45 nieuwe Lean and Green Award Winners

12/11/2010

Maar liefst 44 bedrijven en 1 gemeente hebben de ‘Lean and Green Award’ ontvangen van het Programma Duurzame Logistiek voor hun inspanningen om 20% CO2-reductie te behalen voor het einde van 2012. Hiermee staat de teller van het aantal koplopers op 89. De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens een besloten bijeenkomst op het jaarcongres van Connekt, 11 november in Autotron Rosmalen.

Advertenties

Connekt en de Dag van de Duurzaamheid: 11 november 2010

05/08/2010

Op 11 november a.s., de Dag van de Duurzaamheid, organiseert Connekt een groot congres rond het Programma Duurzame Logistiek, het Programma Agrologistiek en het project Dodehoek Detectie- Signalerings Systemen voor vrachtauto’s (DDSS). Het programma zal geheel in het teken van duurzaamheid en veiligheid in transport en logistiek staan. Het congres vindt plaats in het Autotron Rosmalen.

Het wordt een interactief ochtendprogramma dat bestaat uit een aantal workshops waar u met een breed scala aan oplossingen voor duurzamer en veiliger vervoer kennis kunt maken. De praktijkvoorbeelden tonen aan dat duurzaamheid en veiligheid loont, dat de juiste instrumenten en concepten beschikbaar zijn en functioneren. Het programma bestaat naast de workshops uit een plenaire sessie, een informatiemarkt en demonstraties. Het definitieve programma en de sprekerslijst komen binnenkort beschikbaar.

Het congres wordt afgesloten met een netwerklunch. Deelname aan deze dag is gratis.

Reserveer 11 november, van 09:00 tot 14:00 uur, alvast in uw agenda!


EVO en Connekt organiseren gratis workshop Duurzame Logistiek

03/07/2010

Niet alleen overheden moeten verplicht groen aanbesteden , ook klanten eisen steeds meer van leveranciers op het gebied van duurzaamheid. Maar waar begin je als bedrijf?

EVO en Connekt (Programma Duurzame Logistiek) organiseren in dat kader op 20 september een gratis middagbijeenkomst waar in naast een korte algemene inleiding over duurzaamheid in de logistiek verschillende maatwerk workshops plaatsvinden. Zowel voor bedrijven die net starten met het thema duurzaamheid als bedrijven die al iets langer bezig zijn, maar zoeken naar structuur en inspiratie en handvatten voor implementatie.

Tijdens de bijeenkomst wordt, afhankelijk van de behoeften van de aanwezigen, een aantal workshops georganiseerd waarin bedrijven samen aan de slag gaan met duurzaamheid. Het is vooral de bedoeling van elkaar te leren. In iedere workshop zullen zowel een adviseur als iemand uit het bedrijfsleven een inleiding houden en als gespreksleider fungeren.

Vooralsnog staan de volgende workshops gepland:

1. Meten en vastleggen CO2 –uitstoot door EVO

2. Groen inkopen /groen aanbesteden

3. Maatregelen en mogelijkheden om CO2 te reduceren

4. Kansen in de samenwerking tussen Verlader-verlader, verlader-vervoerder, vervoerder-vervoerder.

In aansluiting op deze sessie bieden EVO en Connekt u de mogelijkheid samen met andere bedrijven deel te nemen aan een traject om de Lean and Green Award te behalen. De inzet van dit traject is om daadwerkelijk 20% CO2 te reduceren in 5 jaar.

Meer informatie via: http://www.duurzamelogistiek.nl en klik op ‘nieuws’.


Lean and Green Award uitgereikt aan 24 bedrijven

03/06/2010

“Deze Award is een goede stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg om CO2-reductie te bewerkstelligen” was een veel gehoorde reactie van de vertegenwoordigers van 24 bedrijven die op 20 mei jl. de welverdiende ‘Lean and Green Award’ ontvingen uit handen van Eerste Kamerlid en bestuurslid van Connekt, Eric Janse de Jonge.

De betreffende bedrijven hebben aangegeven met welke SMART-doelstellingen zij de CO2-uitstoot gaan reduceren. Het doel van het Programma Duurzame Logistiek is om in 2012 de magische grens van 250 bedrijven te bereiken die de Lean and Green Award ‘waardig’ zijn. 

Met de volgende woorden van hun vertegenwoordigers namen o.a. de volgende bedrijven de Award in ontvangst.

PLUS Retail B.V.: “Wij zijn de eerste foodretailer die de Lean and Green Award ontvangt. Wij gaan door op de ingeslagen duurzame weg waarmee we mede recht doen aan onze merkwaarden.”

Cornelissen Transport: “Deze Award is een erkenning voor onze effort om een schonere woonomgeving te creëren.”

Fritom Group: “Wij zijn erg trots op deze Award. We waren al erg druk bezig met C02-reductie en dit is een mooie stimulans om door te gaan.”

Overige bedrijven die een Award in ontvangt mochten nemen:  Arla Foods, Bakker Logistiek Groep, Wim Bosman Groep, Coca-Cola Enterprises Nederland B.V., CRH Roofing Materials, L.A.J. Duncker BV,  De Graaf Logistics B.V., H.J. Heinz Benelux,  Hoek Transport, HSF Logistics, Kruidenier Foodservices, Nabuurs B.V., Netko, De Rooy Transport, G. Snel B.V., 2WIN, Van Uden Logistics, Vos Transport B.V., Vroegop-Windig, Wematrans,  Zandbergen Transport B.V.


Eurlings stelt eerste ‘eco-combi’ van Coca-Cola in gebruik

27/05/2010

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft op 25 mei jl. in aanwezigheid van John Brock, de CEO van Coca-Cola Enterprises, de eerste ‘eco-combi’ van Coca-Cola officieel in gebruik gesteld. Steeds meer bedrijven stappen over op de eco-combi, ook wel Lange Zware Vrachtwagen (LZV) genoemd, omdat het efficiënter en duurzamer is. Minister Eurlings maakt zich in Europa sterk voor het toestaan van deze vorm van duurzaam transport.

Coca-Cola kan met de inzet van de LZV per transport de helft meer vervoeren. Hierdoor zijn minder transporten nodig. De ingebruikname van de LZV levert 20 procent reductie van CO2-uitstoot per vervoerde pallet op. 

Nederland loopt met Zweden en Finland voorop in het gebruik van LZV’s. In de afgelopen jaren is het gebruik ervan in Nederland sterk gegroeid. Toch is grensoverschrijdend vervoer met deze vorm van transport slechts beperkt mogelijk. Verschillende landen verbieden het gebruik ervan. Minister Eurlings maakt zich in Europa hard voor het toelaten van deze duurzame vorm van transport.

Minister Eurlings is verheugd dat Coca-Cola nu ook LZVs inzet voor het vervoer. “Dit initiatief bevestigt dat Coca-Cola de onlangs ontvangen ‘Lean and Green Award’ terecht heeft gekregen. Doordat Coca-Cola LZVs inzet wordt de omgeving gespaard en kan het transport duurzamer en goedkoper. Ik spreek de hoop uit dat vervoer per LZVs in de hele Europese Unie zal worden toegelaten en dat meer bedrijven het voorbeeld van Coca-Cola volgen en gebruik maken van deze duurzame vorm van wegtransport,” aldus minister Eurlings.

Minister Eurlings, Nico Anten (directeur Connekt) en programmamanager Duurzame Logistiek Annemieke de Leeuw voor het logo Lean and Green op de Coca Cola truck.


Green Tender: Kiezen voor meest duurzame dienstverlener

20/04/2010

InterfaceFLOR, Mars Nederland en Heinz introduceerden onlangs de ‘Green Tender’, een nieuw duurzaam concept voor de logistiek. Green Tender is een manier van aanbesteden waarbij bedrijven in selectieprocedures voor logistiek dienstverleners naast ‘prijs’, ‘service’ en ‘kwaliteit’ ook duurzame criteria als ‘sociaal welzijn’ en ‘milieu’ verankeren in de besluitvorming.

Green Tender is een methodiek om duurzaamheid te verankeren in het inkoopproces van logistieke diensten en hiermee de markt te motiveren en activeren naar een duurzame samenwerking. Duurzaamheidsaspecten spelen namelijk een steeds grotere rol in inkoopprocessen. Door de focus op samenwerking en duurzaamheid wordt de inkoop strategischer van aard. Met behulp van het concept ‘Green Tender’ willen de drie bedrijven logistiek dienstverleners selecteren die hun duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen. Duurzaamheid is een brancheoverstijgend doel, waarbij niet wordt gedacht in termen van concurrentie, maar juist in termen van dialoog, samenwerking en vertrouwen.

Green Tender sluit nauw aan bij het vorig jaar al gelanceerde concept ‘Green Order’: een middel om ‘maatschappelijk verantwoord bestellen’ te stimuleren. Met Green Order wordt het voor iedere afnemer zichtbaar en meetbaar gemaakt wat de impact is van zijn bestelgedrag op het milieu. Waar in Green Order de dialoog met de klant centraal staat, gaat het bij Green Tender om de dialoog met de logistiek dienstverleners. Wanneer de dialoog ook op andere onderdelen van de keten tot stand komt, wordt het effect op de duurzaamheid binnen het totale bedrijfsproces versterkt.

Via het programma Duurzame Logistiek van Connekt, waarvan de methodieken Green Tender en Green Order onderdeel uitmaken, bundelen de drie bedrijven hun krachten. Onder het motto ‘Be Lean Be Green’ levert het programma Duurzame Logistiek een concrete bijdrage aan de ontwikkeling van Nederland als hét rolmodel op het gebied van duurzame goederenlogistiek. Hierbij ondersteunt en verbindt Connekt bedrijven bij het formuleren en integreren van duurzaamheidsdoelstellingen in de logistieke bedrijfsvoering.


“Het is niet of-of-of …

19/01/2010

maar en-en-en. De grote klap van C02-reductie in 2020 gaan we niet alleen als Connekt behalen. Wel tezamen met alle initiatieven op dat gebied,” aldus Nico Anten, directeur van Connekt.

 “Dit is een uitdagende baan,” vertelt Anten. “Ik ben een generalist en procesmens en houd ervan te delen en te verbinden. Zeker bij een programma met een maatschappelijk belang op economisch en milieugebied.” Na zijn studie bestuurskunde werkte Anten jarenlang als consultant om vervolgens verbonden te raken bij het Programma Centrum Transporttechnologie; het slimmer organiseren van de logistieke stromen rond Schiphol en Rotterdam. Tot dit Programma opging in Connekt, een netwerk van bedrijven en overheden dat met elkaar werkt aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland.

 Oplossing qua geld en emissies

“Connekt startte als een subsidieprogramma maar in de rol van directeur kreeg ik de kans er een onafhankelijke netwerkorganisatie van te maken. We zijn van start gegaan met een netwerk van 15 betalende leden, dat is uitgegroeid tot de huidige 115. Daaruit kunnen we afleiden dat er blijkbaar een behoefte bestaat onder bedrijven om zich niet alleen te verbinden aan duurzame mobiliteit maar in samenwerking daadwerkelijk iets te willen doen,” vertelt Nico Anten.

“Binnen Connekt is duurzame logistiek en mobiliteit een situatie met veel probleemeigenaren waarbij niet één partij zijn wil kan opleggen. Wat wij als Connekt inbrengen, is dat we vertrouwen kweken en de juiste onderwerpen op tafel krijgen zodat diverse bedrijven met diverse belangen met elkaar in gesprek gaan. Dan zie je gebeuren dat bedrijven gezamenlijk met optimale oplossingen. Zowel qua geld als emissies. Zo dienen we twee doelen en dat is hoe we als Connekt willen acteren. Ik zeg vaak over Connekt: wij zijn er niet om te praten maar om te bewegen.”

‘Duurzaam’ mobiliteitssysteem

Anten vervolgt: “Een item is bijvoorbeeld hoe we er voor kunnen zorgen dat we in 2020 een mobiliteitssysteem hebben dat mensen naar hun werk kunnen en goederen de winkels kunnen bereiken zonder dat het leidt tot files. En dat ook nog eens op een duurzame wijze. Natuurlijk gaat die grote klap van 20% CO2-reductie in 2020 ons als Connekt niet alleen lukken maar we kunnen wel als Connekt helpen om bedrijven anders te laten werken. Het zijn misschien kleine stappen maar ze worden wel concreet gezet. Ik geloof in en-en-en. Niet in of-of-of.”

Welvaart en welzijn

Nico Anten: “Mobiliteit maakt al heel lang de ontwikkeling van onze welvaart mogelijk. Maar tegelijkertijd zien we dat vanaf de tweede wereldoorlog mobiliteit ons welzijn begint te bedreigen: fijnstof, broeigas, lawaai, verkeersonveiligheid. Lees de rest van dit artikel »