Gezamenlijk op WEG naar een duurzame samenleving

In het Verdrag van Kyoto heeft Nederland zich gecommitteerd aan een forse reductie van broeikasgassen. In het Sectorakkoord hebben diverse marktpartijen, brancheverenigingen en de overheid zich vastgelegd om een bepaald deel van die vermindering voor hun rekening te nemen. Zo ook de RAI vereniging. We vragen Jaap Tuinstra, coördinator duurzaamheid bij de RAI Vereniging, hoe zij tegen deze en andere zaken aankijken.

Jaap Tuinstra is verantwoordelijk voor de onderdelen duurzaamheid, techniek en fiscaliteit bij de RAI vereniging, de branchevereniging van de fabrikanten en importeurs van wegvervoermiddelen. Na zijn opleiding HTS autotechniek ging hij voor de RDW werken. “In 10 jaar internationaal testwerk heb ik heel goed geleerd hoe de regelgeving en de wagens in elkaar zitten. Toen het reizen me zwaarder begon te vallen, kon ik bij de RAI Vereniging aan de slag. Een goede opvolger want alles wat met wielen van doen heeft, is mijn passie.”

Gezamenlijk optrekken
Voor het invullen van het Sectorakkoord Mobiliteit, logistiek en infrastructuur 2008-2020 trekken de BOVAG en de RAI Vereniging gezamenlijk op. In het boekje ‘Duurzaam op weg’ (http://www.raivereniging.nl/dossiers/duurzame-mobiliteit.aspx) hebben zij hun gezamenlijke visie vastgelegd. Jaap Tuinstra: “Het is meer dan alleen een visie. We leggen hierin ook vast met welke concrete acties wij de doelstelling, om 12-15 mton CO2 in 2020 in het wegverkeer te reduceren, invullen. Ambitieus maar haalbaar. Niets doen, is geen optie meer. Of we nu geloven dat ‘global warming’ waar of niet waar is. Feit blijft dat de fossiele brandstoffen over een jaar of 20 of 30 op zijn.”

Wat doen we als RAI vereniging?
RAI Vereniging heeft met CE (ingenieursbureau in Delft) onderzoek gedaan naar wat ze kan doen als automobielbranche aan CO2-reductie. “Dat plan is nog niet helemaal af. Sommige plannen zijn nu eenmaal makkelijk uitvoerbaar en de andere moeten uitvoerig bij autofabrikanten worden getoetst op haalbaarheid. Wij denken dat het haalbaar is om aan de gewenste reductie – 20% in 2020 ten opzichte van 1990 – te voldoen als een drietal grote componenten worden uitgevoerd. Dat is ten eerste ‘anders betalen voor mobiliteit’. Ten tweede gaan we uit van een brandstofmix die minimaal 10% uit biobrandstoffen bestaat. De derde is de Europese richtlijn van een maximale uitstoot van auto’s van 130 gram. Dat laatste is zeker haalbaar; de techniek gaat zo snel.”

CO2-Ketendenken
Momenteel is de RAI Vereniging samen met de overheid ook bezig met een brandstofnotitie om tot een reële combinatie van voertuig en brandstof te komen. “Een voorbeeld. Als iemand een elektromotor heeft, is dat geweldig voor de CO2-uitstoot. Maar als deze auto’s worden geproduceerd met behulp van Duitse bruinkool had er misschien beter een andere keuze gemaakt moeten worden. Het gaat niet alleen om de uitstoot van de rijdende auto maar om de uitstoot in de gehele keten. Dat maakt het meer betrouwbaar waardoor men beter een keuze kan maken die met de werkelijkheid overeenstemt.”

Gedrag
Jaap Tuinstra vervolgt: “Ik ben wel van mening dat we als branche en als overheid voorop lopen op de consument en dat baart me zorgen. De industrie moet 20% reductie behalen maar de huishoudens ook. Bij de gemiddelde consument leeft dit nog niet echt. Neem bijvoorbeeld alleen al het besef dat als je normaal rijdt al 10% kunt besparen. Daarnaast is het niet alleen hoe je rijdt maar ook wanneer je rijdt. Daarbij zijn belastingmaatregelen effectief maar beter is een combinatie van financiële prikkels en eigen verantwoordelijkheid. We moeten mensen aan het denken zetten over de bijdrage die ze zelf kunnen leveren. Wij zien dit ook deels als onze taak en pakken dit samen tezamen met de BOVAG op binnen het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (www.idvm.nl).”

Elektrisch rijden
“Er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen maar niet een die er in zijn eentje voor kan zorgen dat wij de emissiedoelstellingen halen. Tot 2020 zijn er verschillende oplossingen nodig zoals hybride, aardgas, biogas, biobrandstof, elektrisch, et cetera. We kunnen niet op één paard wedden. Nu lijkt elektrisch rijden een hype te worden. Maar er zijn nog te veel vraagtekens om massa-ontwikkeling mogelijk te maken en zaken als oplaadpunten moeten allemaal nog worden bediscussieerd. Als RAI Vereniging hebben we in december 2009 het Platform Elektrisch Rijden opgericht, een platform dat een reëel beeld wil scheppen rondom dit item.”

Meer informatie bij http://www.raivereniging.nl/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: