13 binnenvaartondernemingen ondertekenen Green Award voor de binnenvaart

07/11/2010

Vertegenwoordigers van 13 binnenvaartondernemingen met in totaal 30 schepen hebben eind oktober tijdens de CBRB-jaarvergadering symbolisch een intentieverklaring ‘Green Award voor de binnenvaart’ ondertekend. Het doel is vanaf volgend jaar net als in de zeevaart certificering op duurzaamheid te belonen met korting op havengelden. De bedrijven hebben geïnvesteerd in verlaging van de luchtemissie van hun schepen, boven een niveau dat gezamenlijk is vastgesteld door de zeehavens van Rotterdam en Amsterdam en door de brancheorganisaties CBRB en Kantoor Binnenvaart.

Advertenties

Belangrijk voor de binnenvaart: LNG Dual Fuel Project

17/11/2009

Het grootste project, op het gebied van duurzame mobiliteit, binnen EICB (Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart) is het ‘LNG Dual Fuel Project’. “Dit is de technische mogelijkheid om met conventionele voortstuwingsmotoren te varen die als brandstof een mengsel van 20% gasolie en 80% aardgas verbranden,” aldus Robert Tieman, secretaris veiligheid en milieu bij CBRB en van hieruit betrokken bij EICB.

Het EICB (een gezamenlijk initiatief van onder andere de brancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en de Koninklijke Schuttevaer) werkt mee aan een ontwikkeling om schonere brandstoffen te gebruiken in dieselmotoren aan boord van binnenschepen. ‘Dual Fuel’ is een aansprekend project waaraan samen met het consortium Deen Shipping, de motorenproducent Pon Power en het ontwerpbureau INEC wordt samengewerkt.

 Dual fuel: minder uitstoot

Het project ‘Dual Fuel’ wil luchtemissies van binnenvaartschepen reduceren door het toepassen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verbrandingsmotoren en brandstoffen. Bij een dual fuel oplossing wordt aardgas gebruikt als hoofdbrandstof en diesel als ontstekingsbrandstof. “Hiermee wordt de uitstoot van fijnstof en NOx vrijwel nihil, vooral dankzij de relatief hoge temperatuur van de verbranding van aardgas. In een later stadium wordt bij voldoende beschikbaarheid vloeibaar biogas ingezet als brandstof waardoor een CO2 neutrale oplossing beschikbaar komt. De verbranding met (vloeibaar) biogas is voor tachtig procent ‘CO2-neutraal’,” vertelt Tieman.

Aangepaste motoren

“Omdat Dual Fuel een ander verbrandingspunt heeft, moeten de motoren worden aangepast. Dit wordt nu heel voortvarend opgepakt door de motorenproducenten. Bij de Dual Fuel motor wordt de brandstof/luchtverhouding continu geoptimaliseerd door het motormanagementsysteem naar een optimaal aardgasverbruik en motorprestatie te brengen. Daarmee wordt meteen een grote stap gezet naar een nog meer milieuvriendelijke binnenvaart.”

Milieu- en kostenbesparing

“De hogere verbrandingstemperatuur van aardgas maakt het brandstofverbruik ook efficiënter, omdat er meer energie vrijkomt bij de verbranding. Bovendien zal de motor aanzienlijk minder snel slijten met het gebruik van aardgas. Ook daar is winst te behalen, onder andere door minder onderhoud en langere levensduur van de motor. Die winst plus de lagere brandstofkosten leidt tot een dusdanige besparing op de kosten dat de dual-fuel installatie in een beperkte periode kan worden terugverdiend.”

Toekomstbestendig

Robert Tieman: “Dit soort projecten doet ook mijn ingenieurshart goed. De ambitie is groot. Maar als het lukt hebben we al zo’n 10% reductie gerealiseerd en wordt er ook nog eens op kosten bespaard. Het concept is toekomstbestendig omdat op het moment dat biogas in voldoende mate beschikbaar op de markt komt, daarop overgeschakeld kan worden zonder aanpassingen aan het systeem.”


Walstroom stukken schoner

27/09/2009

Vanaf het begin is het CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) betrokken bij het Sectorakkoord Mobiliteit. “Het CBRB heeft zich, tezamen met de schippers, als doel gesteld om in 2020 20% CO2-uitstoot te reduceren ten opzichte van het peiljaar 1990,” aldus Robert Tieman, secretaris veiligheid en milieu bij CBRB.

Robert Tieman in bootRobert Tieman is, zoals hij zelf zegt, een milieumens. “Tijdens mijn opleiding als maritiem officier aan de Hogere Zeevaartschool (Amsterdam) ben ik bij Ecomare op Texel geweest. Daar heb ik veel geleerd over hoe we ons milieu vervuilen. Het maakte me ervan bewust dat we maar één aarde hebben waarvoor we met elkaar moeten zorgen. In mijn verdere carrière heb ik steeds meer geleerd over het samengaan van milieu met economie. Dus wel de ambitie zo hoog mogelijk houden maar het moet ook rendabel blijven. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee.”

 Ambitieuze doelstelling
“Naast de CBRB-doelstelling van 20% reductie in 2020 wil de stad Rotterdam koploper zijn en heeft als doelstelling zelfs 50% CO2-reductie neergelegd. Dat is een mooie uitdaging voor de binnenvaart; er lopen inmiddels diverse projecten om deze ambitie waar te maken. Zo verwachten we veel van de Modal Merge projecten; dit efficiente samenspel van schip, trein, vrachtwagen zal absoluut een vermindering laten zien van het brandstofgebruik en dus van de CO2-uitstoot. Om een voorbeeld te noemen: er wordt een nieuw containertransferium gebouwd bij Alblasserdam om de A15 te ontlasten. Ook loopt er een project ‘Voortvarend Besparen’, een programma om het vaargedrag te beïnvloeden en om de mensen bewuster te laten omgaan met zaken die duurzamer zouden kunnen.”

Walstroom
“Vanuit het CBRB ben ik ook betrokken bij de Europese Binnenvaart Unie en EICB (Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart). Het EICB is een gezamenlijk initiatief van onder andere de brancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en de Koninklijke Schuttevaer. Binnen het CBRB zijn we betrokken bij het walstroomproject: om in 2011 circa 100 aansluitingen voor walstroom te realiseren in diverse gemeenten zoals Dordrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht,”vertelt Robert Tieman. Lees de rest van dit artikel »