Wantogo: Slim reizen en CO2-neutraal

21/10/2010

Het houdt Nederland bereikbaar en groen en creëert werkgevers- en medewerkertevredenheid… Wantogo! Een zeer breed in te zetten  mobiliteitskaart die per 1 januari 2011 een feit is. We spreken met initiatiefnemer Ralph Hooglandt en mede-eigenaar Robert Boekestijn. 

 “Ik houd van concepten die gedragsverandering tot stand kunnen brengen. Ik weet niet wat het is maar ik voel een soort ‘noodzaak’ om dergelijke dingen beet te pakken,” aldus Ralph Hooglandt die tot 2009 onder andere bij de NS werkte en daar verantwoordelijkheid was voor sales en distributie.

 In 2009 is Ralph als zelfstandig ondernemer, tezamen met drie anderen, aan de slag gegaan om het open source platform Wantogo op te zetten. Robert Boekestijn is een van die drie en komt uit de wereld van de kaarttechnologie: “Ik houd van ingewikkelde vraagstukken, zoals bij Wantogo waar het draait om werkgevers, werknemers, reismodaliteitenleveranciers en overheid en allemaal hebben ze hun eigen wensen. Lekker complex, zou ik zeggen.”

Onafhankelijk…!

Ralph: “Toen ik bij de NS bezig was met de Businesscard zag ik het groeipotentieel maar ook de mogelijkheden tot verbetering: in de zin van het ontwikkelen van een brede mobiliteitskaart die meer flexibiliteit biedt aan de zakelijke reiziger. Toen heb ik aangeboden om in een eigen onderneming een onafhankelijke mobiliteitsconcept te ontwikkelen waaraan NS deelneemt als een van de contractpartners: de leverancier van  treinkilometers. Aldus geschiedde en Wantogo is geboren.”

 Wantogo is een onafhankelijk platform waarbij iedereen met een dienst voor de zakelijke reiziger zich kan aansluiten. “Die onafhankelijkheid is heel belangrijk,”vertelt Robert verder. “Want alle partijen in de mobiliteitsketen hebben het voor zichzelf goed voor elkaar maar ze willen hun kennis en systemen niet delen. Wij hebben ons verbaasd over de verzuiling in de vervoerswereld. Voor ons geldt: des te meer aanbieders des te betere service we kunnen bieden aan de klanten, daarom maken we het voor de leveranciers en daardoor voor de reiziger zo aantrekkelijk mogelijk.”

 Full range of services

In Wantogo zit onder andere een NS-businesscard met 20% korting, OV-chipkaart,  dynamische reisinformatie, landelijke taxidiensten, auto-, scooter- en fietsverhuur, parkeren (Q-Park en Parkline), CO2-rapportage en -compensatie en dan kunnen er nog opties bijgenomen worden. Zoals persoonlijke reisassistent via de mobiel (hulp verlenen om iets te regelen, of informatie), tankpas, poolauto’s, Visa-Greencard. Na de introductie wordt er doorgegaan met aanvullen van diensten als teleconferencing, etcetera.

Wil ik snel, groen of goedkoop …

“Onze klant wil de reis, vanaf zijn voordeur tot aan de deur van de bestemming, met één kaart en één afrekeningsysteem afwikkelen. Niet met een strippenkaart, kortingskaart, parkeerkaart, taxibon, etc. Dan kies je toch liever voor de auto?,” aldus Ralph. “Trouwens wij zijn niet tegen de auto hoor maar we willen gewoon een goed alternatief bieden. Een alternatief waarmee de reiziger gemak en keuzevrijheid ervaart zodat hij per keer kan bedenken hoe hij het best op de plaats van bestemming kan komen. Via realtime en dynamische reisinformatie, benaderbaar via web en smartphones, kan de reiziger informatie krijgen over hoe hij het beste kan reizen met een keuze tussen snel, groen of goedkoop reizen.”

Dubbele kosten met een lease-auto?

“Nee, om twee redenen niet,” legt Robert uit. “Als iemand de auto laat staan dan bespaart hij gemiddeld op elke kilometer binnen het leasecontract zo’n € 0,15 per kilometer doordat er bijvoorbeeld geen onderhoud, slijtage en brandstofgebruik aan de orde is. De kosten voor een NS-kaartje 2e klas is ook zo’n € 0,15 per kilometer. Als men er netjes mee omgaat, kan het in bepaalde mate voor de werkgever kostenneutraal zijn. Bovendien kunnen medewerkers extra declarabele uren maken omdat ze werken terwijl ze reizen.”

Weg met al die bonnetjes

Voor de werkgever verdwijnt er met Wantogo veel administratieve rompslomp. Ralph: “Hij krijgt van ons maandelijks een verzamelfactuur waardoor hij niet meer al die losse kaartjes en bonnetjes hoeft te verwerken. De BTW van de verzamelfactuur is bovendien aftrekbaar terwijl losse bonnetjes die niet op naam staan officieel niet gedeclareerd mogen worden.

Daarnaast krijgt hij managementinformatie over de gemaakte reizen (per werknemer, per afdeling, per bedrijf), de CO2-berekening van het verbruik en de CO2-compensatie. Dus al het verbruik van de  medewerkers wordt in één klap gecompenseerd. Daarin heeft de werkgever (onze klant) keuze tussen de instapversie waarbij CO2-rechten worden gekocht of, als het bedrijf een actievere bemoeienis wil, sturen op gedragsverandering met als gevolg minder CO2 uitstoot. Met Wantogo kunnen we de werkgever tevreden medewerkers, verlichting van de administratieve processen en duurzaam mobiliteitsbeleid beloven.”

Advertenties

Consortium bouwt gaselektrisch binnenschip

14/05/2010

TeamCo Shipyard, Combi International, Wärtsilä Netherlands en de Duitse Reederei Deymann ontwikkelen samen een ecologisch binnenvaartschip. Het brandstofverbruik en de emissies van het schip moeten aanzienlijk lager komen te liggen dan van de huidige generatie binnenvaartschepen.

Beduidende emissie verlaging

‘Het eerste schip wordt een binnenvaarttanker van 110 bij 11,45 meter’, zegt directeur Jan Buijcks van Combi International uit Raamsdonksveer. ‘Het concept is echter ook geschikt voor droge-ladingschepen.’ Overwogen wordt het schip uit te rusten met één of meer Wärtsilä 20DF-motoren, de kleinste dual-fuel motoren die Wärtsilä bouwt. De motor draait normaal gesproken voor meer dan 90% op aardgas, maar kan zonder te stoppen overschakelen op gasolie. Wanneer de motor op aardgas draait, ligt de CO2-uitstoot 20% lager dan die van een dieselmotor, de NOx-uitstoot ligt dan rond 80% lager. De drastische verlaging van de NOx-uitstoot is te danken aan het ‘lean-burn’-principe. Daarbij bevat het gas/luchtmengsel in de cilinders veel meer lucht dan voor een volledige verbranding nodig is. De overvloed aan lucht zorgt voor een lagere piektemperatuur tijdens de verbranding. Dat vermindert de NOx-vorming. De uitstoot van fijnstof (roet) verdwijnt door aardgasgebruik ook vrijwel helemaal. De motor kan zo zonder katalysator en roetfilter aan de Euro 5-norm voldoen.

Regelgeving

Probleem is wel dat de regelgeving in de binnenvaart nog niet is ingesteld op het gebruik van aardgas als brandstof. Het consortium hoopt dat de regels gebruik van LNG als brandstof tegen 2012 toestaan en dat het dan mogelijk is vloeibaar aardgas te bunkeren in Rotterdam. Bedoeling is ook het schip vergaand te automatiseren. ‘Additionele veiligheidssystemen maken het dan mogelijk het schip veilig met drie man te varen’, zegt Buijcks. ‘Vier man is nu nog verplicht, terwijl het tegenwoordig eigenlijk met drie man kan. We hopen met dit schip een discussie op gang te brengen die leidt tot een aanpassing van de regelgeving op dit gebied.’

 Bron: weekblad Schuttevaer


“Het is niet of-of-of …

19/01/2010

maar en-en-en. De grote klap van C02-reductie in 2020 gaan we niet alleen als Connekt behalen. Wel tezamen met alle initiatieven op dat gebied,” aldus Nico Anten, directeur van Connekt.

 “Dit is een uitdagende baan,” vertelt Anten. “Ik ben een generalist en procesmens en houd ervan te delen en te verbinden. Zeker bij een programma met een maatschappelijk belang op economisch en milieugebied.” Na zijn studie bestuurskunde werkte Anten jarenlang als consultant om vervolgens verbonden te raken bij het Programma Centrum Transporttechnologie; het slimmer organiseren van de logistieke stromen rond Schiphol en Rotterdam. Tot dit Programma opging in Connekt, een netwerk van bedrijven en overheden dat met elkaar werkt aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland.

 Oplossing qua geld en emissies

“Connekt startte als een subsidieprogramma maar in de rol van directeur kreeg ik de kans er een onafhankelijke netwerkorganisatie van te maken. We zijn van start gegaan met een netwerk van 15 betalende leden, dat is uitgegroeid tot de huidige 115. Daaruit kunnen we afleiden dat er blijkbaar een behoefte bestaat onder bedrijven om zich niet alleen te verbinden aan duurzame mobiliteit maar in samenwerking daadwerkelijk iets te willen doen,” vertelt Nico Anten.

“Binnen Connekt is duurzame logistiek en mobiliteit een situatie met veel probleemeigenaren waarbij niet één partij zijn wil kan opleggen. Wat wij als Connekt inbrengen, is dat we vertrouwen kweken en de juiste onderwerpen op tafel krijgen zodat diverse bedrijven met diverse belangen met elkaar in gesprek gaan. Dan zie je gebeuren dat bedrijven gezamenlijk met optimale oplossingen. Zowel qua geld als emissies. Zo dienen we twee doelen en dat is hoe we als Connekt willen acteren. Ik zeg vaak over Connekt: wij zijn er niet om te praten maar om te bewegen.”

‘Duurzaam’ mobiliteitssysteem

Anten vervolgt: “Een item is bijvoorbeeld hoe we er voor kunnen zorgen dat we in 2020 een mobiliteitssysteem hebben dat mensen naar hun werk kunnen en goederen de winkels kunnen bereiken zonder dat het leidt tot files. En dat ook nog eens op een duurzame wijze. Natuurlijk gaat die grote klap van 20% CO2-reductie in 2020 ons als Connekt niet alleen lukken maar we kunnen wel als Connekt helpen om bedrijven anders te laten werken. Het zijn misschien kleine stappen maar ze worden wel concreet gezet. Ik geloof in en-en-en. Niet in of-of-of.”

Welvaart en welzijn

Nico Anten: “Mobiliteit maakt al heel lang de ontwikkeling van onze welvaart mogelijk. Maar tegelijkertijd zien we dat vanaf de tweede wereldoorlog mobiliteit ons welzijn begint te bedreigen: fijnstof, broeigas, lawaai, verkeersonveiligheid. Lees de rest van dit artikel »


In de file werken aan duurzame mobiliteit: Filenetwerken.nl

25/08/2009

Op het platform http://www.Filenetwerken.nl wordt de behoefte aan contact en kennis verbonden aan het oplossen van de files, minder CO2-uitstoot en goedkoper reizen. Het is als het ware een koppeling van de behoefte van mensen aan de wensen van de planeet. Letterlijk: people, profit, planet!

Foto Patricia.hoog“De afgelopen twee jaar is de ‘file’ een van mijn uitdagingen geworden,” aldus Patrica Zebeda, trainer/coach en initiator van Filenetwerken.nl. “Ik heb mij verdiept in alle concepten gericht op filereductie en heb diverse congressen bezocht over mobiliteit en duurzaamheid. Wat mij triggerde was het feit dat al die knappe koppen met goede oplossingen onvoldoende in staat zijn genoeg mensen in beweging te krijgen. We zijn dus goed in het bedenken van complexe technologische oplossingen. Maar het veranderen van de mindset ten opzichte van mobiliteit? Daar ben ik over gaan nadenken.”

Incongruent
“Bovendien kwam ik tot de conclusie dat we nog veel moeten doen om weer een balans in de wereld te vinden. Dat begint bij inzicht en bewustwording van mensen. Tijdens de congressen over duurzaamheid sprak ik CEO’s van grote bedrijven, mensen die allemaal bezig zijn met MVO en CO2-reductie. Bij doorvragen merk je dat de medewerkers nauwelijks hierbij worden betrokken. De persoonlijke bijdrage en betrokkenheid van zowel CEO als medewerkers kan nauwelijks worden verwoord. Dat is incongruent gedrag.”

fileDoen!
“Ik wilde niet blijven nadenken maar ik wilde iets doen om mensen aan het denken te zetten over hun bijdrage. Mijn oplossing is het aanbieden van een platform waarmee ik de koppeling kan maken van duurzaamheid, files en de behoefte van mensen aan sociale netwerken, aan betekenisvolle contacten. Op Filenetwerken.nl kunnen mensen elkaar vinden om samen ergens naar toe te rijden en tegelijkertijd een interessant gesprek kunnen voeren.”
Lees de rest van dit artikel »