Het duurzaamheidsvirus bij de Van Roosmalen Groep

26/04/2010

“Veiligheid en milieu zijn onze merkwaarden,” aldus Nannie van Rooij, verantwoordelijk voor de marketing van de Van Roosmalen Groep. “Voor duurzaam autorijden hebben we een duurzaamheidsprogramma voor de Volvo-rijder ontwikkeld.”   

De Van Roosmalen Groep bestaat uit negen Volvo dealerbedrijven en drie schadebedrijven in de Regio Oost-midden Brabant. Met elkaar is de Van Roosmalen Groep de grootste Volvodealer van Nederland. Het merk Volvo kent loyale stabiele klanten. “Het zijn geen impulskopers en daar zijn we in deze tijd natuurlijk erg blij mee. Bovendien voeren we een vooruitstrevend marketingbeleid waarin het ECO Programma een belangrijke rol speelt,” vertelt Nannie.

Onbekend met fenomeen

“Wij als autodealers hebben geen invloed op de productie van modellen; we krijgen ze via de importeur en moeten ze verkopen. Dat gold ook toen de ecologische auto’s kwamen, dus bijvoorbeeld auto’s die op een mengsel van bio-ethanol en benzine rijden. Niemand wist wat het inhield en de consument kende het niet. Wij wilden dit anders gaan aanpakken en hebben het ECO Programma opgezet, waarin we overigens optrekken met de Provincie Noord Brabant.”

Een groeiend ECO Programma

Dit ECO Programma (http://www.ecoprogram.nl) bestaat uit zeven onderdelen. Zo krijgen Volvo-modellen, die zijn uitgerust met een flexifuelmotor, de extra prijs van € 700 gecompenseerd door de Van Roosmalen Groep. Door de samenwerking met Tamoil betalen deelnemers aan het ECO programma niet méér voor de bio-ethanol dan ze zouden doen voor Euro-loodvrij. Nannie vervolgt: “Daarnaast kent het Programma energiezuinige banden, een korting op de autoverzekeringspremie, een vouwfiets cadeau en last but not least: de Eco Drive Academy.

Binnen de Academy hebben we een praktische cursus ontwikkeld waarin mensen een  moderne rijstijl aanleren die past bij de huidige techniek. Hierdoor besparen ze op brandstof en dus op het milieu. Dat is ook de basis voor dit programma: combinatie van ecologisch en economisch autorijden. Inmiddels heeft het programma al de nodige bekendheid gekregen en zijn er verschillende bedrijven aan wie we de rijstijltraining geven, zoals bijvoorbeeld ‘Jong Rabo’.”

Medewerkerstraining

“En onze medewerkers? Natuurlijk moesten we als medewerkers van de Van Roosmalen Groep als eersten worden ‘opgevoed’. Zowel de medewerkers in de werkplaats als de mensen van verkoop. Zo hebben alle verkopers een tweedaagse cursus gekregen bij erkend opleidingsinstituut IBKI waar ze een officieel certificaat hebben gekregen als specialist in duurzame mobiliteit. Wij vinden het belangrijk dat de medewerkers zich kunnen vinden in onze kernwaarden en in die van Volvo. Maar ik kan je zeggen: ook bij ons is het duurzaamheidsvirus aangeslagen en zijn we trots op ons ECO Programma dat overigens voor alle klanten duidelijk zichtbaar wordt gepresenteerd in de speciale ECO corner in de showroom. Hier kunnen de speciaal opgeleide ECO specialisten de klant alles vertellen over duurzaamheid en Volvo. Deze corner werkt drempelverlagend en dat is belangrijk. Het werkt echt!”

Erkend Duurzaam Certificaat

Het ‘Erkend Duurzaam Certificaat’, een BOVAG- product richt zich specifiek op maatschappelijk verantwoord ondernemen van autodealers. De Van Roosmalen Groep was als een van de eerste gecertificeerd. Nannie: “We kregen dit certificaat voor onze duurzame bedrijfsvoering en omdat de BOVAG erg enthousiast was over onze vooruitstrevend duurzaamheidsideeën. Wij zijn blij met het certificaat. Het onderstreept het oprechte van onze betrokkenheid bij het milieu.”

Advertenties

Gezamenlijk op WEG naar een duurzame samenleving

09/02/2010

In het Verdrag van Kyoto heeft Nederland zich gecommitteerd aan een forse reductie van broeikasgassen. In het Sectorakkoord hebben diverse marktpartijen, brancheverenigingen en de overheid zich vastgelegd om een bepaald deel van die vermindering voor hun rekening te nemen. Zo ook de RAI vereniging. We vragen Jaap Tuinstra, coördinator duurzaamheid bij de RAI Vereniging, hoe zij tegen deze en andere zaken aankijken.

Jaap Tuinstra is verantwoordelijk voor de onderdelen duurzaamheid, techniek en fiscaliteit bij de RAI vereniging, de branchevereniging van de fabrikanten en importeurs van wegvervoermiddelen. Na zijn opleiding HTS autotechniek ging hij voor de RDW werken. “In 10 jaar internationaal testwerk heb ik heel goed geleerd hoe de regelgeving en de wagens in elkaar zitten. Toen het reizen me zwaarder begon te vallen, kon ik bij de RAI Vereniging aan de slag. Een goede opvolger want alles wat met wielen van doen heeft, is mijn passie.”

Gezamenlijk optrekken
Voor het invullen van het Sectorakkoord Mobiliteit, logistiek en infrastructuur 2008-2020 trekken de BOVAG en de RAI Vereniging gezamenlijk op. In het boekje ‘Duurzaam op weg’ (http://www.raivereniging.nl/dossiers/duurzame-mobiliteit.aspx) hebben zij hun gezamenlijke visie vastgelegd. Jaap Tuinstra: “Het is meer dan alleen een visie. We leggen hierin ook vast met welke concrete acties wij de doelstelling, om 12-15 mton CO2 in 2020 in het wegverkeer te reduceren, invullen. Ambitieus maar haalbaar. Niets doen, is geen optie meer. Of we nu geloven dat ‘global warming’ waar of niet waar is. Feit blijft dat de fossiele brandstoffen over een jaar of 20 of 30 op zijn.”

Wat doen we als RAI vereniging?
RAI Vereniging heeft met CE (ingenieursbureau in Delft) onderzoek gedaan naar wat ze kan doen als automobielbranche aan CO2-reductie. “Dat plan is nog niet helemaal af. Sommige plannen zijn nu eenmaal makkelijk uitvoerbaar en de andere moeten uitvoerig bij autofabrikanten worden getoetst op haalbaarheid. Wij denken dat het haalbaar is om aan de gewenste reductie – 20% in 2020 ten opzichte van 1990 – te voldoen als een drietal grote componenten worden uitgevoerd. Dat is ten eerste ‘anders betalen voor mobiliteit’. Ten tweede gaan we uit van een brandstofmix die minimaal 10% uit biobrandstoffen bestaat. De derde is de Europese richtlijn van een maximale uitstoot van auto’s van 130 gram. Dat laatste is zeker haalbaar; de techniek gaat zo snel.”

CO2-Ketendenken
Momenteel is de RAI Vereniging samen met de overheid ook bezig met een brandstofnotitie om tot een reële combinatie van voertuig en brandstof te komen. “Een voorbeeld. Als iemand een elektromotor heeft, is dat geweldig voor de CO2-uitstoot. Maar als deze auto’s worden geproduceerd met behulp van Duitse bruinkool Lees de rest van dit artikel »


Duurzaamheid loont!

24/01/2010

Paul Hoffschult stond aan de wieg van IvDM (Instituut voor Duurzame Mobiliteit), het kenniscentrum van de brancheverenigingen BOVAG en RAI Vereniging. Samen met de automotive branche werkt IvDM aan een duurzame toekomst. Hoe? Dat vragen we Paul Hoffschult.

RAI Vereniging en BOVAG trekken gezamenlijk op inzake duurzame mobiliteit om invulling te geven aan het Sectorakkoord. Dat is een van de redenen om IvDM op te richten. Bij IvDM komt de kennis samen en wordt het voor de leden in duurzaamheidsprojecten gegoten die zowel economisch als milieutechnisch gunstig zijn.

In juli 2008 is IvDM gestart met Paul Hoffschult: “Ik kom oorspronkelijk uit de wereld van de logistiek / ‘supply chain’. Daar was ik als supply chain manager bezig met de gehele keten rondom een product bijvoorbeeld binnen de automotive sector en bij een farmaceutisch bedrijf. Erg interessant. Tot ze bij IvDM een ondernemende consultant duurzaamheid zochten. Dat sprak me enorm aan mede omdat in deze functie mijn kennis, ervaring en interesse samenkomen: techniek, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap.”

Drie pijlers
Bij het IvDM werken inmiddels vijf mensen die zich richten op drie hoofdtaken. De eerste taak is het productief maken van kennis voor professionals en geïnteresseerde consumenten. Hiervoor is het online platform http://www.duurzaamopweg.nl gerealiseerd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een vijftal IvDM-publicaties die verbonden zijn aan de website. Bijvoorbeeld de gebundelde factsheets over schone en zuinige voertuigen en alternatieve brandstoffen; een verzameling succesvolle business modellen in duurzame mobiliteit; een handboek en begeleidend magazine voor Erkend Duurzaam ondernemen in de branche en het onderzoek naar de bewijslast voor ‘Fietsen in Groen, Gezond en Voordelig’. Dit materiaal is beschikbaar voor alle professionals en zal per doelgroep worden toegestuurd aan leden van BOVAG en RAI Vereniging.

Paul Hoffschult vertelt: “Educatie en innovatie vormen tezamen hoofdtaak twee. Hiertoe werken we bijvoorbeeld nauw samen met het opleidingsinstituut Innovam om in alle trainingen het thema duurzaamheid te verweven en organiseren we samen met de BOVAG masterclasses over duurzame bedrijfsvoering.” Als derde hoofdtaak ontwikkelt IvDM middelen om bijvoorbeeld medewerkers in de autoshowroom het goede duurzaamheidsverhaal te laten vertellen aan hun klanten. Hoe zit het nu met anders betalen voor mobiliteit. Wat is schoon en wat is nu zuinig? Et cetera.”

IvDM inside
IvDM onderneemt projecten in twaalf deelprogramma’s voor en samen met BOVAG en RAI Vereniging. Dat lijkt wel erg veel voor een relatief kleine club. “We hebben inderdaad veel projecten. Ik denk zo’n 25 in een jaar tijd. Kennelijk weet men ons al goed te vinden en dat is belangrijk. Maar we doen niet alles zelf. De kracht zit in ons netwerk. Het voordeel van ‘IvDM inside’, Lees de rest van dit artikel »