Een kijkje over de grens: jong geleerd…

13/08/2009
Sally Herbert

Sally Herbert

ACT Travelwise, een Britse organisatie die duurzame mobiliteit promoot, met name door het helpen implementeren van mobiliteitsplannen bij scholen en bedrijven. Sally Herbert van de stad Newcastle vertelt hoe zij samen met ACT Travelwise de ‘mobilisten’ van straks denkt te overtuigen om zich duurzaam voort te bewegen. Volgens haar ligt de sleutel bij het effectief vermarkten van de voordelen van duurzame mobiliteit, oftewel op een manier die de kinderen begrijpen. Om dit te bereiken zal tijdens de aankomende ACT Travelwise-conferentie in oktober een jeugdig theatergezelschap een stuk over duurzame mobiliteit opvoeren en zal de ‘Young People’s Parliament’ aan de kinderen uitleggen wat er op politiek niveau (nog) allemaal staat te gebeuren. “We willen kinderen uit de hele regio de mogelijkheid geven om tijdens de conferentie met ons te praten en we promoten ‘m dan ook op elke school,” vertelt Sally. Goed nieuws voor de (mobiliteits)toekomst van onze westerburen.

Advertenties

Elektrische auto’s voor het grote publiek

10/08/2009

Electric Cars Europe (ECE) is 1,5 jaar geleden opgericht met als doel om op grootschalige wijze auto’s te produceren die geen C02-uitstoot veroorzaken (mits er gebruik wordt gemaakt van groene stroom), aan het alledaags verkeer kunnen deelnemen evenals lange afstanden kunnen overbruggen. Een ambitieus plan waarover we spreken met Hjalmar Engel. Foto Hjalmar

“Tot ik in ECE stapte, was ik niet veel met duurzaamheid bezig. Ik ben van huis uit niet zo’n wereldverbeteraar,” vertelt Hjalmar. “Ik had natuurlijk wel een aantal spaarlampen en sorteerde mijn afval maar dat was het wel zo’n beetje. Nu ik er bij betrokken ben, ben ik meer gaan nadenken en vind ik het belangrijk om ook mijn steentje bij te dragen. Daarnaast benader ik ECE ook gewoon als een businesscase. Want hoe bevlogen ik ook ben, er moet wel een haalbaar businessplan achterzitten.”

Snel en toch CO2-vrij
Willem van der Kooi is de initiator van ECE. Gedurende zijn tijd bij Lotus kreeg hij het idee om een CO2-vrije sportauto te maken. Hij was ervan overtuigd dat ook mooie snelle auto’s kunnen bijdragen aan een duurzame wereld. Vanuit zijn bedrijf ECE is hij, in samenwerking met Tim de Lange van InnoSys Delft BV, begonnen met het ontwikkelen van een elektrische Lotus Elise. Hjalmar: “Ik rijd zelf een Lotus en kwam in aanraking met de initiator van ECE wiens enthousiasme zo aanstekelijk werkte dat ik ben ingestapt.”
DSC_1490.Lotus

Gewoon aan de stekker
In de auto zijn de motor, de uitlaat en de benzine-aandrijving eruit gehaald en daarvoor in de plaats zijn een elektromotor en state-of-the-art lithium-ion batterijen gekomen. Inmiddels rijdt er een Lotus Elise Electric met een actieradius van 200 kilometer die nog steeds binnen 5 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Evenals een elektrische Volkswagen Golf met een actieradius van 200 kilometer. Of de beperkte actieradius een probleem is? “Nee, dat denk ik niet. Hoeveel mensen rijden er elke dag meer dan 200 kilometer? Bovendien kunnen de auto’s avonds thuis weer worden opgeladen. Met 16 ampère is de batterij in 8 uur weer vol. Bij 32 ampère in 4 uur. Dat is dus voor de meeste mensen een zeer haalbare kaart.” Lees de rest van dit artikel »


Ewald Breunesse: ’n geleide manier van veranderen

21/07/2009

“We leven momenteel van hype naar hype terwijl transitie naar duurzame mobiliteit een lange geleidelijke weg zal zijn,” aldus Ewald Breunesse, Manager Energie Transities van Shell Nederland en lid van Platform Duurzame Mobiliteit. We vragen hem naar de status van  alternatieve brandstoffen. ewald breunesse

 “Een aantal jaren geleden was er de hype van het rijden op waterstof. De technologie was er weliswaar nog niet maar dat zou binnenkort wel komen… Die technologie is er nog steeds niet, althans niet betaalbaar. Toen kwam de hype: we gaan allemaal rijden op biobrandstof, ethanol, biodiesel. Dat ging van start met allemaal mooie (Europese) plannen. Tot er alarmerende berichten kwamen over de snel stijgende voedselprijzen en de stemming sloeg in één klap om van heel positief naar heel negatief.”

Elektriciteit: ’n hype?

“Nu zitten we in de hype van de elektriciteit,” vertelt Breunesse. “Iedereen ‘weet’ dat de elektrische auto eraan komt. Tenminste binnenkort… Straks hebben we allemaal een stopcontact bij de straat en daar pluggen we auto in. Naar mijn bescheiden mening zijn we bezig de volgende teleurstelling te creëren want ook de elektrische auto zal er niet massaal zijn over vijf jaar. Dat  zal veel langer duren. Ik denk wel dat we meer gebruik gaan maken van elektriciteit, ook in de auto, maar dan voorlopig in hybride auto’s. We zullen ook zien dat in benzine en diesel het aandeel van biobrandstoffen groter zal worden.”

Onderstromen?

“Ik probeer me niet te laten leiden door hypes maar juist te kijken Lees de rest van dit artikel »


Een kijkje over de grens: “Hydrogen Valley”

02/07/2009

Een van de potentiële aandrijftechnologieën van de toekomst is waterstof in combinatie met de brandstofcel. Obama mag er dan vooralsnog even wat minder geld aan uitgeven, elders wordt flink geïnvesteerd. Onlangs wijdden we een bericht aan de waterstofsnelweg van onze Scandinavische vrienden die serieuze vormen begint aan te nemen en ook onze oosterburen pakken flink uit. We

Waterstof uit snoeiafval in NRW

Waterstof uit Autobahn-snoeiafval in het Roergebied

kennen al de waterstof-aangedreven Midibussen van het Canadese Hydrogenics die inmiddels de straten van Bottrop en Gladbeck opvrolijken. Onlangs is het H2-Netzwerk-Ruhr opgericht, een initiatief dat verschillende initiatieven in het Ruhrgebiet coördineert. En er zitten spannende projecten in het vat: wat te denken van waterstofproductie uit electriciteit die is opgewekt door de verbranding van snoeiafval dat langs de wegen in Noord Rijn-Westfalen wordt ‘geoogst’?

Ons eigen Platform Duurzame Mobiliteit heeft ‘rijden op waterstof’ aangeduid als een van de transitiepaden. Een van de routes die naar waterstof leiden is de introductie van aardgas als transportbrandstof. Waterstof kan bij aardgas worden bijgemengd zodat emissies verder kunnen worden teruggedrongen (wat betreft broeikasgassen: mits uiteraard aardgas op een duurzame wijze is geproduceerd!). In Nederland komen de aardgasvulstations inmiddels van de grond en wie weet gaan we ook in ons land meer waterstoftoepassingen tegenkomen: we houden DutchHy, de Nederlandse waterstofcoalitie, in de gaten!


Modebranche wordt duurzamer

21/06/2009

Symbio6 is een klein adviesbureau dat zich bezighoudt met projecten binnen  energie en milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit en logistiek. Via het Programma Duurzame Logistiek voeren ze momenteel een logistiek project uit binnen de modebranche. harrieHarrie: “Het is ontzettend uitdagend om in deze sector vorm te geven aan vernieuwing, samenwerking en duurzaamheid. Het geraamte staat en we gaan nu over tot testen.”

Mode moet duurzamer

Tot op heden is het zo dat modedetaillisten de logistiek rondom om hun producten ondergaan. De fabrikanten op hun beurt besteden het veelal uit en krijgen niet altijd de beste condities omdat het ieder voor zich is. Door toenemende maatschappelijk druk om logistiek te verduurzamen, staan fabrikanten er open voor om hun logistieke proces anders in te richten. Ze weten echter vaak zelf niet hoe ze dit moeten doen.

Een spel

Ozinga: “Het probleembesef is bij branche-organisaties vaak wel aanwezig. Daar komen ‘problemen’ als hogere benzineprijzen, het opraken van de fossiele brandstoffen en overheidseisen van duurzaamheid veelal samen. In dit geval wilden we zowel met de retail als de fabrikanten aan tafel waardoor veel problemen integraal kunnen worden opgelost als: parkeren, fijnstof, brandstoffen, CO2-uitstoot en hoge kosten. Wij proberen met betrokken partijen samenwerking en regie op gang te brengen waardoor geld en kilometers worden bespaard. Bij het ene project profiteren fabrikanten wat meer en bij andere projecten de retail. Het is een spel van geven en nemen.”

  Lees de rest van dit artikel »


Een kijkje over de grens (6)

12/06/2009

Vorige maand berichtten we hier op het Sectorakkoordblog over de introductie van een aantal midibussen – aangedreven door waterstof – in het Ruhrgebiet. Deze bussen zijn ingezet in de standaard dienstregeling. Tot deze week moesten deze bussen nog worden volgetankt bij het hoofdkantoor van Hydrogenics, de producent van de bus. Nu is echter een tijdelijk tankstation in Bottrop geopend door Air Liquide, zo meldt Duitse nieuwssite Der Westen. Nog vóór de Wereldwaterstofconferentie die volgend jaar in Essen zal plaatsvinden, zal er een permanent waterstoftankstation worden gerealiseerd, waarbij de waterstof zal worden geproduceerd door de verwerking van rioolslib. Er zal voldoende capaciteit zijn om zo’n 30 bussen per dag te laten rijden. We houden het in de gaten!


Een kijkje over de grens (5)

05/06/2009

Elke week kijken we naar aansprekende DM-projecten elders in de wereld. Ditkeer maken we een tripje naar Berlijn en Oslo.

Wist u dat roetdeeltjes niet enkel een probleem voor de lokale luchtkwaliteit is, maar ook een nadelig effect op het klimaat heeft? Althans, dat beweert de Verkehrsclub Deutschland (VCD) als reactie op de gemeten effecten van de milieuzone in Berlijn. Aldaar is een flinke daling van de roetuitstoot gemeten en de VCD probeert steden te wijzen op de positieve effecten ervan op het tegengaan van klimaateffecten. In het kort komt het er op neer dat roetdeeltjes neerslaan in Siberië en in het Noordpoolgebied en ervoor zorgen dat er meer straling wordt geabsorbeerd door het oppervlakte wat weer leidt tot snellere afsmelting.

In Oslo wordt langzaamaan afgerekend met roet. Daar werd vorige week namelijk het eerste autodeelproject gestart met louter electrische auto’s van automaker TH!NK. Er rijden nu zo’n 40 EV’s door de Noorse hoofdstad en het project is volledig commercieel (ook bij het opzetten waren geen subsidies in het spel). TH!NK is in gesprek met partijen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, zo vertelt mede-oprichter Michael Eimstad, dus wie weet zien we de olijke EVs in wat grotere getale op onze wegen… Overigens is het goed te melden dat de eerste electrische tuk tuks de komende maanden in onze grote steden gaan rondcrossen!