Hoe krijg ik mijn goederen van A naar B op een duurzame manier ?

05/07/2009

Coen Faber is projectmanager van het innovatieprogramma Duurzame Logistiek. Een programma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat is ondergebracht bij Connekt, een breed netwerk bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen rond mobiliteit. Duurzame Logistiek ontwikkelde onder andere instrumenten zoals de Digiscan en sinds kort kan iedereen gebruikmaken van de CO2-meetlat logistiek.

Duurzame Logistiek is een stimulepasfoto Coen Faber 2ringsprogramma voor een duurzamer transport en logistiek met als doel te komen tot energiebesparing in ketens. Faber: “Tezamen met de markt ontwikkelen we best practices van duurzame oplossingen. Binnen dit programma zetten we projecten op, organiseren we een netwerk en platformen en maken we voor innovatiethema’s een programma-opzet.”

Kansen pakken

Uitgangspunt voor dit innovatieprogramma is: des te meer bedrijven samenwerken, hoe meer een duurzame oplossing mogelijk wordt. “Of men in deze tijd van economische daling nog bezig wil zijn met duurzaamheid? Juist wel. De markt bekijkt dit namelijk zeer pragmatisch: ze zien dit item als iets onvermijdelijks op de lange termijn en als een kans. In de zin van: Als je nu bezig bent met slim en zuinig dan profiteer je er extra van in tijden dat de markt weer aantrekt, en nu kun je er ook kosten mee besparen.”

Hoe kom je tot innovatie?

Faber vertelt verder: “In Nederland vergeten we vaak om ruimte en middelen te creëren voor ideeën uit onverwachtse hoeken en van onverwachtse partijen. Bijvoorbeeld door kleine bedrijven die door hun flexibiliteit snel ideeën kunnen ontwikkelen en uitvoeren. In tegenstelling tot landen als Zweden en Amerika waar juist aan deze kleine bedrijven alle mogelijkheden worden geboden.”

Lean and Green Award

Met het innovatieprogramma Duurzame Logistiek proberen we juist ook de (kleinere) bedrijven te stimuleren door met elkaar potentiële oplossingen te schetsen en te kijken waar partijen kansen zien om samen te werken in de uitvoering.

  Lees de rest van dit artikel »

Advertenties