnen bijdragen aan een meer prettige wereld. Want zo kan het niet verder.”

Eind 2006 is Damen gevraagd om als projectontwikkelaar actief te worden binnen Carbon Light Mobility (CLIM) om de sector transport en logistiek te ondersteunen en te vertegenwoordigen richting  bedrijfsleven en overheid. “Naast mijn CLIM-activiteiten werk ik onder andere voor Connekt, een organisatie die staat voor duurzame logistiek en ondersteun het EICB Expertise- en innovatiebureau van de binnenvaart.

Modal merge

Damen: “Als je kijkt naar de ontwikkelingen in het wegtransport – even de crisis buiten schot latend – dan valt het me op dat die transportbedrijven die al een aantal jaren duurzaam ondernemen nu redelijk sterk staan. Waarom? Ze hebben kwalitatief vooruitgang geboekt op het gebied van betrouwbaarheid en schoon en zuinig materiaal. Dat wordt gewaardeerd. Met dit in het  achterhoofd en een meer holistische kijk op transport ben ik van mening dat we nog meer kunnen bereiken door niet te denken in middelen maar in transportconcepten.
Lees de rest van dit artikel »